Ceviz sağlıklı hayat kalitesini yükseltiyor!

Brown

New member
Araştırmanın bulguları, tertipli ceviz tüketimi ile daha uzun hayat müddeti ve daha düşük kalp damar hastalıklarından mevt riski içinde bir irtibat bulunduğunu gösteriyor.


Harvard T.H. Chan Halk Sıhhati Okulu’ndan araştırmacıların yürüttüğü bir çalışmaya nazaran, ABD’deki yaşlı yetişkinler için, daha fazla ceviz tüketimi hem ölçü tıpkı vakitte sıklık açısından daha fazla ceviz tüketmeyenlere kıyasla daha düşük mevt riski ve daha uzun beklenen hayat müddeti ile ilişkilendirilebilir.

“Bu çalışmadan öğrendiğimiz şu ki; haftada birkaç avuç ceviz dahi, bilhassa beslenme sisteminin niteliği pek de âlâ olmayan şahısların uzun bir ömür sürmesine yardımcı olabilir,” diyen Harvard T.H. Chan Kamu Sıhhati Okulu, Beslenme Kısmı Kıdemli Araştırmacısı ve bu çalışmanın önder araştırmacısı Yanping Li, kelamlarına şu biçimde devam ediyor: “Bu sonuç, sıhhatini güzelleştirmek isteyen biroldukca kişi için faydalı olabilecek bir ipucu.”

California Walnut Commission tarafınca desteklenen ve Nutrients’ta yayımlanan bu çalışma, haftada beş ya da daha fazla porsiyon (bir porsiyon = yaklaşık 25-30 gram) ceviz tüketmenin vefat riskini azaltmaya ve beklenen ömür müddetini artırmaya büyük katkı sağlayabileceği kararına ulaştı. İnsanların haftada beş ya da daha fazla porsiyon ceviz yemesi, ceviz tüketmeyen şahıslara kıyasla, %14 daha düşük mevt riski (tüm niçinlerden ötürü ölüm), %25 daha düşük kalp damar hastalıklarından vefat riski ve beklenen ömür mühletinin yaklaşık 1,3 yıl uzamasıyla ilişkilendirildi. Haftada iki ila dört defa ceviz tüketmenin de birtakım faydaları olabilir. Bu çalışma ceviz tüketmeyen bireylere kıyasla genel mevt riskinde %13 oranında bir düşüşe, kalp damar hastalıklarından vefat riskinden %14 oranında bir düşüşe ve yaklaşık bir yıl daha uzun ömür müddetine niye olabileceğini gösterdi.


“Kalp hastalıkları ne yazık ki, Türkiye’de her yıl 300.000 kalp krizi, 125.000 vefata yol açıyor. Bu doğrultuda Harvard Üniversitesinde yapılan bu araştırma ve ortaya çıkan bulgular son derece değerli,” diye konuşan Kardiyoloji Uzmanı Dr. Baha Aydoğ, Dünya Sıhhat Örgütüne bakılırsa uygun hayat şekli değişiklikleri ile kalp damar hastalıklarına bağlı ölümlerin dörtte üçünden çoksının önlenebileceğini belirtti. Aydoğ, kalp krizine bağlı vefat oranlarının Avrupa ortalamasının üzerinde olduğu ülkemizde bu olumsuz durumun çocukluktan itibaren başlayan sağlıklı hayat usulü değişiklikleri ve kalp dostu beslenme ile aşılabileceğinin de altını çizdi.

Uzman Hekim Baha Aydoğ “Akdeniz tipi beslenme ve ALA bakımından güçlü besinlerin bedenimizin ve hayatımızın çabucak her tarafı için düzgünleştirici tesirleri olduğunu biliyoruz. Bundan daha sonra, gerilime gireceğinizi hissettiğinizde fast-food, şekerleme ve süreksiz olarak kendinizi yeterli hissetmenizi sağlayan öteki her şeylerden uzak durun. Bunlar yerine, bir avuç ceviz tüketin,” dedi.

Kronik hastalık riskini önbakılırsan besinlere ve besinlere dayalı doğrulanmış bir indeksle ölçüldüğü üzere, günde yalnızca bir buçuk porsiyon daha fazla ceviz tüketmenin, optimal olmayan bir diyete sahip bireyler için dahi kimi faydaları olabileceği enteresan bir bulgudur. Bu ölçüde bir tüketim, mevt riskinin %12 ve kalp ve damar hastalıklarından mevt riskinin %26 oranında azalmasını sağlayabilir.

Araştırmacılar, bu çalışma için Hemşirelerin Sıhhat Çalışması’ndan yaş ortalaması 63,3 olan 67.014 bayanın ve Sıhhat Profesyonelleri Takip Çalışması’ndan 1986 yılında yaş ortalaması 63,3 olan 26.326 erkeğin bilgilerini inceledi (ilk döngüde her iki kümede da ceviz tüketimi dataları toplandı). İştirakçiler, çalışmalara katıldığında nispeten sağlıklı idi (mesela kanser hastası değillerdi, kalp hastalıkları yoktu ve kalp krizi geçirmemişlerdi) ve yaklaşık 20 yıl boyunca (1998-2018) takip edildiler. İştirakçiler, her dört yılda bir sefer genel beslenme nizamlarına ne sıklıkta ceviz, başka ağaç yemişleri ve yer fıstığı tükettikleri dahil- ve idman ve sigara içme durumları üzere hayat usulü faktörlerine ait bilgiler verdi. İştirakçilerin ne kadar ceviz tükettikleri, bu türlü değerlendirildi. Araştırmacılar, bu datalara dayanarak farklı düzeylerdeki ceviz tüketimiyle uzun ömür ile ilgili farklı sıhhat göstergeleri içindeki münasebetleri belirleyebildi.

Prospektif bir gözlemsel çalışma olarak, bu sonuçlar bir sebep sonuç ilgisinin bulunduğunu kanıtlamamakla birlikte, cevizin uzun ömürlülüğü destekleyen genel bir sağlıklı ömür şeklini nasıl destekleyebileceğine ışık tutmaktadır. Daha fazla ceviz tüketen iştirakçilerin fizikî olarak etkin olma, daha sağlıklı beslenme, daha az alkol tüketme ve multivitamin alma eğiliminde olduğu görülmüştür. Tüm bu faktörler, beklenen hayat mühletini etkileyebilir lakin araştırmacılar tahlillerinde bu taraflara nazaran ayarlama yapmıştır. Ayrıyeten bu bilgilerin devam eden COVID-19 pandemisindilk evvel toplandığının da belirtilmesi gerekmektedir.

25-30 gram ceviz; protein (4gr), lif (2 gr), âlâ bir magnezyum kaynağı (45 mg) ve eşsiz bir elzem omega-3 ALA kaynağı olmak dahil, optimum sıhhat için kıymetli besin unsurlarının deposudur.

Referanslar:

Liu, X.; Guasch-Ferré, M.;Tobias, D.K.; Li, Y. Association ofWalnut Consumption with Total and Cause-Specific Mortality and LifeExpectancy in U.S. Adults. Nutrients 2021, 13, 2699. https://doi.org/10.3390/nu13082699
 
Üst