Kamuda dijital dönüşüm nedir ?

ZiRDeLi

Active member
Kamuda Dijital Donusum: Ne ve Neden?

Kamuda dijital donusum, kamu sektorunde kullanlan teknolojilerin guncellenmesi ve modernizasyonu olarak tanmlanr. Kamu sektorunun icinde bulundugu cagdas kosullarn gerektirdigi, teknolojik degisimlerin saglanmasn arttrarak, kamu hizmetlerinin kalitesini ve verimliligini arttrmak icin tasarlanmstr. Kamuda dijital donusum, kamu isletmelerinin ve kamu hizmetlerinin teknolojiye gore donusumunu saglamak icin tasarlanmstr.

Kamuda dijital donusumun asl amac, kamu hizmetlerinin kalitesini arttrmak ve kamu sektorunun etkinligini artrmaktr. Bu amaca ulasmak icin, cok sayda altyap ve ustyap calsmas gerceklestirilmektedir. Bu calsmalar, kamu sektorunde dijital teknolojilerin kullanmn artrmak ve kamu hizmetlerinin kalitesini arttrmak icin tasarlanmstr.

Kamu sektorunde dijital donusum, ozellikle buyuk kamu sektoru isletmelerinde ve kamu hizmetlerinde buyuk bir etkiye sahiptir. Kamu hizmetlerinin kalitesini arttrmak icin, kamu sektorunde dijital teknolojilerin kullanmn arttrmak icin, kamu calsanlarnn dijital yeteneklerini arttrmak icin, veri saklama ve analizi icin, veri merkezleri olusturmak icin ve veri guvenligini saglamak icin calsmalar yaplmaktadr.

Kamu sektorunde dijital donusum, kamu politikalarnn daha etkin bir bicimde uygulanmasn saglamak icin, kamu hizmetlerinin kalitesini arttrmak icin, kamu calsanlarnn dijital yeteneklerini arttrmak icin ve veri guvenligini saglamak icin onemli olcude onem tasmaktadr. Kamu sektorunde dijital donusum, kamu hizmetlerinin kalitesini arttrmak icin onemli olcude onem tasmaktadr. Kamu sektorunde dijital donusum, kamu calsanlarnn dijital yeteneklerini arttrmak icin, veri saklama ve analizi icin, veri merkezleri olusturmak icin ve veri guvenligini saglamak icin calsmalar yapmaktadr.
 
Üst