CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Finansal Rapor

Brown

Global Mod
Global Mod
CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Finansal Rapor CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar Denetim Gücü Olmayan Hisseler
Ödenmiş Sermaye Hisse İhraç Primleri / İskontoları Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılmayacak Birikmiş Başka Kapsamlı Gelirler yahut Masraflar Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılacak Birikmiş Öbür Kapsamlı Gelirler yahut Masraflar Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
bir daha Değerleme ve Ölçüm Yarar / Kayıpları Riskten Korunma Kar / Kayıpları bir daha Değerleme ve Sınıflandırma Kar / Kayıpları Geçmiş yıllar Kar / Ziyanları Net Periyot Karı Ziyanı
Evvelki Periyot 01.01.2020 – 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Periyot Başı Bakiyeler
16 18.800.000 23.882.715 -54.647 890.092 23.825.503 1.137.552 68.481.215 68.481.215
Transferler
176.252 961.300 -1.137.552
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-30.494 769.441 738.947 738.947
Periyot Sonu Bakiyeler
16 18.880.000 23.882.715 -85.141 1.066.342 24.786.803 769.441 69.220.162 69.220.162
Cari Devir 01.01.2021 – 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Periyot Başı Bakiyeler
16 44.000.000 4.706.515 -58.355 1.066.342 24.786.805 2.378.918 76.880.225 76.880.225
Transferler
207.245 2.171.673 -2.378.918
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-104.724 3.620.738 3.516.014 3.516.014
Devir Sonu Bakiyeler
16 44.000.000 4.706.515 -163.079 1.273.587 26.958.478 3.620.738 80.396.239 80.396.239

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Devir 01.01.2021 – 31.03.2021 Evvelki Devir 01.01.2020 – 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.904.428 1.899.340
Periyot Karı (Zararı)
3.620.738 769.441
Sürdürülen Faaliyetlerden Periyot Karı (Zararı)
3.620.738 769.441
Periyot Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.048.024 -51.095
Amortisman ve İtfa Sarfiyatı İle İlgili Düzeltmeler
14,15 194.676 184.201
Bedel Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-90.484 -99.999
Alacaklarda Bedel Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4,8 -90.484 -99.999
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
65.146 41.473
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 65.146 41.473
Faiz (Gelirleri) ve Masrafları İle İlgili Düzeltmeler
8 273.375 -44.776
Faiz Masrafları ile İlgili Düzeltmeler
5.863 0
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Masrafı
-92.905 51.368
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
360.417 -96.144
Vergi (Geliri) Masrafı İle İlgili Düzeltmeler
605.311 -131.994
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.808.903 1.191.584
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 0 6.864.158
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
198.763 863.441
Alakalı Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -959.787
Bağlı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 198.763 1.823.228
Faaliyetlerle İlgili Başka Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-241.107 -23.133
Alakalı Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Öteki Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -240.599 -146.173
Alakalı Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Öbür Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -508 123.040
Peşin Ödenmiş Masraflardaki Azalış (Artış)
11 -7.510.471 -1.524.927
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.224.299 -4.798.529
Bağlı Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 166.254 -421.167
Alakalı Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 4.058.045 -4.377.362
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
10 148.427 146.432
Faaliyetler ile İlgili Öbür Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
624.428 -259.646
Bağlantılı Taraflara Faaliyetlerle İlgili Başka Borçlardaki Artış (Azalış)
4 0 321.766
Alakalı Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Öbür Borçlardaki Artış (Azalış)
9 624.428 -581.412
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin haricinde Kalanlar) Artış (Azalış)
19 1.484.580 -31.884
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Başka Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-737.822 -44.328
Faaliyetlerle İlgili Öbür Varlıklardaki Azalış (Artış)
12 -737.822 -44.328
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.859.859 1.909.930
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
19 44.569 -10.590
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-11.524 -20.635
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14,15 0 1.597
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14,15 -11.524 -22.232
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-121.491 -112.606
Kira Kontratlarından Kaynaklanan Borç Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
7 -121.491 -112.606
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ TESİRİNDEN EVVEL NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5 2.771.413 1.766.099
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5 2.771.413 1.766.099
PERİYOT BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
69.867.557 53.058.528
PERİYOT SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
72.638.970 54.824.627

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Periyot 31.03.2021 Evvelki Devir 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 72.638.970 69.867.557
Ticari Alacaklar
7.326.268 7.794.964
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 7.326.268 7.794.964
Öteki Alacaklar
742.590 501.483
Bağlı Taraflardan Öbür Alacaklar
4 443.689 203.090
Alakalı Olmayan Taraflardan Başka Alacaklar
9 298.901 298.393
Peşin Ödenmiş Masraflar
8.173.431 662.960
Alakalı Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Masraflar
11 8.173.431 662.960
Cari Devir Vergisiyle İlgili Varlıklar
19 0 1.299
Öteki Dönen Varlıklar
12 755.683 17.861
ORTA TOPLAM
89.636.942 78.846.124
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
89.636.942 78.846.124
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 8.814.358 8.814.358
Başka Alacaklar
23.723 23.723
Alakalı Olmayan Taraflardan Başka Alacaklar
9 23.723 23.723
Maddi Duran Varlıklar
14 925.661 994.012
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 28 38
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 881.655 286.789
Başka Duran Varlıklar
12 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
10.645.425 10.118.920
TOPLAM VARLIKLAR
100.282.367 88.965.044
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
153.578 152.644
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
153.578 152.644
Kiralama Süreçlerinden Borçlar
7 153.578 152.644
Ticari Borçlar
13.577.724 9.446.330
Bağlantılı Taraflara Ticari Borçlar
4 1.596.642 1.396.801
Bağlı Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 11.981.082 8.049.529
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlar
10 202.823 54.396
Öbür Borçlar
1.054.112 429.684
Bağlı Taraflara Başka Borçlar
9 1.054.112 429.684
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin haricinde Kalanlar)
2.390.157 905.577
Alakalı Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin haricinde Kalanlar)
2.390.157 905.577
Devir Karı Vergi Yükümlülüğü
19 274.453 231.183
Kısa Vadeli Karşılıklar
397.734 364.407
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Kısa Vadeli Karşılıklar
10 397.734 364.407
ORTA TOPLAM
18.050.581 11.584.221
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
18.050.581 11.584.221
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 1.771
Alakalı Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 1.771
Kiralama Süreçlerinden Borçlar
7 0 1.771
Uzun Vadeli Karşılıklar
470.166 333.623
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Uzun Vadeli Karşılıklar
10 470.166 333.623
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 1.365.381 165.204
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.835.547 500.598
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
19.886.128 12.084.819
ÖZKAYNAKLAR

Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar
80.396.239 76.880.225
Ödenmiş Sermaye
16 44.000.000 44.000.000
Hisselere Ait Primler (İskontolar)
16 4.706.515 4.706.515
Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılmayacak Birikmiş Başka Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16 -163.079 -58.355
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 1.273.587 1.066.342
Geçmiş yıllar Karları yahut Ziyanları
16 26.958.478 24.786.805
Net Devir Karı yahut Ziyanı
16 3.620.738 2.378.918
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
80.396.239 76.880.225
TOPLAM KAYNAKLAR
100.282.367 88.965.044

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Periyot 01.01.2021 – 31.03.2021 Evvelki Devir 01.01.2020 – 31.03.2020
Kar yahut Ziyan ve Öbür Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR YAHUT ZİYAN KISMI

Hasılat
17 326.048 3.625.527
Satışların Maliyeti
17 -1.379.911 -3.871.234
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-1.053.863 -245.707
BRÜT KAR (ZARAR)
-1.053.863 -245.707
Genel İdare Masrafları
-959.700 -1.194.490
Temel Faaliyetlerden Başka Gelirler
1.433.345 624.628
Temel Faaliyetlerden Öteki Masraflar
-684.164 -428.924
TEMEL FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.264.382 -1.244.493
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.264.382 -1.244.493
Finansman Gelirleri
18 5.904.128 2.141.378
Finansman Masrafları
18 -23.594 -22.571
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.616.152 874.314
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-995.414 -104.873
Periyot Vergi (Gideri) Geliri
19 -363.922 -229.244
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 -631.492 124.371
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER PERİYOT KARI (ZARARI)
3.620.738 769.441
PERİYOT KARI (ZARARI)
3.620.738 769.441
Devir Karının (Zararının) Dağılımı

Denetim Gücü Olmayan Hisseler
0 0
Ana İştirak Hisseleri
3.620.738 769.441
Hisse Başına Kar

Hisse Başına Kar

Hisse Başına Yarar (Zarar)

Sulandırılmış Hisse Başına Çıkar (Zarar)

BAŞKA KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılmayacaklar
-104.724 -30.494
Tanımlanmış Yarar Planları bir daha Ölçüm hasılatları (Kayıpları)
10 -130.905 -38.118
Özkaynak Usulüyle Pahalanan Yatırımların Başka Kapsamlı Gelirinden Kar yahut Ziyanda Sınıflandırılmayacak Hisseler
0
Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılmayacak Öteki Kapsamlı Gelire Ait Vergiler
26.181 7.624
Tanımlanmış Yarar Planları bir daha Ölçüm hasılatları (Kayıpları), Vergi Tesiri
19 26.181 7.624
Kar yahut Ziyan Olarak bir daha Sınıflandırılacaklar
0 0
BAŞKA KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-104.724 -30.494
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.516.014 738.947
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Denetim Gücü Olmayan Hisseler
0 0
Ana İştirak Hisseleri
3.516.014 738.947


BIST
 
Üst