Insan Hakları Evrensel Bildirgesi nedir kısaca ?

ZiRDeLi

Active member
Insan Haklar Evrensel Bildirgesi, 1948 ylnda Birlesmis Milletler Genel Kurulu tarafndan kabul edilmis bir belgedir. Bildirge, insan haklarn korumak ve guvence altna almak amacyla tasarlanmstr ve bu alandaki haklarnn tannmasn ve korunmasnn saglanmasn amaclamaktadr. Bildirge, insanlgn ortak degerlerine dayanmaktadr. Belge, uluslararas hukukun temelidir ve insan haklarnn temelini olusturmaktadr.

Tarihsel Gecmis

Insan Haklar Evrensel Bildirgesi, Birlesmis Milletler tarafndan 1948 ylnda kabul edilmistir. Bildirge, insanlarn temel hak ve ozgurluklerini tanmlamak ve korumak icin tasarlanmstr. Belge, Birlesmis Milletler tarafndan insan haklarnn korunmasnn onemini vurgulamak ve toplumlarda bu haklarn korunmasnn saglanmas icin gereken cabalarn yaplmasn tesvik etmek amacyla kabul edilmistir. Bildirge, cesitli insan haklarnn korunmasn ve guvence altna alnmasn saglayan onemli bir belgedir.

Icerigi

Insan Haklar Evrensel Bildirgesi, insanlarn temel hak ve ozgurluklerini tanmlamak ve korumak icin tasarlanmstr. Belgede, insanlarn dogustan sahip oldugu haklar ve ozgurlukler tanmlanmstr. Bildirge, ozgurluklerin korunmasn ve guvence altna alnmasn saglamak icin tasarlanmstr. Bildirge, insanlarn temel haklara sahip olduklarn ve bunlarn korunmasnn saglanmas gerektigini vurgulamaktadr. Bildirgede, insanlarn istismara, esitsizlige ve ayrmclga kars korunmasnn guvence altna alnmasna yonelik duzenlemeler vardr. Bildirge, insanlarn siyasi, ekonomik ve sosyal haklarnn korunmasnn saglanmasna yonelik onlemleri de icermektedir.

Sonuc

Insan Haklar Evrensel Bildirgesi, insan haklarnn korunmasn ve guvence altna alnmasnn saglanmas amacyla kabul edilmistir. Belgede, insanlarn temel hak ve ozgurluklerinin tannmas ve korunmasnn saglanmas amacyla onlemler yer almaktadr.
 
Üst