Arızi bir durum nedir ?

Brown

Global Mod
Global Mod
Arzi bir durum, ani ve beklenmeyen bir olayn meydana gelmesi sonucu meydana gelen sonuclardr. Arzi durumlar her zaman cevresel olaylar ya da uretim surecinde meydana gelen olaylarn sonuclaryla baglantl olarak ortaya ckabilir. Arzi durumlar, cevresel, ekonomik, sosyal ve teknolojik etkenleri icerebilir.

Arz Durumlarn Nedenleri

Arzi durumlarn nedenleri, cevresel, fiziksel, ekonomik ve sosyal etkenlerden kaynaklanabilir. Cevresel etkenler, arz durumlarn ortaya ckmasnda en onemli etkenlerdir. Uretim sureclerinde, uretilen urunlerin teknik ozellikleri kotuye kullanlrsa veya uretim sureci hakknda kotu kararlar alnrsa arz durumlar ortaya ckabilir. Ekonomik etkenler ise, uretim maliyetlerinin yukselmesi, uretim teknolojisinin yetersiz kalmas veya uretim surecinde yeterli onlemlerin alnmamas gibi durumlarla iliskili olabilir. Sosyal etkenler ise, uretim surecinde yaplan hatalar, calsanlarn ekip icerisindeki performans veya uretim surecinde yeterli teknolojinin kullanlmamas gibi durumlarla baglantldr.

Arzi Durumlarn Onlenmesi

Arzi durumlarn onlenmesi, onlemler alnarak mumkundur. Bunun icin, uretim surecinde yeterli teknolojinin kullanlmas, calsanlarn egitiminin arttrlmas ve uretim maliyetlerinin dusurulmesi gibi onlemler alnmaldr. Ayrca, uretim surecinde standartlarn belirlenmesi ve bu standartlarn her zaman korunmas da onemlidir. Uretim surecindeki olumsuz etkenlerin ortaya ckmasn onlemek icin her zaman uretim surecini izleme ve kontrol etme yontemleri kullanlmaldr.

Sonuc

Arzi durumlar, cevresel, ekonomik, sosyal ve teknolojik etkenlerin neden oldugu beklenmedik olaylardr. Bu durumlarn onlenmesi icin uretim surecinde onlemler alnmal ve standartlar belirlenmelidir. Ayrca, uretim surecini izlemek ve kontrol etmek de onemlidir.
 
Üst