KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM PAYDAŞLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı

Brown

Active member
KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM PAYDAŞLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM PAYDAŞLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Alımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Mevzuya Ait Daha Evvel Yapılan Açıklamanın Tarihi

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Alıma Mevzu Maddi Duran Varlığın Niteliği
11 Katlı İşyeri
Alıma Husus Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
İstanbul Bahçelievler İlçesinde bulunan 22 adet bağımsız kısımdan oluşan 10.553,90 m2 işyeri
Alıma Ait İdare Heyeti Karar Tarihi
24.11.2022
Alıma Ait İdare Şurası sonucunda Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Toplam Alım Bedeli
162.000.000 TL
Süreç Bedelinin İştirakin İdare Heyeti Karar Tarihinden Evvelki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Yüklü Ortalama fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Pahasına Olan Oranı (%)
8
Alım Bedelinin Paydaşlık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
11
Alım Bedelinin Paydaşlığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Etkin Toplamına Oranı (%)
3
Alım Bedelinin İştirakin Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Pahasına Oranı (%)
19
Süreç Bedelinin Paydaşlığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara bakılırsa Oluşan Hasılat Fiyatına Oranı (%)
30
Alım Koşulları
Tapu dönemi daha sonrası peşin ödeme
Sürecin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
1 Ay
Alımın Maksadı ve İştirakin Faaliyetlerine Etkileri
Olumlu
Karşı Taraf
************
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine bakılırsa Alakalı Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Karşı Taraf İle Olan Münasebetin Niteliği
Ticari
var ise Sürece Ait Mukavele Tarihi

Kıymetli Niteliklteki Süreç Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
Ayrılma hakkı doğmamaktadır.
Maddi Duran Varlığın Pahasının Belirlenme Yöntemi
Ekspertiz pahası üzerinden iskonto uygulanmıştır.
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse sebebi
Değerleme raporu düzenlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
24.11.2022 – KLGYO2210130
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Gerçek Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporu kararı Bulunan Tutar
190.000.000 TL
Süreç Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse öne sürülen nedeni
Değerleme raporundaki sonuç üzerinden iskonto uygulanmıştır.
Açıklamalar

Şirket Yönetim Şurası 24.11.2022 tarihindeki sonucu çerçevesinde
Şirketimiz yatırım ve büyüme faaliyetleri kapsamında İstanbul Bahçelievler İlçesinde bulunan 22 adet bağımsız kısımdan oluşan 10.553,90 m2 işyerinin Gerçek Gayrimenkul Değerleme A.Ş.’nin 24.11.2022 tarih KLGYO-2210130 sayılı raporu ile tespit edilen 190.000.000 TL ekspertiz kıymeti üzerinden %15 iskonto yapılarak 162.000.000 TL’ye satın alınmasına karar verilmiştir.


BIST
 
Üst