Albümin kan tahlili ne demek ?

Brown

Global Mod
Global Mod
Albumin kan tahlili, kan testsi olarak da bilinir ve genellikle insanlarn vucut svlarnda bulunan albumin seviyelerinin olculmesi icin kullanlr. Genellikle, albumin kan tahlili serum albumin (SA) veya bazal albumin (BA) olarak iki farkl turev olarak yaplmaktadr. SA ve BA, albumin kan tahliliyle olculen iki cesit albumidir. Her iki cesit arasnda onemli farkllklar vardr ve bu farkllklar, hastalarn durumu hakknda onemli bilgiler icerir.

Albumin Kan Tahlili Nedir?

Albumin kan tahlili, serum veya bazal albumin testleri olarak da bilinir. Bu testler, kan sekeri ve kreatinin gibi diger kan testleri gibi, vucut svlarndaki albumin seviyelerini olcmek icin kullanlr. Albumin, vucuttaki en onemli proteinlerden biri oldugu icin bu testler, vucuttaki protein seviyelerinin duzenli olarak izlenmesini saglar. Genellikle, albumin kan tahlili, serum albumin ve bazal albumin olarak iki farkl turev olarak yaplmaktadr.

Serum Albumin (SA)

Serum albumin, vucuttaki albumin seviyelerinin olculmesi icin en yaygn olarak kullanlan test turudur. SA, vucut svlarndan alnan orneklerin laboratuvara gonderilmesiyle elde edilir. Bu, albumin seviyelerinin olculmesi icin gerekli olan laboratuvar ortamdr. SA, vucut svlarndaki albumin seviyelerini olcmek icin en cok kullanlan ve en hassas test turudur. SA testi, hastann albumin seviyelerinin normal seviyelerin uzerinde veya altnda oldugunu tespit etmek icin kullanlr.

Bazal Albumin (BA)

BA, SA'ya gore daha az hassas bir test turudur ve vucut svlarndan alnan orneklerin laboratuvara gonderilmesiyle elde edilir. BA, vucut svlarndaki albumin seviyelerinin olculmesi icin daha az hassas bir test turudur ve hastann albumin seviyelerinin normal seviyelerin uzerinde veya altnda oldugunu tespit etmek icin kullanlr. Bazal albumin testi, hastann protein seviyelerinin gunluk degisimleri ile iliskili olarak izlenmesi icin kullanlr.
 
Üst