PEGASUS HAVA NAKLİYATI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı

Brown

Member
PEGASUS HAVA NAKLİYATI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı PEGASUS HAVA NAKLİYATI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Satımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Mevzuya Ait Daha Evvel Yapılan Açıklamanın Tarihi

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Satışa Husus Maddi Duran Varlığın Niteliği
Şirket faalleri içerisinde yer alan dört adet B737-800NG ticari yolcu uçağı
Satışa Mevzu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü

Satışa Ait İdare Konseyi Karar Tarihi
06/06/2022
Satışa Ait İdare Konseyi sonucunda Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Toplam Satış Bedeli
73.500.000 ABD Doları (03/06/2022 TCMB USD/TRY kuru karşılığı 1.211.022.750 TL)
Süreç Bedelinin Paydaşlığın İdare Konseyi Karar Tarihinden Evvelki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Yüklü Ortalama meblağların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Pahasına Olan Oranı (%)
11
Satış Bedelinin İştirak Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
1.184
Satış Bedelinin İştirakin Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Faal Toplamına Oranı (%)
2
Satış Bedelinin İştirakin Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Bedeline Oranı (%)
3 (satışa mevzu uçakların sınıflandırıldığı kullanım hakkı varlıkları kıymeti de hesaplamada dikkate alınmıştır)
Satılan Duran Varlığın Paydaşlığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Bedelinin Etkin Toplamına Oranı (%)
Satılan duran varlıklar 31.03.2022 tarihindeki finansal tablolarda kullanım hakkı varlığı olarak sınıflandırılmıştır.
Süreç Bedelinin İştirakin Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara göre Oluşan Hasılat Fiyatına Oranı (%)
11
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
Sürecin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
Satışa husus uçakların tamamının 31.07.2022 tarihine kadar teslimi öngörülmektedir.
Satış Emeli ve İştirakin Faaliyetlerine Etkisi
Filo kapasitesine yönelik yürütülen idare aksiyonları kapsamında gerçekleştirilecek sürecin şirketin likiditesine olumlu tesiri beklenmektedir.
Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı
Maddi duran varlık satışından kar elde edilmesi öngörülmekle bir arada kar fiyatı satışa mevzu uçakların teslim tarihi prestijiyle kesin olarak hesaplanarak şirket kayıtlarına yansıtılacaktır.
var ise Satış Karının Ne Biçimde Değerlendirileceği
Satı karı şirketimizin yeni yatırımlarına ve operasyona yönelik nakit muhtaçlığının karşılanmasında kullanılacaktır.
var ise Satış Karının Ne Formda Değerlendirileceğine Ait İdare Şurası Karar Tarihi

Karşı Taraf
Siskin Aviation Limited, Wren Aviation Limited, Magpie Aviation Limited, Jackdaw Aviation Limited
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine bakılırsa Bağlı Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan Münasebetin Niteliği

var ise Sürece Ait Kontrat Tarihi
06/06/2022
Değerli Niteliklteki Süreç Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı

Maddi Duran Varlığın Bedelinin Belirlenme Yöntemi
Piyasa koşulları gözetilerek pazarlık yoluyla tespit edilmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse sebebi
Yasal mecburilik bulunmadığından SPK düzenlemeleri uyarınca değerleme çalışması yapılmamıştır. Satış bedelinin piyasa şartlarına uygun gerçekleştği bedellendirilmektedir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası

Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı

Değerleme Raporu kararı Bulunan Tutar

Süreç Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse öne sürülen sebebi

Açıklamalar

Bu Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin içinde rastgele bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama temel kabul edilecektir.


BIST
 
Üst