LOKMAN DOKTOR ENGÜRÜSAĞ SIHHAT TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor

Brown

Active member
LOKMAN DOKTOR ENGÜRÜSAĞ SIHHAT TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor LOKMAN DOKTOR ENGÜRÜSAĞ SIHHAT TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar Denetim Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Hisseler Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öbür Kapsamlı Gelirler yahut Sarfiyatlar Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılacak Birikmiş Başka Kapsamlı Gelirler yahut Masraflar Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
bir daha Değerleme ve Ölçüm Çıkar / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Yarar / Kayıpları bir daha Değerleme ve Sınıflandırma Çıkar / Kayıpları Geçmiş yıllar Kar / Ziyanları Net Periyot Karı Zararı
Maddi Duran Varlık bir daha Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Yarar Planları bir daha Ölçüm hasılatları/Kayıpları
Evvelki Periyot 01.01.2021 – 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Devir Başı Bakiyeler
24.000.000 -2.942.181 22.522.283 -3.387.222 2.790.957 8.126.027 27.414.449 24.250.988 102.775.301 27.170.094 129.945.395
Öteki Düzeltmeler
29.976.332 29.976.332 29.976.332
Transferler
2.248.364 22.002.624 -24.250.988 0 0
Devir Karı (Zararı)
42.835.272 42.835.272 7.623.796 50.459.068
Başka Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.997.634 561.176 -129.873 -2.566.331 -2.566.331
Sermaye Arttırımı
12.000.000 -12.000.000 0 0
Kar Payları
-7.999.208 -7.999.208 -7.999.208
Hisselerin Geri Alım Süreçleri niçiniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-3.016.316 3.016.316 -3.016.316 -3.016.316 -3.016.316
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) yahut Gerçeğe Uygun Bedel Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine yahut Defter Bedeline Dahil Edilen Tutar
-714.756 -714.756 -714.756
Öteki Değişiklikler sebebi İle Artış (Azalış)
-2.805.882 -2.805.882 -2.805.882
Periyot Sonu Bakiyeler
36.000.000 -5.958.497 49.500.981 -5.631.928 2.076.201 13.390.707 26.271.676 42.835.272 158.484.412 34.793.890 193.278.302
Cari Devir 01.01.2022 – 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Devir Başı Bakiyeler
36.000.000 -7.153.976 49.500.981 -8.137.620 3.482.813 14.076.101 24.418.878 70.219.538 182.406.715 38.787.941 221.194.656
Transferler
2.214.296 68.005.242 -70.219.538 0 0
Periyot Karı (Zararı)
65.936.893 65.936.893 7.452.114 73.389.007
Öteki Kapsamlı Gelir (Gider)
7.208.943 -606.637 6.602.306 6.602.306
Kar Payları
-13.022.523 -13.022.523 -13.022.523
Hisselerin Geri Alım Süreçleri niçiniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-15.163.435 15.163.435 -15.163.435 -15.163.435 -15.163.435
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) yahut Gerçeğe Uygun Paha Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine yahut Defter Pahasına Dahil Edilen Tutar
-1.382.186 -1.382.186 -1.382.186
Öteki Değişiklikler sebebi İle Artış (Azalış)
-36.044.715 -36.044.715 -36.044.715
Periyot Sonu Bakiyeler
36.000.000 -22.317.411 49.500.981 -36.973.392 2.100.627 31.453.832 63.631.525 65.936.893 189.333.055 46.240.055 235.573.110

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Devir 01.01.2022 – 30.09.2022 Evvelki Devir 01.01.2021 – 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
17.399.185 41.558.212
Devir Karı (Zararı)
65.936.893 42.835.272
Devir Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-934.377 6.488.632
Amortisman ve İtfa Masrafı İle İlgili Düzeltmeler
11 12 33.949.154 18.214.244
Paha Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
727.407 -309.144
Alacaklarda Kıymet Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 727.407 -309.144
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
45.549.287 5.677.037
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 45.549.287 5.677.037
Faiz (Gelirleri) ve Sarfiyatları İle İlgili Düzeltmeler
1.649.283 1.048.497
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
1.649.283 1.048.497
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
20 -1.382.186 -714.756
Gerçeğe Uygun Kıymet Kayıpları (hasılatları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.410.000
Yatırım Gayeli Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Kıymet Kayıpları (hasılatları) ile İlgili Düzeltmeler
12 -1.410.000
Vergi (Geliri) Masrafı İle İlgili Düzeltmeler
28 -64.623.181 -16.202.335
Nakit Dışı Kalemlere Ait Başka Düzeltmeler
-16.804.141 185.089
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-34.580.808 -1.453.223
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-16.078.146 -8.982.122
Bağlı Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
30 2.390.341 -4.558.452
Bağlı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -18.468.487 -4.423.670
Faaliyetlerle İlgili Öbür Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.390.708 -347.797
Bağlantılı Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Öteki Alacaklardaki Azalış (Artış)
30 754.500 -326.991
Alakalı Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Öteki Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 1.636.208 -20.806
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -36.754.117 -88.886
Peşin Ödenmiş Masraflardaki Azalış (Artış)
18 -34.203.812 -4.148.547
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
73.993.779 12.613.661
Bağlantılı Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
30 -718.490 3.099.466
Bağlantılı Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 74.712.269 9.514.195
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
19 14.198.081 1.804.278
Faaliyetler ile İlgili Öteki Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.291.984 -489.619
Bağlantılı Taraflara Faaliyetlerle İlgili Başka Borçlardaki Artış (Azalış)
30 7.075.949 26.360
Bağlı Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Öbür Borçlardaki Artış (Azalış)
8 216.035 -515.979
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin haricinde Kalanlar) Artış (Azalış)
18 7.022.764 2.058.321
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Öteki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-52.442.049 -3.872.512
Faaliyetlerle İlgili Öbür Varlıklardaki Azalış (Artış)
-15.185.374 -3.150.340
Faaliyetlerle İlgili Öbür Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-37.256.675 -722.172
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
30.421.708 47.870.681
Ödenen Temettüler
-13.022.523 -6.312.469
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-133.852.709 -30.085.322
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
144.411 1.309.980
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 144.411 1.309.980
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-133.997.120 -31.395.302
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -95.399.211 -31.395.302
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -38.597.909
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
111.399.559 -15.909.083
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 232.214.728 54.117.313
Kredilerden Nakit Girişleri
232.214.728 54.117.313
Borç Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
6 -105.972.045 -62.165.441
Kredi Geri Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
-105.972.045 -62.165.441
Kira Kontratlarından Kaynaklanan Borç Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
6 -14.843.124 -7.860.955
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ TESİRİNDEN EVVEL NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.053.965 -4.436.193
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.053.965 -4.436.193
DEVİR BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
10.616.227 8.326.487
DEVİR SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.562.262 3.890.294

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Periyot 30.09.2022 Evvelki Devir 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 5.562.262 10.616.227
Ticari Alacaklar
104.123.334 71.968.454
Bağlı Taraflardan Ticari Alacaklar
30 3.730.956 6.121.297
Bağlı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 100.392.378 65.847.157
Öbür Alacaklar
238.365 2.875.652
Alakalı Taraflardan Öteki Alacaklar
30 585 755.085
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Öteki Alacaklar
8 237.780 2.120.567
Stoklar
9 48.408.225 20.584.408
Peşin Ödenmiş Giderler
36.634.012 13.727.012
Alakalı Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
30 5.950.584 4.763.666
Bağlantılı Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
18 30.683.428 8.963.346
Cari Devir Vergisiyle İlgili Varlıklar
17 127.857 187.621
Öbür Dönen Varlıklar
16 7.597.459 2.789.677
ORTA TOPLAM
202.691.514 122.749.051
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
202.691.514 122.749.051
DURAN VARLIKLAR

Öteki Alacaklar
8 512.878 294.024
Canlı Varlıklar
10 21.880.250 12.949.950
Yatırım Gayeli Gayrimenkuller
13 7.810.000 7.810.000
Maddi Duran Varlıklar
11 288.616.600 211.759.480
Faaliyet Kiralamasına Bahis Varlıklar
13.816.843 6.996.869
Öbür Maddi Duran Varlıklar
274.799.757 204.762.611
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 116.672.705 37.254.197
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 61.368.827 23.359.845
Peşin Ödenmiş Giderler
41.895.608 20.161.440
Alakalı Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
30 31.106.757 19.809.945
Bağlı Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
18 10.788.851 351.495
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 105.233.393 40.610.212
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
643.990.261 354.199.148
TOPLAM VARLIKLAR
846.681.775 476.948.199
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 82.612.450 14.323.616
Bağlı Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
82.612.450 14.323.616
Banka Kredileri
50.328.309 5.980.000
Kiralama Süreçlerinden Borçlar
25.466.601 7.419.551
Başka Kısa Vadeli Borçlanmalar
6.817.540 924.065
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 64.787.461 48.276.588
Ticari Borçlar
133.591.703 59.029.566
Alakalı Taraflara Ticari Borçlar
30 4.937.260 5.655.750
Bağlı Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 128.654.443 53.373.816
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlar
19 24.175.389 10.005.033
Başka Borçlar
20.970.225 13.678.241
Bağlı Taraflara Öteki Borçlar
30 20.115.113 13.039.164
Bağlantılı Olmayan Taraflara Başka Borçlar
8 855.112 639.077
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin haricinde Kalanlar)
18 10.502.580 3.479.816
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 3.494.594 1.988.337
Öteki Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 10.418.536 12.269.990
ORTA TOPLAM
350.552.938 163.051.187
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
350.552.938 163.051.187
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 195.692.249 73.062.059
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
195.692.249 73.062.059
Banka Kredileri
100.513.485 45.408.659
Kiralama Süreçlerinden Borçlar
87.469.201 25.978.320
Başka Uzun Vadeli Borçlanmalar
7.709.563 1.675.080
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin haricinde Kalanlar)
18 1.679.821 1.017.562
Uzun Vadeli Karşılıklar
61.685.965 16.136.678
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Uzun Vadeli Karşılıklar
15 61.685.965 16.136.678
Cari Periyot Vergisiyle İlgili Borçlar
17 1.497.692 2.486.057
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
260.555.727 92.702.356
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
611.108.665 255.753.543
ÖZKAYNAKLAR

Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar
189.333.055 182.406.715
Ödenmiş Sermaye
36.000.000 36.000.000
Geri Alınmış Hisseler (-)
-22.317.411 -7.153.976
Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öbür Kapsamlı Gelirler (Giderler)
12.527.589 41.363.361
bir daha Değerleme ve Ölçüm hasılatları (Kayıpları)
12.527.589 41.363.361
Maddi Duran Varlık bir daha Değerleme Artışları (Azalışları)
49.500.981 49.500.981
Tanımlanmış Yarar Planları bir daha Ölçüm hasılatları (Kayıpları)
-36.973.392 -8.137.620
Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılacak Birikmiş Başka Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.100.627 3.482.813
Yabancı Para Çevrim Farkları
2.100.627 3.482.813
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
31.453.832 14.076.101
Geçmiş yıllar Karları yahut Zararları
63.631.525 24.418.878
Net Devir Karı yahut Zararı
65.936.893 70.219.538
Denetim Gücü Olmayan Paylar
46.240.055 38.787.941
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
20 235.573.110 221.194.656
TOPLAM KAYNAKLAR
846.681.775 476.948.199

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Devir 01.01.2022 – 30.09.2022 Evvelki Periyot 01.01.2021 – 30.09.2021 Cari Periyot 3 Aylık 01.07.2022 – 30.09.2022 Evvelki Periyot 3 Aylık 01.07.2021 – 30.09.2021
Kar yahut Ziyan ve Öbür Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR YAHUT ZİYAN KISMI

Hasılat
21 579.773.582 316.043.901 232.775.020 120.023.340
Satışların Maliyeti
21 -459.280.596 -240.492.781 -187.880.828 -89.005.240
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
120.492.986 75.551.120 44.894.192 31.018.100
BRÜT KAR (ZARAR)
120.492.986 75.551.120 44.894.192 31.018.100
Genel İdare Giderleri
22 -24.055.046 -13.306.852 -9.147.983 -4.940.126
Pazarlama Giderleri
22 -11.005.412 -5.755.769 -4.654.556 -2.705.068
Temel Faaliyetlerden Öbür Gelirler
23 3.080.835 4.122.980 2.310.883 71.913
Temel Faaliyetlerden Başka Giderler
24 -16.335.832 -11.291.054 -7.888.241 -4.917.536
TEMEL FAALİYET KARI (ZARARI)
72.177.531 49.320.425 25.514.295 18.527.283
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 444.744 1.669.025 103.264 1.496.341
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
72.622.275 50.989.450 25.617.559 20.023.624
Finansman Gelirleri
26 6.314.900 5.519.418 994.010 1.034.141
Finansman Giderleri
27 -36.855.070 -18.626.975 -15.253.714 -6.130.539
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
42.082.105 37.881.893 11.357.855 14.927.226
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
28 31.306.902 12.577.175 12.104.820 10.474.973
Devir Vergi (Gideri) Geliri
-5.263.477 -3.063.983 -1.511.324 -922.478
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
36.570.379 15.641.158 13.616.144 11.397.451
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER PERİYOT KARI (ZARARI)
73.389.007 50.459.068 23.462.675 25.402.199
PERİYOT KARI (ZARARI)
73.389.007 50.459.068 23.462.675 25.402.199
Devir Karının (Zararının) Dağılımı

Denetim Gücü Olmayan Paylar
7.452.114 7.623.796 2.627.506 3.562.463
Ana İştirak Payları
65.936.893 42.835.272 20.835.169 21.839.736
Hisse Başına Kazanç

Hisse Başına Kazanç

Hisse Başına Kar (Zarar)

Sulandırılmış Hisse Başına Kar (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Hisse Başına Çıkar (Zarar)

Pay Başına Çıkar 29 1,83158000 1,18987000 0,57875000 0,60666000
ÖBÜR KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılmayacaklar
-28.835.772 29.223.404 -16.359.155 26.492.006
Maddi Duran Varlıklar bir daha Değerleme Artışları (Azalışları)
26.978.698 26.978.698
Tanımlanmış Yarar Planları bir daha Ölçüm hasılatları (Kayıpları)
-36.044.715 2.805.882 -20.448.943 -579.548
Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılmayacak Öteki Kapsamlı Gelire Ait Vergiler
7.208.943 -561.176 4.089.788 92.856
Devir Vergi (Gideri) Geliri
7.208.943 -561.176 4.089.788 92.856
Kar yahut Ziyan Olarak bir daha Sınıflandırılacaklar
-1.382.186 714.756 408.887 -50.521
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere Ait Öbür Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.382.186 714.756 408.887 -50.521
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişimden hasılatlar (Kayıplar)
-1.382.186 714.756 408.887 -50.521
ÖTEKİ KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-30.217.958 29.938.160 -15.950.268 26.441.485
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
43.171.049 80.397.228 7.512.407 51.843.684
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Denetim Gücü Olmayan Paylar
7.452.114 7.623.796 2.627.506 3.562.463
Ana Paydaşlık Payları
35.718.935 72.773.432 4.884.901 48.281.221


BIST
 
Üst