AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

Brown

Member
AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar Denetim Gücü Olmayan Hisseler
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Sermaye Avansı Hisse İhraç Primleri / İskontoları Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılmayacak Birikmiş Başka Kapsamlı Gelirler yahut Sarfiyatlar Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler yahut Sarfiyatlar Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
bir daha Değerleme ve Ölçüm Çıkar / Kayıpları Öbür Yarar / Kayıplar Riskten Korunma Çıkar / Kayıpları bir daha Değerleme ve Sınıflandırma Çıkar / Kayıpları Geçmiş yıllar Kar / Ziyanları Net Devir Karı Ziyanı
Evvelki Devir 01.01.2021 – 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Periyot Başı Bakiyeler
30.000.000 101 363.283 2.519.199 -53.721 3.946.838 -4.203.934 64.646 32.636.412 32.636.412
Öteki Düzeltmeler
-10.401 -10.401 -10.401
Transferler
64.646 -64.646
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
10.687 1.029.812 1.040.499 1.040.499
Periyot Sonu Bakiyeler
30.000.000 101 363.283 2.519.199 -43.034 3.946.838 -4.149.689 1.029.812 33.666.510 33.666.510
Cari Devir 01.01.2022 – 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Devir Başı Bakiyeler
30.000.000 71.918 43.518.987 363.283 2.422.306 -49.089 3.946.838 -6.600.122 2.542.079 76.216.200 6.570.258 82.786.458
Öbür Düzeltmeler
-14.535 -14.535 -14.535
Transferler
2.542.079 -2.542.079
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
6.259.154 807.165 7.066.319
Sermaye Arttırımı
7.250.000 -7.050.704 -199.296 -5.760 -5.760 -5.760
Bağlı İştirak Edinimi yahut Elden Çıkarılması
-1.512.839 -1.512.839 -1.512.839
Periyot Sonu Bakiyeler
37.250.000 71.918 36.468.283 163.987 2.422.306 -54.849 3.946.838 -5.585.417 6.259.154 80.942.220 7.377.423 88.319.643

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Periyot 01.01.2022 – 31.03.2022 Evvelki Devir 01.01.2021 – 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.991.485 -836.258
Periyot Karı (Zararı)
6.259.154 1.029.812
Periyot Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.038.978 732.810
Amortisman ve İtfa Sarfiyatı İle İlgili Düzeltmeler
8 1.007.070 178.634
Bedel Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
9 100.402 16.610
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13 37.490 28.991
Faiz (Gelirleri) ve Sarfiyatları İle İlgili Düzeltmeler
126.615 689.359
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17-20 0 -270.402
Faiz Sarfiyatları ile İlgili Düzeltmeler
20 126.615 959.761
Vergi (Geliri) Sarfiyatı İle İlgili Düzeltmeler
21 -39.764 -180.784
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına niye Olan Öbür Kalemlere Ait Düzeltmeler
807.165 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-10.275.082 -2.588.479
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.460.341 -106.525
Faaliyetlerle İlgili Öbür Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.319.849 -3.534.708
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.358.385 -634.290
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.127.018 819.535
Faaliyetler ile İlgili Başka Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.489 867.509
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.976.950 -825.857
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
21 -14.535 -10.401
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.292.414 -429.207
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.440.939 -245.552
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.440.939 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 -245.552
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -148.525 -183.655
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -148.525 -173.655
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -10.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-226.768 -28.367
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-100.153 0
Ödenen Faiz
-126.615 -28.367
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ TESİRİNDEN EVVEL NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-925.839 -1.293.832
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-925.839 -1.293.832
PERİYOT BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.395.063 1.883.150
PERİYOT SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.469.224 589.318

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Devir 31.03.2022 Evvelki Devir 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 1.469.224 2.395.063
Finansal Yatırımlar
8 0 0
Ticari Alacaklar
9 13.555.051 9.708.628
Bağlı Taraflardan Ticari Alacaklar
6 0 13.487
Alakalı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 13.555.051 9.695.141
Finans Dalı Faaliyetlerinden Alacaklar
10 0 0
Başka Alacaklar
11 973.848 553.027
Alakalı Taraflardan Başka Alacaklar
6 90.300 36.438
Bağlı Olmayan Taraflardan Öbür Alacaklar
11 883.548 516.589
Türev Araçlar
12 0 0
Stoklar
13 13.280.175 9.921.790
Canlı Varlıklar
14 0 0
Peşin Ödenmiş Sarfiyatlar
15 11.675.004 10.974.054
Bağlantılı Taraflara Peşin Ödenmiş Sarfiyatlar
15 2.385 1.885
Alakalı Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Sarfiyatlar
6 11.672.619 10.972.169
Cari Devir Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 30.243 277.039
Başka Dönen Varlıklar
17 7.921.245 8.270.667
ORTA TOPLAM
48.904.790 42.100.268
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
48.904.790 42.100.268
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 0 0
Ticari Alacaklar
9 0 0
Bağlantılı Taraflardan Ticari Alacaklar
6 0 0
Bağlı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 0 0
Finans Kesimi Faaliyetlerinden Alacaklar
10 0 0
Öteki Alacaklar
11 4.864.990 4.317.490
Bağlı Taraflardan Öteki Alacaklar
6 0 0
Alakalı Olmayan Taraflardan Başka Alacaklar
11 4.864.990 4.317.490
Türev Araçlar
12 0 0
Özkaynak Yoluyla Kıymetlenen Yatırımlar
18 0 0
Canlı Varlıklar
14 0 0
Yatırım Hedefli Gayrimenkuller
19 2.035.000 2.035.000
Maddi Duran Varlıklar
20 31.540.461 33.839.945
Kullanım Hakkı Varlıkları
22 6.443.281 5.529.089
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 20.456.731 20.457.932
Şerefiye
21 0 0
Öbür Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 20.456.731 20.457.932
Peşin Ödenmiş Masraflar
15 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
55 461.017 356.658
Başka Duran Varlıklar
17 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
65.801.480 66.536.114
TOPLAM VARLIKLAR
114.706.270 108.636.382
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
23-25 3.537.786 3.203.293
Bağlı Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
23-25 3.537.786 3.203.293
Banka Kredileri
23 1.166.636 1.179.115
Kiralama Süreçlerinden Borçlar
25 2.371.150 2.024.178
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
24 0 0
Ticari Borçlar
9 8.531.613 9.977.968
Bağlantılı Taraflara Ticari Borçlar
6 1.558 1.558
Bağlantılı Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 8.530.055 9.976.410
Finans Bölümü Faaliyetlerinden Borçlar
10 0 0
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlar
27 608.756 521.363
Başka Borçlar
11 4.191.720 3.821.364
Alakalı Taraflara Başka Borçlar
6 3.609.556 3.149.474
Alakalı Olmayan Taraflara Başka Borçlar
11 582.164 671.890
Türev Araçlar
12 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
28 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin haricinde Kalanlar)
29 0 16.146
Devir Karı Vergi Yükümlülüğü
30 1.535.899 330.756
Kısa Vadeli Karşılıklar
31 0 0
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Kısa Vadeli Karşılıklar
31 0 0
Öbür Kısa Vadeli Karşılıklar
31 0 0
Öbür Kısa Vadeli Yükümlülükler
33 2.831.422 3.285.830
ORTA TOPLAM
21.237.196 21.156.720
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21.237.196 21.156.720
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
26 4.889.526 4.233.069
Alakalı Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
25-26 4.889.526 4.233.069
Banka Kredileri
26 0 87.674
Kiralama Süreçlerinden Borçlar
25 4.889.526 4.145.395
Ticari Borçlar
9 0 0
Bağlantılı Taraflara Ticari Borçlar
6 0 0
Bağlı Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 0 0
Finans Dalı Faaliyetlerinden Borçlar
10 0 0
Başka Borçlar
11 0 0
Alakalı Taraflara Öteki Borçlar
6 0 0
Bağlı Olmayan Taraflara Başka Borçlar
11 0 0
Türev Araçlar
12 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
28 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin haricinde Kalanlar)
29 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
31 251.956 208.706
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Uzun Vadeli Karşılıklar
31 251.956 208.706
Öteki Uzun Vadeli Karşılıklar
31 0 0
Cari Periyot Vergisiyle İlgili Borçlar
32 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
55 0 0
Öteki Uzun Vadeli Yükümlülükler
33 7.949 251.429
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.149.431 4.693.204
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
26.386.627 25.849.924
ÖZKAYNAKLAR

Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar
80.942.220 76.216.200
Ödenmiş Sermaye
34 37.250.000 30.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
34 71.918 71.918
Sermaye Avansı
34 163.987 43.518.987
Geri Alınmış Hisseler (-)
34 0 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
34 0 0
Hisselere Ait Primler (İskontolar)
34 36.468.283 363.283
Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler (Giderler)
34 2.367.457 2.373.217
bir daha Değerleme ve Ölçüm hasılatları (Kayıpları)
34 2.422.306 2.422.306
Öteki hasılatlar (Kayıplar)
34 -54.849 -49.089
Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler (Giderler)
34 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
34 0 0
Riskten Korunma hasılatları (Kayıpları)
34 0 0
bir daha Değerleme ve Sınıflandırma hasılatları (Kayıpları)
34 0 0
Başka hasılatlar (Kayıplar)
34 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
34 3.946.838 3.946.838
Geçmiş yıllar Karları yahut Ziyanları
34 -5.585.417 -6.600.122
Net Periyot Karı yahut Ziyanı
34 6.259.154 2.542.079
Denetim Gücü Olmayan Hisseler
34 7.377.423 6.570.258
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
88.319.643 82.786.458
TOPLAM KAYNAKLAR
114.706.270 108.636.382

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Devir 01.01.2022 – 31.03.2022 Evvelki Devir 01.01.2021 – 31.03.2021
Kar yahut Ziyan ve Öbür Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR YAHUT ZİYAN KISMI

Hasılat
44 14.690.336 5.587.555
Satışların Maliyeti
45 -6.442.909 -4.148.420
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
8.247.427 1.439.135
Finans Kesimi Faaliyetleri Hasılatı
46 0 0
Finans Dalı Faaliyetlerinden Başka Gelirler
46 0 0
FİNANS DALI FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
8.247.427 1.439.135
Genel İdare Sarfiyatları
47-48 -2.308.603 -486.037
Pazarlama Masrafları
47-48 0 0
Araştırma ve Geliştirme Sarfiyatları
47-48 0 0
Temel Faaliyetlerden Öteki Gelirler
49 447.656 139.885
Temel Faaliyetlerden Başka Sarfiyatlar
49 -271.680 -15.756
TEMEL FAALİYET KARI (ZARARI)
6.114.800 1.077.227
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
50 2.769.458 6.500
Yatırım Faaliyetlerinden Sarfiyatlar
50 0 0
Özkaynak Metoduyla Pahalanan Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Hisseler
18 0 -2.637
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
8.884.258 1.081.090
Finansman Gelirleri
51 458.440 1.043.751
Finansman Masrafları
51 -884.908 -1.082.717
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8.457.790 1.042.124
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.391.471 -12.312
Periyot Vergi (Gideri) Geliri
29-54 -1.535.899 -195.767
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
54 144.428 183.455
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DEVİR KARI (ZARARI)
7.066.319 1.029.812
DURDURULAN FAALİYETLER DEVİR KARI (ZARARI)
55 0 0
DEVİR KARI (ZARARI)
7.066.319 1.029.812
Devir Karının (Zararının) Dağılımı

Denetim Gücü Olmayan Hisseler
807.165 25.258
Ana Paydaşlık Hisseleri
6.259.154 1.004.554
Hisse Başına Çıkar

Hisse Başına Çıkar

Hisse Başına Kar (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kar (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Çıkar (Zarar) 56 0,16803100 0,03432700
Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Yarar (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Çıkar (Zarar) 56 0,16803100 0,03432700
Sulandırılmış Hisse Başına Kar (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Hisse Başına Yarar (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Hisse Başına Çıkar (Zarar) 56 0,00000000 0,00030000
Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Hisse Başına Çıkar (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Hisse Başına Yarar (Zarar) 56 0,00000000 0,00000000
ÖTEKİ KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılmayacaklar
9.178 -10.161
Maddi Duran Varlıklar bir daha Değerleme Artışları (Azalışları)
52 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar bir daha Değerleme Artışları (Azalışları)
52 0 0
Tanımlanmış Yarar Planları bir daha Ölçüm hasılatları (Kayıpları)
52 11.654 -12.701
Özkaynak Yoluyla Kıymetlenen Yatırımların Başka Kapsamlı Gelirinden Kar yahut Ziyanda Sınıflandırılmayacak Hisseler
52 0 0
Öbür Kar yahut Ziyan Olarak bir daha Sınıflandırılmayacak Öbür Kapsamlı Gelir Ögeleri
52 0 0
Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılmayacak Başka Kapsamlı Gelire Ait Vergiler
52 -2.476 2.540
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
52 -2.476 2.540
Kar yahut Ziyan Olarak bir daha Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
52 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların bir daha Değerleme ve/veya Sınıflandırma hasılatları (Kayıpları)
52 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya Ait Öteki Kapsamlı Gelir (Gider)
52 0 0
Yurtharicindeki İşletmeye Ait Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Öbür Kapsamlı Gelir (Gider)
52 0 0
Özkaynak Metoduyla Kıymetlenen Yatırımların Başka Kapsamlı Gelirinden Kar yahut Ziyanda Sınıflandırılacak Hisseler
52 0 0
Öbür Kar yahut Ziyan Olarak bir daha Sınıflandırılacak Öbür Kapsamlı Gelir Ögeleri
52 0 0
Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılacak Başka Kapsamlı Gelire Ait Vergiler
52 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
52 0 0
BAŞKA KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.178 -10.161
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.075.497 1.019.651
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Denetim Gücü Olmayan Hisseler
0 25.258
Ana Paydaşlık Hisseleri
7.075.497 994.393


BIST
 
Üst