MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Şura Süreçlerine Ait Bildirim

Brown

Global Mod
Global Mod
MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Şura Süreçlerine Ait Bildirim MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Heyet Süreçlerine Ait Bildirim )

Özet Bilgi 2020 YILI OLAĞAN GENEL HEYET TOPLANTISI SONUÇLARI HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme sebebi TARİH REVİZE

Genel Heyet Daveti
Genel Konsey Tipi Olağan Genel Heyet
Hesap Devri Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Periyodu Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 25.05.2021
Genel Heyet Tarihi 22.06.2021
Genel Şura Saati 14:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 21.06.2021
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres ARTS HOTEL Halaskargazi Caddesi No:1 Harbiye/İSTANBUL

Gündem Hususları
1 – Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve hürmet duruşu,
2 – Genel şura toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
3 – 01.01.2020 ? 31.12.2020 hesap devrine ait İdare Konseyi Faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi,
4 – 01.01.2020 ? 31.12.2020 hesap periyoduna ait Bağımsız Kontrol Şirketi rapor özetinin okunması
5 – 01.01.2020 ? 31.12.2020 hesap periyoduna ait konsolide SPK ve TTK bilanço ve kâr-zarar hesaplarının başka ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6 – Şirket kar dağıtım siyasetinin görüşülerek onaylanması
7 – İdare Heyetinin kâr dağıtımı hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
8 – İdare Şurası üyelerinin 01.01.2020 ? 31.12.2020 hesap periyodu faaliyet ve süreçlerinden dolayı farklı ayrı ibra edilmeleri
9 – 01.01.2020 ? 31.12.2020 hesap periyodu için İdare heyeti üyelerinin fiyatlarının tespiti
10 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2021 yılı hesap ve süreçlerinin kontrolü için İdare Konseyinin bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
11 – Şirket bağış ve yardım siyasetinin görüşülerek onaylanması,
12 – 01.01.2020 ? 31.12.2020 hesap devrinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 01.01.2021 ? 31.12.2021 hesap periyodunda yapılacak bağışlar için üst hudut belirlenmesi
13 – İdare Konseyi üyelerine Şirket konusuna giren yahut girmeyen işleri şahsen yahut öbürleri ismine yapmaları ve bu nev’i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve öbür süreçleri yapabilmeleri konusunda Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. unsurları yeterince müsaade verilmesine dair karar alınması
14 – Sermaye Piyasası Heyeti düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafınca 3. bireyler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir yahut menfaat konusunda ortaklara bilgi verilmesi,
15 – Sermaye Piyasası Heyeti’nin Şirket tarafınca MFG Akaryakıt Eserleri Dağıtım Sanayi A.Ş. hisselerinin alımı ve iadesi süreçlerine ait inceleme neticelerina ait 30.04.2020 tarihindeki sonucu hakkında hisse sahiplerinin bilgilendirilmesi
16 – Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım

Genel Konsey Davet Dökümanları
EK: 1 2020MARKA İLAN METNİ 22 HAZİRAN.pdf – İlan Metni
EK: 2 2020 MARKA BİLGİLENDİRME DÖKUMANI 2020 22 haziran (2).pdf – Genel Konsey Bilgilendirme Dokümanı

Genel Heyet sonuçları
Genel Şura Yapıldı mı? Evet
Genel Konsey sonuçları Şirketimizin 2020 yılı Olağan Genel Konsey Toplantısı 22.06.2021 tarihinde yapılmış olup toplantı neticelerina ait tutanak ve hazır bulunanlar listesi ektedir.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Hissesi Dağıtım Görüşüldü

Genel Heyet Sonuç Dökümanları
EK: 1 22.06.2021 MARKA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 MARKA 2021 TUTANAK FİNAL.pdf – Tutanak

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2020 yılı Olağan Genel Heyet Toplantısı 22.06.2021 tarihinde yapılmış olup toplantı neticelerina ait tutanak ve hazır bulunanlar listesi ektedir.


BIST
 
Üst