CET GAYRİMENKUL YATIRIM İŞTİRAKİ A.Ş.( Genel Heyet Süreçlerine Ait Bildirim

Aron

New member
CET GAYRİMENKUL YATIRIM İŞTİRAKİ A.Ş.( Genel Heyet Süreçlerine Ait Bildirim CET GAYRİMENKUL YATIRIM PAYDAŞLIĞI A.Ş.( Genel Konsey Süreçlerine Ait Bildirim )

Özet Bilgi 2020 Yılı Olagan Genel Konsey Toplantısı Daveti
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Şura Daveti
Genel Konsey Tipi Olağan Genel Konsey
Hesap Periyodu Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Periyodu Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 18.05.2021
Genel Şura Tarihi 23.06.2021
Genel Heyet Saati 11:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 22.06.2021
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Dikilitaş Mah. Emirhan Cad. No:109

Gündem Unsurları
1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 – 2020 faaliyet yılına ait idare konseyi faaliyet raporu ile bağımsız kontrol kuruluşu rapor özetinin okunması, müzakeresi ve onaylanması
3 – 2020 faaliyet yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
4 – İdare Şurası Üyelerinin 2020 faaliyet periyoduna ait faaliyetlerinden dolayı farklı ayrı ibra edilmeleri,
5 – İdare Şurası’nın 2020 yılı karının dağıtımı ile ilgili olarak, dağıtılabilir kar bulunulmaması niçiniyle kar dağıtımı yapılmamasına ait teklifinin hisse sahiplerinin bilgisine sunulması ve anılan teklifin görüşülerek karara bağlanması,
6 – İdare Heyeti üyelerinin seçimi ve bakılırsav müddetlerinin belirlenmesi, Bağımsız İdare Konseyi Üyelerinin seçimi ve bakılırsav müddetlerinin belirlenmesi,
7 – İdare Heyeti Üyeleri ve Bağımsız İdare Heyeti Üyelerinin fiyatlarının belirlenmesi,
8 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Şurası düzenlemeleri mucibince 2021 yılı hesap devri için bağımsız kontrol kuruluşunun seçilmesinin onaya sunulması,
9 – Şirketin 2020 yılı içerisinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst hudut belirlenmesi,
10 – Sermaye Piyasası Heyeti düzenlemeleri kapsamında bağlantılı taraflarla 2020 yılı içerisinde yapılan süreçler hakkında Genel Kurul’da hisse sahiplerine bilgi sunulması,
11 – Sermaye Piyasası Konseyi düzenlemeleri mucibince 2020 yılında Şirketin 3. bireyler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir yahut menfaatlere hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi,
12 – Sermaye Piyasası Heyeti’nin Seri III- 48.1 “Gayrimenkul Yatırım İştiraklerine Ait Asıllar Tebliği’nin” 37. hususu çerçevesinde hisse sahiplerine bilgi verilmesi,
13 – İdare denetimini elinde bulunduran hisse sahiplerine, İdare Heyeti Üyelerine, üst seviye yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. Hususları çerçevesinde müsaade verilmesi ve Sermaye Piyasası Heyeti Kurumsal İdare Bildirimi doğrultusunda 2020 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen süreçler hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi.
14 – Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım

Genel Şura Davet Dökümanları
EK: 1 Davet Metni 2020.pdf – Öteki Genel Heyet Davet Dokümanı
EK: 2 ATA_GYO_Bilgilendirme_Dokumani_2020.pdf – Genel Heyet Bilgilendirme Dokümanı

Ek Açıklamalar
İdare Heyetimizin 18 Mayıs 2021 tarihinde yapılan toplantısında
Şirketimizin 2020 faaliyet yılına ait Olağan Genel Şura Toplantısı’nın 23/06/2021 tarihinde saat 11:00’de Emirhan Cad. No: 109 Atakule Beşiktaş, İstanbul adresinde, yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
Olağan Genel Konsey Daveti ve Bilgilendirme Dökümanı ekte yer almaktadır.


BIST
 
Üst