Bulmacada Alşimi nedir ?

ZiRDeLi

Active member
Alsiminin tarihi, ozellikleri ve ticari uygulamalar hakknda bilgi edinmek icin, bulmacada Alsimi nedir? gibi bir soruya cevap vermek cok zor olabilir. Alsiminin ozu, metallere ozellikler kazandrmak ve kimyasal reaksiyonlarn kontrol etmek icin kullanlan bir yontemdir. Alsiminin tarihi, M.O. 3000 ile 500 yllar arasnda Msr, Asur ve Iran'da kullanlmstr. Ilk kez ilkel bir sekilde kullanlan alsiminin, zamanla gelismis, karmask ve daha verimli bir yaklasm haline geldigi gozlemlenmistir.

Alsiminin Tarihi

M.O. 3000 ile 500 yllar arasnda kullanlan ilkel alsiminin, Msrllar tarafndan gelistirildigi dusunulmektedir. Ilk olarak Msrllar tarafndan kullanlan alsimi, Asur ve Iran'da da kullanlmstr. Msrllar, alsiminin temelini olusturan ozellikleri kesfetmislerdir ve ilk defa aluminyum gibi metallerin elde edilmesine olanak saglamslardr. Daha sonra Yunanlar ve Roma Imparatorlugu, alsimi gelistirmis ve gunumuzde kullanlan karmask yontemlere ulasmslardr.

Alsiminin Ozellikleri

Alsiminin en onemli ozelligi, metallere ozellikler kazandrmaktr. Bu ozellikler, metalin kimyasal reaksiyonlarn kontrol etmek ve fiziksel kalitesini arttrmak icin kullanlr. Alsiminin diger ozellikleri, metalin yuksek scaklklarda erime noktasn arttrmak ve cozunme noktasn dusurmek icin kullanlan kimyasal maddelerin karsmdr. Alsiminin baska ozelligi de, metal uretiminde ticari amaclar icin kullanlr.

Ticari Uygulamalar

Alsimi, ozellikle ticari amaclar icin kullanlr. Agr ve sert metallerin kullanmnn arttrlmas, aluminyum turlerinin karsmndan elde edilen alasmlar ve metal uretiminde alasmlarn kullanm, alsiminin ticari uygulamalarnn baslca ornekleridir. Ayrca, baz alasmlarn, metalurjideki ozellikleri arttrmak veya degistirmek icin de kullanlr.
 
Üst