***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

Brown

New member
***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor ***KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Ünitesi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Pay Senedi İhraç Primleri Pay Senedi İptal Karları Başka Sermaye Yedekleri Kâr yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öbür Kapsamlı Gelirler ve Sarfiyatlar Kâr yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılacak Birikmiş Öbür Kapsamlı Gelirler ve Masraflar Kar Yedekleri Geçmiş Devir Karı / (Zararı) Devir Net Kar yahut Ziyanı Azınlık Hisseleri Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Hisseleri Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş bir daha Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Yarar Planlarının Birikmiş bir daha Ölçüm hasılatları/Kayıpları Öteki (Özkaynak Tekniğiyle Kıymetlenen Yatırımların Başka Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Hisseleri ile Başka Kar yahut Ziyan Olarak bir daha Sınıflandırılmayacak Başka Kapsamlı Gelir Ögelerinin Birikmiş fiyatları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Paha Farkı Öbür Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş bir daha Değerleme ve/veya Sınıflandırma hasılatları/Kayıpları Öteki (Nakit Akış Riskinden Korunma hasılatları/Kayıpları, Özkaynak Sistemiyle Kıymetlenen Yatırımların Öteki Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Hisseleri ve Öteki Kar yahut Ziyan Olarak bir daha Sınıflandırılacak Öbür Kapsamlı Gelir Ögelerinin Birikmiş fiyatları)
Evvelki Periyot 01.01.2020 – 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9’a göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Periyot Başı Bakiyeler
850.000 1.983 0 206.074 0 152 0 0 0 36.204 0 0 682.612 579.388 0 2.356.413 0 2.356.413
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yanılgıların Düzeltilmesinin Tesiri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Siyasetinde Yapılan Değişikliklerin Tesiri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
850.000 1.983 0 206.074 0 152 0 0 0 36.204 0 0 682.612 579.388 0 2.356.413 0 2.356.413
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -441 0 0 0 -5.538 0 0 0 0 190.602 184.623 0 184.623
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Gibisi Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Öbür Değişiklikler sebebi İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Meblağlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Öteki
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Devir Sonu Bakiyeler
850.000 1.983 0 206.074 0 -289 0 0 0 30.666 0 0 682.612 579.388 190.602 2.541.036 0 2.541.036
Cari Periyot 01.01.2021 – 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9’a bakılırsa Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Periyot Başı Bakiyeler
1.600.000 3.683 0 206.074 0 -348 0 0 0 14.914 0 0 1.262.036 501.583 0 3.587.942 0 3.587.942
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yanılgıların Düzeltilmesinin Tesiri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Siyasetinde Yapılan Değişikliklerin Tesiri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.600.000 3.683 0 206.074 0 -348 0 0 0 14.914 0 0 1.262.036 501.583 0 3.587.942 0 3.587.942
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 660 0 0 0 -17.306 0 0 0 0 408.217 391.571 391.571
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Gibisi Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Öteki Değişiklikler sebebi İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -13 0 -13 0 -13
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501.840 -501.840 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Meblağlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501.840 -501.840 0 0 0
Öbür
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Periyot Sonu Bakiyeler
1.600.000 3.683 0 206.074 0 312 0 0 0 -2.392 0 0 1.763.876 -270 408.217 3.979.500 0 3.979.500

Sunum Para Ünitesi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Devir 30.06.2021 Evvelki Periyot 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9’a bakılırsa Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
5.028.056 3.210.198 8.238.254 4.822.190 4.407.441 9.229.631
GARANTİ VE KEFALETLER
(1) 62.011 659.509 721.520 54.826 675.830 730.656
Teminat Mektupları
62.011 621.201 683.212 54.826 642.008 696.834
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret Süreçleri ötürüsıyla Verilenler
2 0 2 2 0 2
Başka Teminat Mektupları
62.009 621.201 683.210 54.824 642.008 696.832
Banka Kredileri
0 0 0 0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 0 0
Öteki Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 38.308 38.308 0 33.822 33.822
Dokümanlı Akreditifler
0 0 0 0 0
Öbür Akreditifler
0 38.308 38.308 0 33.822 33.822
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Öbür Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Değer İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Öteki Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Başka Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(3) 4.336.115 1.941.661 6.277.776 4.752.554 3.692.960 8.445.514
Cayılamaz Taahhütler
7.374 75.411 82.785 0 24.399 24.399
Vadeli Etkin Bedeller Alım Satım Taahhütleri
7.374 50.882 58.256 0 0 0
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı İştirak Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Menkul Değer İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Mecburî Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine Ait Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Değer Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Değer Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Başka Cayılamaz Taahhütler
0 24.529 24.529 0 24.399 24.399
Cayılabilir Taahhütler
4.328.741 1.866.250 6.194.991 4.752.554 3.668.561 8.421.115
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
4.328.741 1.866.250 6.194.991 4.752.554 3.668.561 8.421.115
Öteki Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(2) 629.930 609.028 1.238.958 14.810 38.651 53.461
Riskten Korunma Emelli Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Bedel Riskinden Korunma Maksatlı Süreçler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Gayeli Süreçler
0 0 0 0 0 0
Yurtharicindeki Net Yatırım Riskinden Korunma Hedefli Süreçler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Emelli Süreçler
629.930 609.028 1.238.958 14.810 38.651 53.461
Vadeli Döviz Alım-Satım Süreçleri
0 0 0 14.810 38.651 53.461
Vadeli Döviz Alım Süreçleri
0 0 0 7.424 19.324 26.748
Vadeli Döviz Satım Süreçleri
0 0 0 7.386 19.327 26.713
Para ve Faiz Swap Süreçleri
629.930 609.028 1.238.958 0 0 0
Swap Para Alım Süreçleri
542.363 87.004 629.367 0 0 0
Swap Para Satım Süreçleri
87.567 522.024 609.591 0 0 0
Swap Faiz Alım Süreçleri
0 0 0 0 0 0
Swap Faiz Satım Süreçleri
0 0 0 0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Bedel Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Para Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Para Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymetler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymetler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para Süreçleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım Süreçleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım Süreçleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım Süreçleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım Süreçleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım Süreçleri
0 0 0 0 0 0
Öteki
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ DEĞERLER
9.320.273 56.092.546 65.412.819 5.013.406 43.781.832 48.795.238
EMANET DEĞERLER
147.454 0 147.454 195.460 0 195.460
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Bedeller
147.454 0 147.454 195.460 0 195.460
Tahsile Alınan Çekler
0 0 0 0 0 0
Tahsile Alınan Ticari Senetler
 
Üst