Gezegenin şuurlu gezginlerine ipuçları

Oylum

Global Mod
Global Mod
Seyahat etmek hepimizin hakkı. Fakat ‘aşırı turizmle’ doğal ortamını bozduğumuz koylar, geride bıraktığımız çöplerle kirlettiğimiz denizler, ikramlık diye satılan ‘canlı’ aksesuarlar, müsaade almadan çektiğimiz fotoğraflar… zatenız, ziyaret ettiğimiz yerlerde yarattığımız çevresel etkiyi en aza indirmek, mahallî halka hürmet göstermek, iktisada dayanak olmak, doğal ve kültürel mirasa hassas davranmak her gezginin temel sorumluluğu…

Jolly Pazarlama Yöneticisi Yasemin Develioğlu, bu niçinle Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iştirakiyle 250 bin öğrenciye eğitim vereceklerini söylüyor. Çevreyi koruyan, biyolojik çeşitliliğe, ekosistemlere ve kültürel çeşitliliğe hürmet duyan sorumlu çocuk turistler yetiştirmek için yola çıktıklarını anlatıyor Develioğlu ve ekliyor:

“Çocuklarımızı mirasını bilen, seven ve koruyan bireyler olarak hazırlamak hepimizin misyonu. Bizim bugün artık ekolojik ve biyolojik çeşitlilik istikrarını bozmadan, koruma-kullanma istikrarını gözeten bir turizm anlayışıyla gelecek jenerasyonlara daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için iş yapış tekniklerimizi değiştirmemiz gerek. Bu bir günde
olabilecek bir şey değil. Ancak farkındalığı arttırarak, talebin arzı şekillendirmesini sağlayabiliriz.” Develioğlu “Sorumlu turistler olarak günlük hayatımızda da uygulamamız gereken çok sıradan kurallar var. Herkes ihtimam gösterir ve bu kurallara dikkat eden işletmeleri tercih ederse bir dönüşüm sağlayabiliriz” diyor.

Yereli destekleyin

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) tarafınca hazırlanan ‘Küresel Turizm Etiği Kuralları’ sorumlu turizm için temel bir referans çerçevesi hazırladı. İşte o kurallar…

Mahallî el sanatları ve eserleri satın alın.

Düzmece eser satın almayın.

Lokal rehberlerle gezin ve bahşiş uygulamaları hakkında bilgi edinin.

Çeşitliliği ve eşitliği benimseyen işletmeleri destekleyin.

Gideceğiniz yerin gelenekleri ve toplumsal şartları hakkında bilgi edinin. Mahallî lisanda birkaç söz öğrenin.

Mesken sahibine hürmet

Tarihinden müziğine, mutfağından geleneklerine kadar gittiğiniz yeri farklı ve eşsiz kılan her şeyi deneyimleyin ve hürmet gösterin.

İnsanların fotoğraflarını çekmedilk evvel ebediyen sorun, onların mahremiyeti de sizinki kadar kıymetli.


Lokal hayat şartlarını yahut gelenekleri eleştirmedilk evvel durun ve düşünün. Dinlemeyi öğrenin ve önyargılarınızı meskende bırakın.

Hayvanları koruyun

Tüm turizm tesislerinde çalışana ve hizmet sağlayıcılara nezaket ve hürmet gösterin.

Doğal kaynakları korumak için çevresel tesirinizi azaltın. Flora ve faunayı koruyun.

Fillerle gezinme, yunuslarla yüzme, kaplanla fotoğraf çektirme üzere cazibe merkezleri ‘zulüm’ manasına gelebilir. Jenerasyonu tükenmekte olan bitki ve hayvanlardan yapılmış eserleri satın almayın.


Korunan alanlarda sırf ziyaretçilere açık olan yerleri gezin.

Atıkları, tek kullanımlık plastikleri azaltın. Plastik poşet yerine bez torba, sırt çantası yahut file kullanın. Su için termos taşıyın.

Su ve güç tüketimini azaltın. Odada değilken klimayı kapatın, gün ışığı varken ışıkları yakmayın ya da hayli uzun duş almayın.

‘Yavaş’ olun

Gerinizde asgarî ayak izi bırakın. Örneğin kıyı yürüyerek ulaşabileceğiniz uzaklıktaysa motorlu araç kullanmayın.

Mümkünse aktarmasız uçuşları tercih edin.

‘Yavaş seyahat’ edin… Her gün öbür bir noktaya gitmek yerine, belli bir yerde daha uzun kalarak yarattığınız çevresel etkiyi azaltabilirsiniz. Ayrıyeten bu sayede mahallî halkı ve ekonomiyi destekleyebilirsiniz.


ETİK GÖRÜNENİ DEĞİL ETRAFA VE BEŞERE HÜRMET DUYAN OPERATÖRÜ SEÇİN

Etraf siyasetleri ve toplum projeleri olan turizm operatörlerini seçin. Kimileri çevreci yahut etik görünebilir fakat beşere yakışır çalışma şartları sağlamaz.

Ulusal yasa ve yönetmeliklere uyun. Dini yapılardaki kurallara ve ‘özel alanlar’a hürmet gösterin.

Çocukları sömürüden koruyun. Dilenci çocuklara para ve armağan vermekten kaçının. Bunun yerine topluluk projelerini destekleyin.

Sorumlu turizm konusunda etrafınızı de bilgilendirin.
 
Üst