VBT YAZILIM A.Ş.( Yeni İş Bağlantısı

Brown

Member
VBT YAZILIM A.Ş.( Yeni İş Bağlantısı VBT YAZILIM A.Ş.( Yeni İş Münasebeti )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yeni İş İlgisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Mevzuya Ait Daha Evvel Yapılan Açıklamanın Tarihi

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş Bağına Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin İsmi Soyadı/Ticaret Unvanı
Posta ve Kargo Alanında Faaaliyet Gösteren Esaslı Bir Devlet Kurumu
var ise Müşterinin/Tedarikçinin İştirakin Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Hissesi

var ise Müşterinin/Tedarikçinin Paydaşlığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Hissesi

İş İlgisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
12/01/2022
var ise Mukavelenin Kıymetli Şartları

Yeni İş Alakasının Paydaşlık Faaliyetlerine Tesiri
Olumlu
Açıklamalar

Şirketimiz VBT Yazılım A.Ş. ile posta ve kargo alanında faaaliyet gösteren esaslı bir devlet kurumumuzun teknoloji şirketi ile “YAZILIM VE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME HİZMETİ ALT YÜKLENİCİ ” kontratı imzalamıştır.
Kontrat 3 yıllık olup yıllık artışlar hariç toplam kıymeti 8.820.000 TL’dir.
Kamuoyuna duyurulur.
Hürmetlerimizle


BIST
 
Üst