Batın ehli ne demek ?

Brown

Global Mod
Global Mod
Batn ehli ne demek?

Batn ehli (a.k.a. Sufiler) ozunde geleneksel Islami ogretilerin etkisi altnda olan bir ekoldur. Sufilerin kokenleri, Hz. Muhammed'in (s.a.v) ogretileri ile cok yakndan baglantldr ve kendi tasavvufi geleneklerini olusturmustur. Bu ogretiler, Islami ogretileri icerir ve "batn" ya da gizli manalarn kesfi ve yorumu uzerine kuruludur.

Batn Ehli Kimdir?

Batn ehli, Islami etigin ve ogretilerinin uygulanmasn amaclayan bir grup insandr. Sufilerin etik ve ogretileri, dunyevi saadet ve sonunda cennete gitmeye odaklanr. Sufilerin amac, Allah'n insanoglunun kalbinden kopmayacagnn garantisi altnda yasamak ve bagmsz olarak insann icindeki gizli manalar bulmaktr.

Batn Ehli Ne Yapar?

Batn ehli, Islami ogretileri uygulamak ve kisisel gelisim icin calsmak icin kendilerine belli bir zamana ayrr. Bir sufi, dunyevi yasamnn otesine gecmek icin meditasyon ve ibadetler yapar. Sufiler, Allah'n insann kalbinde var olan "gizli manalar" aramaya calsr ve kendi ozlerini bulmak icin cabayla calsr. Sufilerin cabalar, Allah'n insann kalbinde var olan gizli manalar bulmak icin meditasyon ve ibadetleri kullanr.

Batn Ehli Nasl Korunur?

Batn ehlinden korunmak icin, Islami ogretileri titizlikle uygulanmal ve ihlal edilmemelidir. Sufiler, kotu alskanlklar brakmal ve Allah'n sevgisini yasamaldr. Ayrca, sufiler, kendilerini zararl etkilerden koruyabilmek icin Allah'n emirlerine sadk kalmaldr. Sufiler, Islami ogretileri dogrultusunda yasamalar gereken toplumsal yasamn otesinde, Allah'n sevgisini yasamaldr.

Sonuc olarak, batn ehli, Islami ogretilerinin uygulanmasn ve kisisel gelisim icin calsmay amaclayan bir grup insandr. Sufiler, Allah'n insanoglunun kalbinden kopmayacagnn garantisi altnda yasamay ve kendi ozlerini bulmay amaclar. Sufiler, Islami ogretileri dogrultusunda yasayarak ve Allah'n emirlerine sadk kalarak kendilerini zararl etkilerden koruyabilirler.
 
Üst