GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

Brown

Global Mod
Global Mod
GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Hususa Ait Daha Evvel Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Edinime Ait İdare Konseyi Karar Tarihi
15/02/2021
Alıma Ait İdare Şurası sonucunda Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Hayır
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
A1 Teşebbüs Sermayesi Yatırım İştiraki A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Teşebbüs Sermayesi Yatırımları
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
30.000.000
Edinim Usulü
Kuruluşta Edinim (Establishment)
Sürecin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
16.06.2021
Edinme Şartları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Şartları

Edinilen Hisselerin Nominal Fiyatı
14.999.000
Beher Hissenin Alış Fiyatı
1
Toplam Fiyat
14.999.000
Edinilen Hisselerin Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
49,99
Edinim daha sonrasında Sahip Olunan Hisselerin Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
49,99
Edinimden daha sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
49,99
Edinilen Finansal Duran Varlığın İştirakin Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Faal Toplamına Oranı (%)
1,88
Süreç Bedelinin Paydaşlığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara nazaran Oluşan Hasılat Fiyatına Oranı (%)
0,43
Paydaşlığın Faaliyetlerine Tesiri

Hisse Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Hisse Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Yoktur.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine bakılırsa Bağlantılı Taraf mıdır?
Hayır (No)
Paydaşlığın Satan/Devreden Tarafla İlginin Niteliği
Yoktur.
var ise Sürece Ait Mukavele Tarihi

Finansal Duran Varlığın Pahasının Belirlenme Metodu
Kuruluş sermayesi olarak hisse başına 1 TL nominal bedel üzerinden sermaye koyulmuştur.
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse sebebi
Kuruluş Sermayesidir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
Yoktur
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Yoktur
Değerleme Raporu kararı Bulunan Meblağ
Yoktur
Süreç Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse öne sürülen sebebi
Yoktur
Açıklamalar

Şirketimizin 15.02.2021 tarihindeki özel durum açıklamasında yer verildiği üzere, 30.000.000 TL başlangıç sermayeli ve Şirketimizin %49,99 oranında hisse sahibi olduğu A1 Capital Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin kuruluş işlemlleri 16.06.2021 tarihi itibarıyla tamamlanmış ve tescil edilmiştir.


BIST
 
Üst