ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı

Brown

Global Mod
Global Mod
ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Satışı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bahse Ait Daha Evvel Yapılan Açıklamanın Tarihi
1.10.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Satışa Ait İdare Konseyi Karar Tarihi
22/06/2021
Satışa Ait İdare Şurası sonucunda Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Satılan Finansal Duran Varlığın Unvanı
Cimsa Cementos Espana S.A.U.
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Çimento Satış ve Pazarlama Faaliyeti
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi
4.300.000 EURO
Sürecin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
Gerekli yasal süreçlerin tamamalanmasını takiben
Satış Şartları
Peşin (Cash)
Satılan Hisselerin Nominal Meblağı
4.300.000 EURO
Beher Hisse Fiyatı
5,37 (*)
Toplam Fiyat
23.074.945 USD (*)
Satılan Hisselerin Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
100
Satış daha sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)
0
Satış daha sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
0
Satılan Finansal Duran Varlığın Paydaşlığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Etkin Toplamına Oranı (%)
6,05
Süreç Bedelinin İştirakin Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara nazaran Oluşan Hasılat Fiyatına Oranı (%)
9,71 (*)
Paydaşlığın Faaliyetlerine Tesiri
Olumlu
Satış kararı Oluşan Kar/Zarar Meblağı
Kapanış tarihli finansal tablolarda yer alan kıymetler üzerinden hesaplanacak ve ayrıyeten duyurulacaktır. (***)
var ise Satış Karının Ne Biçimde Değerlendirileceği

var ise Satış Karının Ne Biçimde Değerlendirileceğine Ait İdare Heyeti Karar Tarihi

Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı
Cimsa Sabanci Cement BV
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine nazaran Bağlantılı Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Satın Alan Kişinin İştirakle Münasebeti
İştirak
var ise Sürece Ait Mukavele Tarihi
22/06/2021
Finansal Duran Varlığın Pahasının Belirlenme Sistemi
Değerleme raporu baz alınarak belirlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse sebebi

Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
05.04.2021 – 202101K9982023
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
KPMG İdare Danışmanlığı A.Ş.
Değerleme Raporu kararı Bulunan Meblağ
Değerleme raporunda, şirketin bedeli 21.292.050 USD ile 34.850.350 USD içinde tespit edilmiştir. Buna göre, şirket pahası 31.560.460 USD olarak belirlenmiş olup, 8.485.515 USD net finansal borç düzeltmesi daha sonrasında makul pay kıymeti 23.074.945 USD olarak hesaplanmıştır. (**)
Süreç Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse öne sürülen sebebi

Açıklamalar

20.03.2019, 29.03.2019 ve 01.10.2020 tarihlerinde yapılan KAP açıklamalarımızda, İspanya’nın Valensiya kentinde bulunan Bunol Beyaz Çimento Fabrikasının alım sürecine yönelik açıklamalar yapılmış ve en son etapta ilgili rekabet kurumlarından alınan koşullu onayların tamamlanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü duyurulmuştu. Kelam konusu satın almada bahsi geçen koşullu onaylardaki şartlar tamamlanmış ve kapanış hazırlıklarına başlanılmıştır. Kapanışın ve satın almanın en geç 2021 yılı 3. çeyreğinde tamamlanması hedeflenmektedir.
bir daha 01.10.2020 tarihinde yapılan KAP açıklamamızda, Şirketimizin ve ana ortağımız Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.’nin operasyonel ve finansal güçlerini birleştirerek, küresel beyaz çimento pazarında önder bir oyuncu olma ve buna ait daha verimli ve kuvvetli bir platform yaratma maksadı doğrultusunda yurt dışı iştiraklerimizden kimilerinin Cimsa Sabanci Cement BV’ye satış yoluyla devredileceği duyurulmuştu.
Bu çerçevede, Şirketimizin bugün yapılan idare konseyi toplanmleri çerçevesinde, bu süreç ve başka 3 bağlı paydaşlık hisse satışlarının bir bütün olarak kıymetlendirilmesi kararında, Bildiri’nin 6’ncı unsurunun birinci fıkrasında düzenlenen değerlilik ölçütlerinin sağlanmadığı, bu niçinle bir bütün olarak bu satış süreçlerinin sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan değerli nitelikteki süreç kabul edilmeyeceğini ve ayrılma hakkının doğmayacağı tespit edilmiştir.
(*) Kelam konusu bedeller 31.03.2021 tarihindeki finansal tablolarda yer alan datalar dikkate alınarak hesaplanmış olup, kapanış tarihli finansal tablolarda yer alan bilgiler üzerinden düzeltmeye tabi tutulacak ve sonuncu pahalar KAP’ta ayrıyeten açıklanacaktır.
(**) Değerleme raporunda tespit edilen kıymetler, idare konseyi karar tarihinde geçerli olan TCMB döviz kurları üzerinden USD’ye çevrilmiştir.
(***) Şirketin 31 Mart 2021 tarihinde açıklanan konsolide finansal tablolarında “Satış emelli sınıflandırılan varlık kümelerine ait varlıklar” ve “Satış emelli sınıflandırılan varlık kümelerine ait yükümlülükler” kalemleri altında gösterilen fiyatlar, TFRS 5 ??Satış Emelli Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler”standardı kapsamında ele alınan küme içi süreçlerin konsolidasyon kaynaklı tesirlerini de içermektedir. İştiraklerin dönemi sırasında oluşacak kar yahut ziyan hesabında dikkate alınacak faal ve yükümlülük konsolidasyon düzeltmeleri kaynaklı farklılık gösterecektir.


BIST
 
Üst