İŞ YATIRIM İŞTİRAKİ A.Ş.( Haftalık Rapor

Brown

Global Mod
Global Mod
İŞ YATIRIM İŞTİRAKİ A.Ş.( Haftalık Rapor İŞ YATIRIM İŞTİRAKİ A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Kıymet (TL) Ünite Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Mukavele No Repo Teminat Fiyatı Günlük Ünite Bedel Toplam Paha / Net Varlık Bedeli Küme (%) Toplam (%)
A. HİSSE
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Besin, İçki ve Tütün Bölümü Hisseleri
– 40.074 2.544.699 12,12 1,08
Dokuma, Giysi Eşyası ve Deri
Orman Eserleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Eserleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Eserleri
– 17.212 1.735.790 8,26 0,74
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
– 252 1.711,08 0,01 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Üretim
– 113 3.299,6 0,02 0
Başka İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
– 157.916 2.296.098,64 10,94 0,97
Haberleşme
– 252.384 1.756.592,64 8,37 0,74
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
– 1.976.947 7.670.404,35 36,54 3,26
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
– 500.781 4.985.104,41 23,74 2,11
Öteki Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım İştirakleri
Menkul Değer Yatırım İştiraki
EĞİTİM, SIHHAT, SPOR VE BAŞKA TOPLUMSAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sıhhat Hizmetleri
Spor
Cümbüş
Öbür
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Başka
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKSEL, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE TAKVİYE HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
BAŞKA
KÜME TOPLAMI
– 2.945.679 20.993.699,72 100 8,9
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
– TRFGRFA92110 1.950.000 1.879.572,63 2,86 0,8
– TRFHSBC62114 13.850.000 13.821.311,11 21,04 5,86
– TRFVKFB72130 2.000.000 2.094.849,53 3,19 0,89
– TRSARCL42313 1.100.000 1.132.475,62 1,72 0,48
– TRSARCL72112 4.500.000 4.654.440,52 7,08 1,97
– TRSAYGZ82118 1.800.000 1.846.942,72 2,81 0,78
– TRSBOLU72119 5.000.000 5.219.610,51 7,95 2,21
– TRSGRAN23013 10.500.000 11.033.123,65 16,79 4,68
– TRSMGTIA2118 1.020.000 1.075.025,73 1,64 0,46
– TRSOPAS22319 1.030.000 1.048.256,97 1,6 0,44
– TRSTHALE2716 1.000.000 1.060.022,65 1,61 0,45
– TRSTPRS12313 6.700.000 6.924.572,23 10,54 2,94
– TRSTPRS22312 5.000.000 5.130.658,36 7,81 2,17
– TRSVKFB92719 600.000 604.542,27 0,92 0,26
– TRSYDAT32212 2.500.000 2.547.493,47 3,88 1,08
– TRSYKBK62914 5.000.000 5.621.477,94 8,56 2,38
Finansman Bonosu
ORTA KÜME TOPLAMI
– 63.550.000 65.694.375,91 100 27,85
B.2. KAMU DALI BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ORTA KÜME TOPLAMI
KÜME TOPLAMI

C. KİRA SERTİFİKALARI
KÜME TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
KÜME TOPLAMI
– F_XAUTRYM0621 (LONG) 14.000 500,41
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
KÜME TOPLAMI
E. ALTIN VE ÖBÜR DEĞERLİ MADENLER
KÜME TOPLAMI
F. VARANTLAR
KÜME TOPLAMI
Ç. BAŞKA VARLIKLAR (+)
Aksi Repo 21.06.2021 17.026.897,26 17.026.897,26 11,4099 7,2173
Zıt Repo 21.06.2021 23.036.390,41 23.036.390,41 15,4369 9,7646
Aykırı Repo 21.06.2021 43.068.034,25 43.068.034,25 28,8602 18,2555
Karşıt Repo 21.06.2021 7.011.075,34 7.011.075,34 4,6982 2,9718
BPP 07.07.2021 10.158.630,14 10.073.716,77 6,7505 4,27
BPP 30.07.2021 10.237.945,21 10.031.403,66 6,7221 4,2521
BPP 21.06.2021 600.944,38 600.944,38 0,4027 0,2547
Vadeli Mevduat 29.07.2021 6.117.690,41 6.152.559,95 4,1229 2,6079
Katılma Evrakı IJB 416.994 430.633,46 0,2886 0,1825
Katılma Dokümanı IJP 414.527 422.467,26 0,2831 0,1791
Katılma Evrakı IKL 340.487 416.979,79 0,2794 0,1767
Katılma Dokümanı IKP 760.660 864.200,28 0,5791 0,3663
Katılma Evrakı IPJ 317.510 867.493,84 0,5813 0,3677
Katılma Evrakı ISZ 5.000.000 7.225.055 4,8415 3,0625
Katılma Evrakı ITP 378.090 428.962,77 0,2875 0,1818
Katılma Dokümanı TI1 6.513 2.068.119,62 1,3859 0,8766
Katılma Evrakı TMG 71.050.719 10.462.999,93 7,0112 4,435
Viop Nakit Teminat 9.041.844,63 9.041.844,63 6,059 3,8326
KÜME TOPLAMI
– 149.229.778,6 100 63,2547
PAYDAŞLIK PORTFÖY PAHASI

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
FİYATI (TL) KÜME (%) TOPLAM (%)
A. İŞTİRAK PORTFÖY KIYMETİ
235.917.854,23 % 100 % 100,27
B. HAZIR KIYMETLER

a) Kasa

b) Bankalar
96.758,62 % 100 % 0,04
c) Öteki Hazır Bedeller

C. ALACAKLAR (+)

a) Takastan Alacaklar

b) Başka Alacaklar
83.007,31 % 100 % 0,04
Ç. ÖTEKİ VARLIKLAR (+)
586.561,67 % 100 % 0,25
D. BORÇLAR (-)

a) Takasa Borçlar

b) İdare Fiyatı

c) Ödenecek Vergi

ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Öteki Borçlar
-1.408.482,67 % 100 -% 0,598652
NET VARLIK BEDELİ
235.275.699,16
Hisse Sayısı
160.599.284
Hisse Başına Net Etkin Kıymet
1,465

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Açıklama

18/06/2021 tarihindeki Portföy Paha Tablosu


BIST
 
Üst