GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Bağlı Taraf Süreçleri

Brown

Active member
GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Bağlı Taraf Süreçleri GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Bağlı Taraf Süreçleri )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağlı Taraf İşlemleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bahse Ait Daha Evvel Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.08.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Goodyear Lastikleri T.A.Ş. İdare Heyeti’nin 17.11.2022 tarihindeki sonucuyla 15.08.2022 tarihindeki özel durum açıklaması ile kamuya duyurulmuş olan, Şirketimizin hakim ortağı olan Lüksemburg’ta mukim Goodyear SA ile imzalamış olduğu, vadesi 17.11.2022 olan 350 milyon TL dengeli kredi muahedesinin vadesinin 1,5 ay uzatılmasına ve kredinin yeni 1,5 aylık vade için belirlenen faiz oranının Kuzey YMM ve Bağımsız Kontrol A.Ş. tarafınca hazırlanan 17.11.2022 tarihindeki değerleme raporuna uygun olarak belirlenmesine karar verilmiştir. Değerlemede kullanılan var iseyımlar ile değerleme sonuçlarını içeren değerleme raporunun özet kısmı aşağıda hisse sahiplerimizin dikkatine sunulmaktadır: 2022 yılı Kasım ayında benzeri kısa vadeli ticari krediler için uygulanan faiz oranlarına ait bilgiler çeşitli bankalardan talep edilerek aşağıdaki emsal fiyat aralığı elde edilmiştir: En az: %15,75 Alt Çeyrek: %15,88 Medyan: %16,00 Üst çeyrek: %18,15 Azamî: %20,30 Bu açıklamalar kapsamında, Goodyear Lastikleri’nin Lüksemburg’da mukim küme şirketi olan Goodyear S.A. şirketinden rapor tarihi prestijiyle temin edeceği TRY cinsinden krediye ait olarak uygulanacak faiz oranı, üstteki tablolarda yer verilen bankalarca TRY cinsinden ticari kredilere uygulanan faiz oranlarına ilişkin
çeyrekler ortası istatistik yolu ile hesaplanan emsal fiyat aralığı (%15,88-%18,15) ile emsal doğrultuda olduğu ve piyasa şartlarında kayda bedel bir değişim
yaşanmadığı surece transfer fiyatlandırması uygulamaları açısından emsale uygun olarak değerlendirilecektir.


BIST
 
Üst