YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM PAYDAŞLIĞI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

Brown

Member
YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM PAYDAŞLIĞI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM PAYDAŞLIĞI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Mevzuya Ait Daha Evvel Yapılan Açıklamanın Tarihi

Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne Ait İdare Konseyi Karar Tarihi ve Sayısı

İdare Heyeti Karar Tarihi
10/05/2022
Karar Sayısı
04
Sermaye Piyasası Heyeti’nin “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya Ait Temeller Bildirisi’nin İkinci Kısmının 9. Hususu Yeterince Sorumluluk Beyanı

Şirketimiz Yeşil Gayrimenkul Yatırım İştiraki A,Ş. tarafınca hazırlanan 01.01.2022-31.03.2022 Hesap Periyoduna ilişkin, Sermaye Piyasası Şurası’nın (SPK) Seri: II-14.1 no lu ”Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya Ait Temeller Tebliği” hükümleri kapsamında, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (”TMS/TFRS”) ve SPK tarafınca belirlenen formatlarla uyumlu olarak dipnotlarıyla birlikte hazırlanan ve 10.05.2021 tarih ve 2022/04 sayılı Yönetim Konseyi sonucu ile onaylanan, Bağımsız Kontrolden Geçmemiş, Konsolide ve Konsolide olmayan Finansal Durum Raporu, Kapsamlı Gelir Tablosu, Nakit Akış Tablosu, Özkaynak Değişim Tablosu ve Faaliyet Raporu’nun
a) Tarafımızca incelendiğini,
b) Şirketimizdeki nazaranv ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Finansal Tablolar ve Faaliyet Raporunun önemli mevzularda gerçeğe alışılmamış bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle aldatıcı olması kararınu doğurabilecek rastgele bir eksiklik içermediğini,
c) Şirketimizdeki nazaranv ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki Finansal Raporlama Standartlarına gore hazırlanmış Finansal Tabloların, Şirketimizin etkinleri, pasifleri, finansal durumu ve kar-zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir şekilde yansıttığını ve Faaliyet Raporu’nun işin gelişimi, performansını ve finansal durumunu, karşı karşıya olduğu değerli riskler ve belirsizliklerle bir arada, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.

DENETİM KOMİTESİ

BAŞKAN ÜYE

UFUK OLTULU ERMAN KENDİBAŞINA


BIST
 
Üst