KÜRESEL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına Ait Bildirim

Brown

Global Mod
Global Mod
KÜRESEL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına Ait Bildirim KÜRESEL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına Ait Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma aracı ihracı evrakı başvurusu hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 25.06.2021
İhraç Tavanı Fiyatı 150.000.000
Para Ünitesi TRY
İhraç Tavanı Değer Tipi Borçlanma Aracı
Satış Tipi Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

Ek Açıklamalar
Şirketimiz İdare Konseyi tarafınca 25.06.2021 tarihinde, Şirketimiz Temel Mukavelenin 3/D/ii nolu hususunda verilen yetkiye istinaden 150.000.000,-TL’ye (yüz elli milyon Türk Lirası) kadar nominal bedelde, azami 4 (dört) yıla kadar vadeli Türk Lirası cinsinden yurt ortasında, bir yahut birden epeyce seferde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmasına imkan verecek biçimde borçlanma aracı ihraç edilmesine, ihraçla ilgili tüm koşul ve temellerin belirlenmesi konusunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kanuna dayanılarak Sermaye Piyasası Heyeti’nin VII-128.8 sayılı Borçlanma Araçları Bildirimi ve öbür mevzuat kararları doğrultusunda ihraç edilecek tahvillerin Heyet kaydına alınması hedefiyle Sermaye Piyasası Konseyine, kotasyon başvurusu için Borsa İstanbul Anonim Şirketine ve sair öteki tüm kurum ve kuruluşlara müracaatta bulunulmasına ve müsaadelerin alınmasını müteakip yasal süreçlerin tamamlanmasına karar verilmiş kotasyon başvurusu için Borsa İstanbul Anonim Şirketine gerekli müracaat bugün yapılmıştır.


BIST
 
Üst