KONTROLMATİK TEKNOLOJİ GÜÇ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

Brown

Global Mod
Global Mod
KONTROLMATİK TEKNOLOJİ GÜÇ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi KONTROLMATİK TEKNOLOJİ GÜÇ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Hususa Ait Daha Evvel Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.05.2022, 10.08.2022,30.11.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Edinime Ait İdare Heyeti Karar Tarihi
29/11/2022
Alıma Ait İdare Şurası sonucunda Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Pomega Güç Depolama Teknolojileri Anonim Şirketi
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Her türlü Lityum-İyon, Lityum-Polimer, Lityum-Demir Fosfat, Nikel-Kadmiyum, Nikel Metal Hidrit, Çinko-Hava pil ve bataryalar ile güneş pili, ısıl pil, yakıt pili, şarj cihazlan, pil/batarya laboratuvar test sistemleri, her cins akü ve güç depolama sistemi ve teknolojisini üretmek, ilgili sistemler için tüm BMS, PMS, elektronik, haberleşme, enformasyon teknolojileri, donanım ve sistemleri kurmak, her türlü yazılım ve donanım faaliyetleri ile servis hizmetleri vermek ve her türlü mühendislik tahlillerine yönelik yazılım, donanım ve sistem geliştirmesi, entegrasyonu, bilgi sürece sistemlerinin oluşturulması, bilgi transferi, data güvenliği, data tahlil ve data madenciliği süreçlerinin yapılması, bilgi teknolojileri iş zekası tahlillerinin üretilmesi, kurulması, alımı, satımı, bakım, servis, garanti ve onanın hizmetlerini yapmak ve her türlü elektronik bilgi sistem araç ve gereçlerinin üretimini yapmak.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
20.000.000 TL
Edinim Yöntemi
Sermaye Artırımı Yoluyla Edinim (Capital Increase)
Sürecin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
09.12.2022
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları

Edinilen Hisselerin Nominal Tutarı
2.800.000 TL
Beher Hissenin Alış Fiyatı
1 TL
Toplam Tutar
2.800.000 TL
Edinilen Hisselerin Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
14
Edinim daha sonrasında Sahip Olunan Hisselerin Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
89
Edinimden daha sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
89
Edinilen Finansal Duran Varlığın Paydaşlığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Faal Toplamına Oranı (%)
0,13
Süreç Bedelinin İştirakin Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara nazaran Oluşan Hasılat Fiyatına Oranı (%)
0,46
İştirakin Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Hisse Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Hisse Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı

Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine bakılırsa Bağlantılı Taraf mıdır?
Hayır (No)
İştirakin Satan/Devreden Tarafla Münasebetin Niteliği

var ise Sürece Ait Kontrat Tarihi

Finansal Duran Varlığın Kıymetinin Belirlenme Yöntemi

Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse sebebi
Sermaye Artışı
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası

Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı

Değerleme Raporu kararı Bulunan Tutar

Süreç Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse öne sürülen sebebi

Açıklamalar

10.05.2022,10.08.2022,30.11.2022 tarihindeki KAP açıklamalarımız doğrultusunda Bağlı paydaşlığımız Pomega Güç Depolama Teknolojileri Anonim Şirketi (Pomega) sermayesi, emisyon primli olarak tahsisli bedelli sermaye artırımı yoluyla 15.000.000 TL’den 20.000.000 TL’sına artırılarak tescil edilmiştir. Kelam konusu tahsisli bedelli sermaye artırımının tescili daha sonrasında Bağlı iştirakimiz Pomega Güç Depolama Teknolojileri Anonim Şirketi’ndeki hissemiz %89 olmuştur. Kamuoyunun bilgisine sunulur.


BIST
 
Üst