KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Şura Süreçlerine Ait Bildirim

Brown

New member
KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Şura Süreçlerine Ait Bildirim KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Konsey Süreçlerine Ait Bildirim )

Özet Bilgi 2021 Yılı olağanüstü Genel Şura Daveti
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Heyet Daveti
Genel Heyet Tipi olağanüstü Genel Heyet
Karar Tarihi 23.11.2021
Genel Konsey Tarihi 28.12.2021
Genel Konsey Saati 11:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.12.2021
Ülke Türkiye
Kent İZMİR
İlçe KEMALPAŞA
Adres Kemalpaşa OSB Mah. İzmir ?Ankara Asfaltı Cad. No:75/1 Kemalpaşa ?İZMİR

Gündem Unsurları
1 – Başkanlık divanının seçimi ve Genel Şura Toplantı Tutanağını imzalamak üzere Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
2 – Gündemin 4’ünci hususunda görüşülecek kısmi bölünme süreciyle ilgili olarak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) kapsamında İnceleme Hakkı Duyurusu, Bölünme Raporu ve Bölünme Planı ile Yeminli Mali Müşavir Raporu hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi,
3 – Kısmi bölünme kapsamında Sermaye Piyasası Konseyi’nin II-23.3 sayılı “Önemli Nitelikteki Süreçler ve Ayrılma Hakkı Tebliği” uyarınca ayrılma hakkının doğmadığına dair İdare Konseyi Beyanı hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi,
4 – İdare Konseyi’nin Kısmi Bölünme Sürecine ait Teklifi’nin görüşülmesi ve onaylanması, (Detaylı gündem unsuru duyuru ekinde mevcuttur)
5 – Dilek ve temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Bölünme

Genel Konsey Davet Dökümanları
EK: 1 DAVET MEKTUBU.pdf – İlan Metni
EK: 2 KAPLAMİN OÜGK 2021 BİLGİLENDİRME NOTU.pdf – Genel Heyet Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 VEKALETNAME.pdf – Başka Genel Heyet Davet Dokümanı

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2021 yılına ilişkin olağanüstü Genel Şura Toplantısı 28 Aralık 2021 Salı günü saat 11.00’de, Kemalpaşa OSB mahallesi İzmir-Ankara Asfaltı Cad. No:75/1 Kemalpaşa/İZMİR adresindeki Genel Merkezi’mizde yapılacaktır. Şirketimizin İştirak Modeliyle Kolaylaştırılmış Tarzda Bölünmesine ait SPK onaylı Duyuru Metni, Bölünme Planı, Bölünme Raporu, son üç yıllık Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporları, V.U.K.’a bakılırsa hazırlanmış bölünme daha sonrası iddiası açılış bilançosu ve Genel Konsey Bilgilendirme Dokümanı, en geç ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere olağanüstü Genel Şura toplantı tarihinden 30 gün evvel yasal müddeti ortasında, Şirketimiz merkezinde, www.kaplaminambalaj.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun Elektronik Genel Heyet Sistemi’nde hisse sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.


BIST
 
Üst