KÜRESEL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

Brown

Global Mod
Global Mod
KÜRESEL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) KÜRESEL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Mevzuya Ait Daha Evvel Yapılan Açıklamanın Tarihi

Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne Ait İdare Şurası Karar Tarihi ve Sayısı

İdare Heyeti Karar Tarihi
08/06/2021
Karar Sayısı
1042
Sermaye Piyasası Heyeti’nin “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya Ait Asıllar Bildirimi’nin İkinci Kısmının 9. Hususu Yeterince Sorumluluk Beyanı

FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM HEYETİ’NİN
KARAR TARİHİ: 8 Haziran 2021
KARAR SAYISI: 1042

Şirketimizce 01.01.2021?31.03.2021 periyoduna ilişkin, Sermaye Piyasası Heyeti’nin (SPK) Seri II.14.1. sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya Ait Asıllar Tebliği” (“Tebliğ”) uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (“TMS/TFRS”) ve SPK tarafınca belirlenen formatlar ile uyumlu olarak hazırlanan dipnotları ile bir arada konsolide finansal durum tablosu, kapsamlı gelir tablosu, nakit akış tablosu ve özkaynak değişim tablosu ile Faaliyet Raporu’nun, SPK düzenlemeleri doğrultusunda
Tarafımızca incelendiğini,
Şirketimizdeki bakılırsav ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli mevzularda gerçeğe muhalif bir açıklama yahut açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması kararınu doğurabilecek rastgele bir eksiklik içermediğini ve
Şirketimizdeki nazaranv ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Bildirim uyarınca hazırlanmış finansal tabloların, konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve ziyanı ile ilgili gerçeği dürüst bir halde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte şirketimizin finansal durumunu, karşı karşıya olunan değerli risk ve belirsizliklerle bir arada dürüstçe yansıttığını,
detaylarınize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Hürmetlerimizle,
8 Haziran 2021

Oğuz Satıcı
Kontrol Komitesi Lideri

Shahrokh Badie
Kontrol Komitesi Üyesi

Mehmet Kutman
Yönetim Kurulu Lideri


BIST
 
Üst