Ağ ve internet nedir ?

Brown

Global Mod
Global Mod
Ag ve Internet Nedir?

Aglar ve internet, her gecen gun artan sayda insann hayatnn onemli bir parcas haline gelmektedir. Aglar ve internet, cogu insann calsmasn, eglenmesini ve arkadaslaryla iletisim kurmasn saglayan onemli araclar veya araclar grubudur. Buna ek olarak, ag ve internet, her gecen gun artan sayda insann hayatnn onemli bir parcas haline gelmektedir. Bu makalede, aglar ve internet nedir, cesitli ag turleri, internetin ozellikleri ve internetin kullanm hakknda ayrntl bir acklama yaplacaktr.

Ag Nedir?

Ag, cesitli bilgisayarlar, cihazlar, kaynaklar ve bilgilere erisim saglamak icin birbirleri arasnda baglantl olan iki veya daha fazla sistem veya cihazlar grubudur. Aglar, kullanclarn bilgi ve kaynaklar arasnda hzl ve kolay erisim saglamalarn saglar. Aglar, verilerin ve bilginin herhangi bir yerden herhangi bir yere gonderilmesini de saglar.

Cesitli Ag Turleri

Cesitli ag turleri vardr. Bu turler arasnda, en yaygn olanlar; Yerel Alan Aglar (LAN), Genis Alan Aglar (WAN), Ev Aglar (HAN), Sanal Ozel Aglar (VPN) ve Bulut Aglar (Cloud) vardr. Yerel alan aglar, kucuk alanlar kapsayan aglardr ve genellikle bir kurumun icinde kullanlr. Genis alan aglar (WAN), cok buyuk alanlar kapsayan aglardr ve genellikle bir sehirden oteye gider. Ev aglar (HAN), genellikle bir evdeki bilgisayarlar ve cihazlar bir araya getirmek icin kullanlan aglardr. Sanal Ozel Aglar (VPN), kullanclarn ozel bilgilerinin guvenli bir sekilde cevrimici olarak paylaslmasn saglamak icin kullanlan aglardr. Bulut aglar (Cloud), kullanclarn cevrimici olarak erisebilecekleri paylaslan kaynaklar ve uygulamalar barndran aglardr.

Internet Nedir?

Internet, dunya capnda ag araclgyla baglantl olan ve dunyann her yerinden erisilebilen bir bilgi sistemidir. Internet, cesitli aglar bir araya getirerek tum dunyaya bilgi aktarm saglar.
 
Üst