Din nedir din kaça ayrılır ?

Brown

Global Mod
Global Mod
Din nedir din kaca ayrlr?

Din, insanlarn dogadaki yasamlarn anlamlamak icin kullandklar dusunce sistemleridir. Bir insan, dini bir inanc sistemi olarak kabul ederse, maddi, manevi ve ruhsal dogalarnn dunyevi ve ahreti deneyimlerini etkileyen kurallarn bir koleksiyonudur. Din, insanlarn hayatlarn anlamlamalarn ve cevreleriyle iliski kurmalarn saglayan kurallarn toplamdr. Din, otoriteyi kabul eden, duzeni korumaya calsan ve bir butunluk olusturmaya calsan insanlarn bir araya gelmesi ve ortak bir duzen olusturmasyla olusmustur.

Din, insanlarn kendilerini anlamlandrmalarnn ve cevreleri ile iliski kurmalarnn bir sonucudur. Ayrca, insanlarn dunya gorusleri, felsefeleri, inanclar, degerleri ve kulturleri hakknda karar vermelerine yardmc olur. Bu, insanlarn kimliklerini anlamlandrmalarna, hayatlarnn onemli konularn belirlemelerine ve zorluklarla bas edebilmelerine yardmc olur.

Din kaca ayrlr?

Din, bircok farkl turu icerir. Genel olarak, dini inanclarn iki temel kategoriye ayrldg soylenebilir: Teistik ve Non-Teistik. Bu iki kategori, daha kucuk alt kategorilere ayrldgnda cok daha fazla ayrsmaya neden olur.

Teistik dinler, Tanr ya da Tanrlarn var oldugunu inanmay temel alr. Bu kategori, Yahudilik, Hristiyanlk ve Islam gibi pek cok farkl inanc sistemini icerir. Non-teistik dinler, Tanrya inanmaktan kacnr veya Tanrnn varlgn reddeder. Budizm ve Taoizm gibi inanc sistemleri bu kategoriye dahildir.

Genel olarak, dini inanclar, uc ana bolume ayrlr: Dinler, mezhepler ve sektler. Dinler, temel inancszlarn ve kurallarn icerir. Mezhepler, bir dini inancn baz ozel fikirleri ve uygulamalarn icerir. Sectler, belirli bir dini anlays temsil eder ve dinin birkac ilkesine odaklanr.

Sonuc olarak, dini inanclar, cok sayda kategoriye ayrlr. Teistik ve non-teistik olarak ayrlan dini inanclar, daha kucuk alt kategorilere ayrlr. Dinler, mezhepler ve sektler gibi uc ana bolume ayrlr.
 
Üst