Ardışık sıra ne demek ?

Brown

Global Mod
Global Mod
Ardsk sra, cogu durumda, bir seyin tarihsel olarak kronolojik srasn takip etmesi anlamna gelmektedir. Ornegin, bir olayn ardsk srasn izlemek, o olayn nasl meydana geldigini anlamaya yardmc olacaktr. Ardsk sra, bir seyin ne zaman, nerede ve neden meydana geldigini incelemeyi zorunlu klar. Ardsk sra cogu zaman zorluklarla karslaslan bir konudur cunku insanlar cogu zaman olaylarn ardsk srasn anlayamayabilirler. Ardsk sra, cogu zaman, bir calsmada belirli bir kronolojik sray takip etmeyi saglar.

Belli Olan ve Belli Olmayan Ardsk Sralar

Belli olan ardsk sralar, cogu zaman, olaylarn arasndaki dogrudan bir iliskiyi gosteren ardsk sralardr. Bir calsmann sonuclarnn ardsk sras, cogu zaman, calsmann basladg noktaya ve sonuclara kadar olan surecin gelisimini gosterecektir. Belli olmayan ardsk sralar ise, cogu zaman, olaylar arasndaki iliskilerin cok daha zayf oldugu durumlarda ortaya ckar. Bir olayn ardsk sras, olayn ne zaman, nerede ve neden meydana geldigini incelemek icin kullanlabilir.

Ardsk Srasnn Onemi

Ardsk sra, cogu zaman, olaylarn hangi srada meydana geldigini anlamaya yardmc olur ve bu sayede insanlar olaylarn nasl meydana geldigini anlayabilirler. Ardsk sra, cogu zaman, olaylarn arasndaki iliskileri acklamak icin kullanlr ve bu sayede insanlar olaylarn neden meydana geldigini anlayabilirler. Ardsk sra, cogu zaman, olaylar arasndaki iliskileri daha iyi anlamaya yardmc olur. Ardsk sra, cogu zaman, olaylarn arasndaki iliskileri anlamak icin kullanlr ve bu sayede insanlar olaylarn ne zaman, nerede ve neden meydana geldigini anlayabilirler.
 
Üst