MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı

Brown

Global Mod
Global Mod
MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Alımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Hususa Ait Daha Evvel Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Alıma Husus Maddi Duran Varlığın Niteliği
Arsa
Alıma Husus Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
595,59 m2
Alıma Ait İdare Şurası Karar Tarihi
22.01.2021
Alıma Ait İdare Heyeti sonucunda Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Toplam Alım Bedeli
5.955.900 TL
Süreç Bedelinin İştirakin İdare Heyeti Karar Tarihinden Evvelki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Yüklü Ortalama meblağların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Bedeline Olan Oranı (%)
1,05%
Alım Bedelinin Paydaşlık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
107,98%
Alım Bedelinin İştirakin Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Faal Toplamına Oranı (%)
3,18%
Alım Bedelinin Paydaşlığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Bedeline Oranı (%)
39,53%
Süreç Bedelinin İştirakin Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara bakılırsa Oluşan Hasılat Fiyatına Oranı (%)
121,16%
Alım Şartları
Taksitli ödeme seçeneği tercih edilmiş olup alım bedelinin %25’i bugün peşinat bedeli olarak ödenmiştir. Bakiye kısım yasal faizi ile birlikte 2 yıl içerisinde 3 aylık vadelerde taksitlerle ödenecektir. Ayrıyeten bakiye bedel ve yasal faizini karşılayacak biçimde 4.919.340 TL fiyatında kesin ve süresiz banka teminat mektubu verilecektir.
Sürecin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
Teminat mektubunun teslimi ile birlikte tapu zaman süreçlerinin 10 iş günü içerisinde tamamlanması öngörülmektedir
Alımın Maksadı ve İştirakin Faaliyetlerine Tesirleri
Divan Talya Oteli’nin yatırım süreci kapsamında gerçekleşen bir alım sürecidir.
Karşı Taraf
T.C Maliye Hazinesi
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine bakılırsa Bağlı Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan Alakanın Niteliği

var ise Sürece Ait Kontrat Tarihi
09/06/2021
Değerli Niteliklteki Süreç Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı

Maddi Duran Varlığın Bedelinin Belirlenme Yolu
Alım bedeli, T.C. Etraf ve Şehircilik Bakanlığı Ulusal Emlak Müdürlüğü tarafınca yapılan değerlendirmeye göre takdir edilmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse sebebi
İlgili düzenleme uyarınca mecburilik bulunmamakta olup, Ulusal Emlak Müdürlüğü tarafınca yapılan değerlendirmeye göre belirlenen kıymet temel alındığından değerleme raporu düzenlenmemiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası

Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı

Değerleme Raporu kararı Bulunan Fiyat

Süreç Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse öne sürülen nedeni

Açıklamalar

06.06.2021 tarihindeki özel durum açıklamamızda belirtilen, Divan Talya Otelimizin ve Konferans Merkezi’nin bulunduğu Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, 28435 ada 1 ve 2 parsellerdeki parselasyon sonucunda T.C Maliye Hazinesi ismine tescil edilen alanların satın alınması ile ilgili olarak, Şirketimiz tarafınca taksitli ödeme seçeneği uygun bulunarak Ulusal Emlak Müdürlüğü ile mukavele imzalanmıştır. Satış bedelinin %25’ine tekabül eden toplam 1.488.975,00 TL peşinat ile satış bedelinin %1’i oranındaki 59.559 TL döner sermaye bedeli ödenmiş olup, bakiye bedeller 2 yıl içerisinde 3 aylık vadelerde yasal faizi ile birlikte taksitlerle ödenecektir. Ayrıyeten, mevcut oran üzerinden hesaplanan yasal faizleri ile birlikte bakiye bedelleri karşılayan toplam 4.919.340 TL meblağında kati ve süresiz teminat mektubu Ulusal Emlak Müdürlüğü’ne verilecek olup, teminat mektubunun teslimi ile bir arada tapu dönem süreçlerinin de 10 iş günü içerisinde tamamlanması öngörülmektedir.


BIST
 
Üst