KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Heyet Süreçlerine Ait Bildirim

Brown

Global Mod
Global Mod
KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Heyet Süreçlerine Ait Bildirim KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Heyet Süreçlerine Ait Bildirim )

Özet Bilgi 2020 Yılı A Kümesi İmtiyazlı Hisse Sahipleri Olağan Genel Heyet Toplantısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Heyet Daveti
Genel Şura Tipi İmtiyazlı Hisse Sahipleri Özel Heyeti
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Hisse ayrıntıları A Kümesi
Karar Tarihi 03.05.2021
Genel Şura Tarihi 11.06.2021
Genel Konsey Saati 09:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 10.06.2021
Ülke Türkiye
Kent MANİSA
İlçe YUNUSEMRE
Adres Manisa OSB 1. Kısım Keçiliköy OSB Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:1 45030 Yunusemre / MANİSA ? Türkiye

Gündem Hususları
1 – Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi
2 – Genel Heyet Tutanağının imzası için Başkanlık Divanına yetki verilmesi
3 – 11 Haziran 2021 günü saat 10:00’da yapılacak Şirket Olağan Genel Konsey Toplantısı Gündeminin 9. unsuruna göre seçimi yapılacak İdare Heyeti Üyeliğine önerilecek aday/adayların tespiti
4 – İdare Konseyinin 2020 yılı net periyot karı hakkındaki teklifinin onayı
5 – Dilekler ve kapanış
Genel Şura sonuçları
Genel Heyet Yapıldı mı? Evet
Genel Konsey sonuçları KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nin
11 Haziran 2021 Tarihinde Yapılan
A KÜMESİ İMTİYAZLI HİSSE SAHİPLERİ
2020 YILI OLAĞAN ÖZEL GENEL HEYET TOPLANTI TUTANAĞI
Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 2020 yılına ilişkin Olağan Genel Şura Toplantısı 11 Haziran 2021 tarihinde, saat 09:00’da Manisa OSB 1. Kısım Keçiliköy OSB Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 1 45030 Yunusemre / MANİSA ? Türkiye Şirket adresinde yapılmıştır.
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 20 Mayıs 2021 tarihindeki ve 10331 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıyeten nama yazılı hisse sahibine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle müddeti ortasında yapılmıştır.
Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 39.600.000.- Türk Liralık sermayesine tekabül eden 3.960.000.000.- adet hisseden A KÜMESİ ( METALFRIO SOLUTIONS SOĞUTMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ) 17.229.048- Türk Liralık sermayeye karşılık 1.722.904.800 adet payın asaleten görüşmede temsil edildiğinin ve bu biçimdece gerek kanun ve gerekse ana kontratta öngörülen minimum toplantı nisabının sağlandığının, idare konseyi üyelerinden Sn. Serkan Güleç’in mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın Serkan Güleç tarafınca açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
01. AÇILIŞ VE BAŞKANLIK DİVANI’NIN SEÇİMİ
Toplantı Başkanlığına Sn. Serkan Güleç, Oy Toplayıcılığa Sn. Esra Işın Tiryaki, tutanak yazmanı Sn. Kerime Manav teklif edildiler.
Teklif oya konuldu, yapılan oylama kararında divan başkanlığına Sn. Serkan Güleç, oy toplayıcılığına Sn. Esra Işın Tiryaki, tutanak yazmanı Sn. Kerime Manav oybirliği ile seçildiler.
02. GENEL ŞURA TUTANAĞININ İMZASI İÇİN BAŞKANLIK DİVANINA YETKİ VERİLMESİ
Genel Şura Toplantı Tutanağının hissedarlar ismine, başkanlık divanı tarafınca imzalanması hususu oya konuldu.
Yapılan oylama kararında Genel Heyet toplantı tutanağının hissedarlar ismine, başkanlık divanı tarafınca imzalanması hususu oybirliği ile kabul edilmiştir.
03. 11 HAZİRAN 2021 GÜNÜ SAAT: 10:00 DA YAPILACAK ŞİRKET OLAĞAN GENEL KONSEY TOPLANTISI GÜNDEMİNİN 9. HUSUSUNA NAZARAN SEÇİMİ YAPILACAK İDARE HEYETİ ÜYELİĞİNE ÖNERİLECEK ADAY/ADAYLARIN TESPİTİ.
Şirketin İdare Heyeti Üyeliklerine
A Kümesi paysahibi Metalfrio Solutions Soğutma Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin gösterdiği adaylar
? Sayın Marcelo Faria De Lima’nın
? Sayın Pedro Manuel Jacinto Casanova Guerra’nın
? Sayın İsmail Selim Hamamcıoğlu’nın
idare şurası üyeliğine
? Sayın Joaquim Pedro Saldanha Do Rosario E Souza’nın
bağımsız idare konseyi üyeliğine
seçilmeleri Genel Heyete teklif edilmiştir.
Yapılan oylama kararında teklif edilen adaylar Sayın Marcelo Faria De Lima’nın, Sayın Pedro Manuel Jacinto Casanova Guerra’nın, Sayın İsmail Selim Hamamcıoğlu’nın idare heyeti üyeliğine Sayın Joaquim Pedro Saldanha Do Rosario E Souza’nın bağımsız idare heyeti üyeliğine seçilmeleri oybirliği ile kabul edilmiştir.
04. İDARE HEYETİ’NİN 2020 YILI NET PERİYOT KARI HAKKINDAKİ TEKLİFİNİN ONAYI
Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) Mevzuatına nazaran hazırlanan mali tablolarında 2020 yılı net dağıtılabilir periyot karı 48.705.735,00- TL olup, vergi mevzuatına nazaran hesaplanan mali tablolarda ise 75.031.330,65 -TL kar kelam konusudur. SPK mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda, yıl ortasında ödenen bağışlar eklendiğinde bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir kar 48.709.417,00- TL’dir.
Şirket İdare Şuramız 2020 mali yılı net devir karından karşılanmak üzere, hissedarlarımıza 5.000.000,00 TL brüt nakit temettü ödenmesine ve sermayenin 39.600.000-TL artırılarak 39.600.000- TL’den 79.200.000- TL’ye yükseltilmesi, bu surette hissedarlarımıza % 100 oranında bedelsiz pay senedi dağıtılması ve 3.803.735,00- TL’nin ise olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususu Olağan Genel Kurul’un onayına sunulmuştur.
(*) Dağıtılması Öngörülen Öbür Kaynaklar Yasal Kayıtlarda 229.453.968,54 TL olağanüstü yedekleri tabir etmektedir.
Yapılan Oylama kararında,
Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) Mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında 2020 yılı net dağıtılabilir devir karı 48.705.735,00- TL olup, vergi mevzuatına göre hesaplanan mali tablolarda ise 75.031.330,65 -TL kar kelam konusudur. SPK mevzuatına bakılırsa hazırlanan mali tablolarda, yıl ortasında ödenen bağışlar eklendiğinde bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir kar 48.709.417,00- TL’dir.
Şirket İdare Şuramız 2020 mali yılı net periyot karından karşılanmak üzere, hissedarlarımıza 5.000.000,00 TL brüt nakit temettü ödenmesine ve sermayenin 39.600.000-TL artırılarak 39.600.000- TL’den 79.200.000- TL’ye yükseltilmesi, bu surette hissedarlarımıza % 100 oranında bedelsiz pay senedi dağıtılması ve 3.803.735,00- TL’nin ise olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususu oybirliği ile kabul edilmiştir.
05. DİLEKLER VE KAPANIŞ.
Gündemde görüşülecek diğer bahis kalmadığından toplantı bitmiş oldu.

Genel Heyet Sonuç Dökümanları
EK: 1 2020 Yılı A Kümesi Genel Konsey Tutanağı.pdf – Tutanak
EK: 2 2020 Yılı A Kümesi Hazirun Cetveli.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 07.05.2021 tarihinde saat: 10.00’da, Manisa OSB 1. Kısım Keçiliköy OSB Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:1 45030 Yunusemre / MANİSA ? Türkiye adresinde gerçekleştirilecek olan genel heyet toplantısı gündemi ve daveti, 02.04.2021 tarihindeki ve 10301 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 491. ve 492. sayfalarında ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) 06.04.2021 tarihinde yayımlanmıştır. birebir vakitte, COVID-19 (Koronavirüs) salgını niçiniyle alınan 26.04.2021 tarihindeki Cumhurbaşkanlığı tedbirleri çerçevesinde Ticaret Bakanlığınca Şirketimize bildiri edilen 29.04.2021 tarihindeki yazı gereği, Şirketimiz İdare Konseyi 07.05.2021 tarihindeki genel şura toplantısının iptaline, genel heyet toplantısının 11.06.2021 tarihinde gerçekleştirilmesine karar vermiştir.
Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
A,B,C Kümesi İmtiyazlı Hisse Sahipleri Özel Genel Şuraları Toplantı Gündemi
11.06.2021
1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi
2. Genel Şura Tutanağının imzası için Başkanlık Divanına yetki verilmesi
3. 11 Haziran 2021 günü saat 10:00’da yapılacak Şirket Olağan Genel Konsey Toplantısı Gündeminin 9. hususuna nazaran seçimi yapılacak İdare Heyeti Üyeliğine önerilecek aday/adayların tespiti
4. İdare Heyetinin 2020 yılı net devir karı hakkındaki teklifinin onayı
5. Dilekler ve kapanış


BIST
 
Üst