İHLAS KONUT ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

Brown

Global Mod
Global Mod
İHLAS KONUT ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) İHLAS KONUT ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bahse Ait Daha Evvel Yapılan Açıklamanın Tarihi

Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne Ait İdare Şurası Karar Tarihi ve Sayısı

İdare Konseyi Karar Tarihi
04/06/2021
Karar Sayısı
2021/28
Sermaye Piyasası Heyeti’nin “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya Ait Asıllar Bildirisi’nin İkinci Kısmının 9. Unsuru Mucibince Sorumluluk Beyanı

SERMAYE PİYASASI ŞURASI’NIN
SERİ: II-14.1 SAYILI BİLDİRİMİ İKİNCİ KISIM 9.MADDESİ GEREĞİNCE
SORUMLULUK BEYANI
İhlas Mesken Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: II-14.1 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya Ait Asıllar Tebliği gereğince, Kamu Nezareti Muhasebe ve Kontrol Standartları Kurumu (KGK) tarafınca yayımlanmış TMS/TFRS kararlarına bakılırsa, 31 Mart 2021 tarihi itibariyle hazırlanan Konsolide Finansal tablo ve faaliyet raporunun
a) Tarafımızca incelendiğini,
b) İşletmedeki bakılırsav ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun değerli konularda gerçeğe karşıt bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih prestijiyle aldatıcı olması kararınu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c) İşletmedeki misyon ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Seri: II-14.1 Sayılı Bildiri uyarınca hazırlanmış finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle beraber işletmenin faalleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve ziyanı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu değerli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını,
Beyan ederiz.
Hüsnü Kurtiş
Kontrol Komitesi Lideri
Prof. Dr. Hüseyin Hüsnü Gündüz
Kontrol Komitesi Üyesi
Bekir Eren
İdare Şurası Lider Vekili ve Genel Müdür
Mahmut Kemal Aydın
İdare Şurası Üyesi Mali İşlerden Sorumlu Murahhas Aza


BIST
 
Üst