KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

Brown

New member
KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bahse Ait Daha Evvel Yapılan Açıklamanın Tarihi

Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne Ait İdare Konseyi Karar Tarihi ve Sayısı

İdare Şurası Karar Tarihi
23/11/2021
Karar Sayısı
35
Sermaye Piyasası Şurası’nın “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya Ait Temeller Bildirimi’nin İkinci Kısmının 9. Unsuru Yeterince Sorumluluk Beyanı

a) 2021 Ocak – Eylül devrine ait Finansal Tabloların ve İdare Heyeti Faaliyet Raporunun tarafımızca incelendiğini,
b) Şirketimizin vazife ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Finansal Tabloların ve Faaliyet Raporunun kıymetli konularda gerçeğe karşıt bir açıklama yahut açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması kararınu doğurabilecek rastgele bir eksiklik içermediğini,
c) Şirketimizdeki nazaranv ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, ait olduğu dönem itibariyle yürürlükteki finansal raporlama standartlarına bakılırsa hazırlanmış Finansal Tabloların, işletmenin etkinleri, finansal durum ve kar ve ziyanı ile ilgili gerçeği dürüst bir halde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu ve karşı karşıya olduğu önemli risk ve belirsizliklerle bir arada dürüstçe yansıttığını,
Beyan ederiz

Nazım Özdemir Cihan Sarıçiçek
İdare Şurası Lideri Yönetim Şurası Lider Yard


BIST
 
Üst