DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

Brown

Global Mod
Global Mod
DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bahse Ait Daha Evvel Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Edinime Ait İdare Heyeti Karar Tarihi
07/04/2021
Alıma Ait İdare Heyeti sonucunda Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Doğtaş Kelebek Mobilya Kıbrıs Ltd. Şti
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Mobilya satışı ve pazarlaması
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
50.000 Euro
Edinim Prosedürü
Kuruluşta Edinim (Establishment)
Sürecin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
04.06.2021
Edinme Şartları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Şartları

Edinilen Hisselerin Nominal Fiyatı
50.000 Euro
Beher Hissenin Alış Fiyatı
1 Euro
Toplam Fiyat
50.000 Euro
Edinilen Hisselerin Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%100
Edinim daha sonrasında Sahip Olunan Hisselerin Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
%100
Edinimden daha sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
%100
Edinilen Finansal Duran Varlığın Paydaşlığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Faal Toplamına Oranı (%)
0,00048
Süreç Bedelinin İştirakin Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara göre Oluşan Hasılat Fiyatına Oranı (%)
0,00049
İştirakin Faaliyetlerine Tesiri
Olumlu
Hisse Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Hisse Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı

Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine nazaran Bağlı Taraf mıdır?
Evet (Yes)
İştirakin Satan/Devreden Tarafla İlginin Niteliği

var ise Sürece Ait Mukavele Tarihi

Finansal Duran Varlığın Kıymetinin Belirlenme Formülü

Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse sebebi

Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası

Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı

Değerleme Raporu kararı Bulunan Fiyat

Süreç Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse öne sürülen sebebi

Açıklamalar

İdare Heyetimiz 07.04.2021 tarihinde aldığı karar doğrultusunda Şirketimizin yurtdışı perakende satış faaliyetlerini daha etkin yönetebilmek üzere
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde “Doğtaş Kelebek Mobilya Kıbrıs Ltd. Şti.” unvanlı, 50.000 Euro ödenmiş sermayeli, bağlı ortaklığımızın kuruluşu “Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Şirketler Yasası Fasıl 113 Unsur 15-(1)” kapsamında tescil edilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.


BIST
 
Üst