DİRİTEKS DİRİLİŞ DOKUMACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

Brown

Global Mod
Global Mod
DİRİTEKS DİRİLİŞ DOKUMACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor DİRİTEKS DİRİLİŞ DOKUMACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Periyot 01.01.2021 – 31.03.2021 Evvelki Periyot 01.01.2020 – 31.03.2020
Kar yahut Ziyan Tablosu

KAR YAHUT ZİYAN KISMI

Hasılat
0 1.231.169
Satışların Maliyeti
0 -310.278
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 920.891
BRÜT KAR (ZARAR)
0 920.891
Genel İdare Sarfiyatları
-452.090 -72.803
Temel Faaliyetlerden Öbür Gelirler
0 140
Temel Faaliyetlerden Öbür Masraflar
0 -935
TEMEL FAALİYET KARI (ZARARI)
-452.090 847.293
Özkaynak Prosedürüyle Pahalanan Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Hisseler
180.962 72.909
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-271.128 920.202
Finansman Sarfiyatları
-598.447 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-869.575 920.202
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 -52.769
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-52.769
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DEVİR KARI (ZARARI)
-869.575 867.433
PERİYOT KARI (ZARARI)
-869.575 867.433
Periyot Karının (Zararının) Dağılımı

Denetim Gücü Olmayan Hisseler
-2.585 -239
Ana Paydaşlık Hisseleri
-866.990 867.672
Hisse Başına Yarar

Hisse Başına Kar

Hisse Başına Çıkar (Zarar)

Sulandırılmış Hisse Başına Yarar (Zarar)

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Periyot 01.01.2021 – 31.03.2021 Evvelki Devir 01.01.2020 – 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
188 14.953
Devir Karı (Zararı)
-869.575 867.433
Sürdürülen Faaliyetlerden Periyot Karı (Zararı)
-869.575 867.433
Devir Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
807.217 1.339.696
Amortisman ve İtfa Sarfiyatı İle İlgili Düzeltmeler
356.603 249.958
Bedel Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 -303.029
Alacaklarda Kıymet Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Stok Bedel Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -303.029
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
48.372 1.413.047
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
48.372 1.413.047
Faiz (Gelirleri) ve Masrafları İle İlgili Düzeltmeler
583.204 -140
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
0 -140
Faiz Masrafları ile İlgili Düzeltmeler
583.204 0
Gerçeğe Uygun Bedel Kayıpları (hasılatları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Sistemiyle Kıymetlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-180.962 -72.909
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-180.962 -72.909
Vergi (Geliri) Sarfiyatı İle İlgili Düzeltmeler
0 52.769
İştirak, İş paydaşlığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veyaeler
3.838 -1.422.616
Alakalı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.838 -1.422.616
Faaliyetlerle İlgili Öbür Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -2.008.000
Bağlı Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Başka Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 -2.008.000
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 382.835
Peşin Ödenmiş Masraflardaki Azalış (Artış)
-32.738 -402.466
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.415 91.521
Alakalı Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-15.415 91.521
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -751.282
Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Öteki Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-217.933 1.823.289
Alakalı Taraflara Faaliyetlerle İlgili Başka Borçlardaki Artış (Azalış)
16.916 1.923.943
Alakalı Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Öbür Borçlardaki Artış (Azalış)
-234.849 -100.654
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin haricinde Kalanlar) Artış (Azalış)
350.821 -1.146
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Başka Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-26.027 95.689
Faaliyetlerle İlgili Öteki Varlıklardaki Azalış (Artış)
-26.027 95.689
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
188 14.953
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
0 0
Kredi Geri Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ TESİRİNDEN EVVEL NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
188 14.953
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
188 14.953
DEVİR BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18.225 17.880
DEVİR SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18.413 32.833

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Devir 31.03.2021 Evvelki Devir 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
[3] 18.413 18.225
Ticari Alacaklar
1.506.728 1.510.060
Alakalı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
[5] 1.506.728 1.510.060
Öteki Alacaklar
22.564 22.564
Alakalı Olmayan Taraflardan Öteki Alacaklar
[7] 22.564 22.564
Stoklar
0 0
Peşin Ödenmiş Sarfiyatlar
97.329 39.591
Bağlantılı Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Masraflar
[8] 97.329 39.591
Öteki Dönen Varlıklar
111.238 110.211
Alakalı Olmayan Taraflardan Öteki Dönen Varlıklar
[9] 111.238 110.211
ORTA TOPLAM
1.756.272 1.700.651
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.756.272 1.700.651
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
0 0
Öbür Alacaklar
505 505
Alakalı Olmayan Taraflardan Öbür Alacaklar
[7] 505 505
Özkaynak Tekniğiyle Pahalanan Yatırımlar
[12] 1.210.603 1.029.641
Maddi Duran Varlıklar
[13] 14.317.396 14.673.868
Arazi ve Emlak
8.100.000 8.100.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
5.303.363 5.520.627
Binalar
908.228 1.046.666
Taşıtlar
0 0
Mobilya ve Demirbaşlar
5.805 6.575
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.915 2.046
Öbür Maddi Olmayan Duran Varlıklar
[14] 1.915 2.046
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
15.530.419 15.706.060
TOPLAM VARLIKLAR
17.286.691 17.406.711
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6.370.775 4.076.814
Bağlantılı Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6.370.775 4.076.814
Banka Kredileri
[4] 6.370.775 4.076.814
Ticari Borçlar
477.086 492.501
Alakalı Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
[5] 477.086 492.501
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlar
[6] 1.732.920 1.395.406
Öteki Borçlar
[7] 806.872 1.362.319
Bağlı Taraflara Öteki Borçlar
521.456 1.187.982
Alakalı Olmayan Taraflara Başka Borçlar
285.416 174.337
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin haricinde Kalanlar)
424.613 73.792
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin haricinde Kalanlar)
[8] 424.613 73.792
Kısa Vadeli Karşılıklar
[10] 1.501.083 1.522.501
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Kısa Vadeli Karşılıklar
378.338 399.756
Öbür Kısa Vadeli Karşılıklar
1.122.745 1.122.745
ORTA TOPLAM
11.313.349 8.923.333
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.313.349 8.923.333
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6.248.739 7.959.496
Alakalı Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6.248.739 7.959.496
Banka Kredileri
[4] 6.248.739 7.959.496
Öteki Borçlar
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.248.739 7.959.496
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
17.562.088 16.882.829
ÖZKAYNAKLAR

Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar
-283.115 519.519
Ödenmiş Sermaye
[15] 10.650.000 10.650.000
Hisselere Ait Primler (İskontolar)
[16] 18.907 18.907
Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öbür Kapsamlı Gelirler (Giderler)
[17] 15.110.581 15.040.791
bir daha Değerleme ve Ölçüm hasılatları (Kayıpları)
15.110.581 15.040.791
Maddi Duran Varlık bir daha Değerleme Artışları (Azalışları)
15.087.555 15.087.555
Tanımlanmış Yarar Planları bir daha Ölçüm hasılatları (Kayıpları)
23.026 -46.764
Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılacak Birikmiş Öbür Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
[18] 534.645 534.645
Geçmiş yıllar Karları yahut Ziyanları
-25.730.258 -23.447.567
Net Devir Karı yahut Ziyanı
-866.990 -2.277.257
Denetim Gücü Olmayan Hisseler
7.718 4.363
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-275.397 523.882
TOPLAM KAYNAKLAR
17.286.691 17.406.711

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar Denetim Gücü Olmayan Hisseler
Ödenmiş Sermaye Hisse İhraç Primleri / İskontoları Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler yahut Masraflar Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler yahut Sarfiyatlar Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
bir daha Değerleme ve Ölçüm Çıkar / Kayıpları Riskten Korunma Yarar / Kayıpları bir daha Değerleme ve Sınıflandırma Yarar / Kayıpları Geçmiş yıllar Kar / Ziyanları Net Devir Karı Ziyanı
Maddi Duran Varlık bir daha Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Yarar Planları bir daha Ölçüm hasılatları/Kayıpları
Evvelki Devir 01.01.2020 – 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Devir Başı Bakiyeler
10.650.000 18.907 10.912.152 -46.764 534.645 -16.113.011 -6.730.602 -774.673 3.443 -771.230
Muhasebe Siyasetlerindeki Değişikliklere Ait Düzeltmeler
0
Muhasebe Siyasetlerindeki Mecburî Değişikliklere Ait Düzeltmeler
0
Muhasebe Siyasetlerindeki İstekli Değişikliklere Ait Düzeltmeler
0
Yanılgılara Ait Düzeltmeler
0
Öbür Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden daha sonraki Fiyat
0
Transferler
-2.491.856 -4.238.746 6.730.602 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.560.720 2.580 867.672 4.428.392 -239 4.428.153
Periyot Karı (Zararı)
867.672 867.672 -239 867.433
Öteki Kapsamlı Gelir (Gider)
3.560.720 2.580 3.560.720 0 3.560.720
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Tesiri
0
Ortak Denetime Tabi Teşebbüs yahut İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Tesiri
0
Devirde Ödenen Kar Hissesi Avansları
0
Kar Hisseleri
0
Kar Hissesi Hariç Hisse Sahiplerine Yapılan Öteki Ödemeler
0
Hisselerin Geri Alım Süreçleri niçiniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Hisse Bazlı Süreçler niçiniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı İştirak Edinimi yahut Elden Çıkarılması
0
Bağlı İştiraklerde Denetim Kaybı ile Sonuçlanmayan Hisse Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Denetim Gücü Olmayan Hisse Sahipleriyle Yapılan Süreçler
0
Hisse Sahiplerinin Başka Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma hasılatları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) yahut Gerçeğe Uygun Paha Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine yahut Defter Kıymetine Dahil Edilen Fiyat
0
Opsiyonların Vakit Bedelindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) yahut Gerçeğe Uygun Bedel Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine yahut Defter Pahasına Dahil Edilen Meblağ
0
Forward Kontratının Forward Bileşeninin Pahasındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) yahut Gerçeğe Uygun Paha Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine yahut Defter Bedeline Dahil Edilen Fiyat
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) yahut Gerçeğe Uygun Kıymet Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine yahut Defter Kıymetine Dahil Edilen Meblağ
0
Öteki Değişiklikler sebebi İle Artış (Azalış)
0
Devir Sonu Bakiyeler
10.650.000 18.907 11.981.016 -46.764 534.645 -20.351.757 867.672 3.653.719 3.204 3.656.923
Cari Periyot 01.01.2021 – 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Devir Başı Bakiyeler
10.650.000 18.907 15.087.555 -46.764 534.645 -23.453.001 -2.277.257 514.085 4.363 518.448
Düzeltmelerden daha sonraki Meblağ
0
Transferler
-2.277.257 2.277.257 0 770 770
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
69.790 -866.990 -797.200 2.585 -794.615
Devir Karı (Zararı)
-866.990 -866.990 2.585 -864.405
Öbür Kapsamlı Gelir (Gider)
69.790 69.790 0 69.790
Sermaye Arttırımı
 
Üst