KONTROLMATİK TEKNOLOJİ GÜÇ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

Brown

Global Mod
Global Mod
KONTROLMATİK TEKNOLOJİ GÜÇ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu KONTROLMATİK TEKNOLOJİ GÜÇ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı İştirakler, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara Ait Bilgiler
Bağlı Paydaşlıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Hissesi Para Ünitesi Şirketin Sermayedeki Hissesi (%) Şirket ile Olan İlginin Niteliği
KONTROLMATIK TOSHKENT Mühendislik Faaliyetleri, Güç, Mekanik, Teknik Proje İdaresi, İnşaat 38000 38000 USD 100 Bağlı Ortaklık
PLAN S UYDU VE UZAY TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ Uydu ve uzay teknolojileri alanlarında çalışmalar yapmak, uydu ve uzay araçları tasarlamak ve üretmek emeliyle:-Her türlü kurum, kuruluş ve tüketiciye yönelik olarak, kara, hava, deniz ve uzay uygulamaları kapsamında uydu başta olmak üzere her nevi uzay aracı, elektrik, elektronik, mikrodalga, elektro optik, güdüm, bilgisayar, bilişim, kriptoloji, güvenlik, mekanik, kimya ve gibisi konularda çeşitli yazılım, aygıt, sistem, araç, gereç ve platformlarının araştırma, geliştirme, mühendislik, üretim, test, montaj, entegrasyon ve satışını yapmak, satış daha sonrası hizmetini vermek, ticaretini yapmak 50000000 12500000 TRY 25 İştirak
Kontrolmatik Cameroun Sarl Güç üretimi, dağıtımı, iletimi, danışmanlık ve elektro mekanik işler, enstrümantasyon, montaj, sistem mühendisliği ve devreye alma, her türlü Güç Santrali ve Endustriyel tesis inşaatı, IoT, IT sistemler. 9500000 9500000 XOF 100 Bağlı Ortaklık
Pomega Güç Depolama Teknolojileri Anonim Şirketi Her türlü Lityum-İyon, Lityum-Polimer, Lityum-Demir Fosfat, Nikel-Kadmiyum, Nikel Metal Hidrit, Çinko-Hava pil ve bataryalar ile güneş pili, ısıl pil, yakıt pili, şarj cihazlan, pil/batarya laboratuvar test sistemleri, her cins akü ve güç depolama sistemi ve teknolojisini üretmek, ilgili sistemler için tüm BMS, PMS, elektronik, haberleşme, enformasyon teknolojileri, donanım ve sistemleri kurmak, her türlü yazılım ve donanım faaliyetleri ile servis hizmetleri vermek ve her türlü mühendislik tahlillerine yönelik yazılım, donanım ve sistem geliştirmesi, entegrasyonu, bilgi sürece sistemlerinin oluşturulması, bilgi transferi, data güvenliği, bilgi tahlil ve data madenciliği süreçlerinin yapılması, bilgi teknolojileri iş zekası tahlillerinin üretilmesi, kurulması, alımı, satımı, bakım, servis, garanti ve onanın hizmetlerini yapmak ve her türlü elektronik bilgi sistem araç ve gereçlerinin üretimini yapmak. 20000000 17800000 TRY 89 Bağlı Ortaklık
Progresiva Güç Yatırımları Ticaret Anonim Şirketi Şirket, yurt içi ve yurt haricinde, toptan ve perakende satış faaliyetleri ile müstakil elektrik depolama tesisi konseyimi ve işletimi emeliyle ilgili tesislerin kurulması, kurulan tesislerin işletilmesi, kiralanması, elektrik gücünün ticareti ile iştigal eder. Şirket, elektrik piyasasına ait ilgili mevzuata uygun olarak elektrik gücü ve/veya kapasitesi ticareti yapmak ile ilgili mevzuat çerçevesinde toptan satış, perakende satış ile ithalat ve ihracat faaliyeti göstermek ile iştigal eder. Şirket, yürürlükte bulunan Elektrik Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği de dahil olmak üzere elektrik piyasasına ait sair mevzuat kararlarına uygun olarak faaliyette bulunacaktır 5000000 4750000 TRY 95 Bağlı Ortaklık
Kontrolmatik Technologies Inc. Başta güç (elektrik üretim, iletim, dağıtım) olmak üzere, endüstriyel tesisler, maden alanları ve işletmeleri ile ulaşım bölümlerine aşağıdaki ana faaliyet alanlarında hizmet vermek 1- Operasyonel Teknolojiler ve Endüstriyel Yazılım-Kontrol Sistemleri 2- Haberleşme, Bilgi Güvenliği ve Objelerin İnterneti (IoT Internet of Things) 3- Güç Sistemleri ve Proje İdaresi 250000 250000 USD 100 Bağlı Ortaklık
Mint Elektrikli Araç Teknolojileri A.Ş. Elektrikli araç kiralama ve paylaşım teknolojileri 20000000 8000000 TRY 40 İştirak
Enwair Güç Teknolojileri A.Ş. Batarya teknolojileri için anot ve katot materyal teknolojileri geliştirme. 419.913,64 210.377,64 TRY 50,10 Bağlı Ortaklık
Kontrolmatik Teknoloji Güç ve Mühendislik A.Ş. ve Siterm Isı Sanayi A.Ş. 100 t/h Kapasiteli Yüksek Basınçlı Su Borulu Buhar Kazanı 50000 25000 TRY 50 İş Ortaklığı
MCFLY ROBOT TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ Her türlü robot, robot tutucu, robot uç elemanı üretimi ve entegrasyonu 10000000 7500000 TRY 75 Bağlı Ortaklık


BIST
 
Üst