MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Hissesi Dağıtım Süreçlerine Ait Bildirim

Brown

Global Mod
Global Mod
MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Hissesi Dağıtım Süreçlerine Ait Bildirim MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Hissesi Dağıtım Süreçlerine Ait Bildirim )

Özet Bilgi Kar Hissesi Dağıtımı İle İlgili Genel Şura kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 28.04.2021
Hususun Gündemde Yer Aldığı Genel Şura Tarihi 25.05.2021
Kar Hissesi Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Hissesi Ödeme Formu Ödenmeyecek
Hisse Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Hissesi Ödeme Fiyat ve Oranları
Hisse Küme ayrıntıları Ödeme 1 TL Nominal Kıymetli Hisseye Ödenecek Nakit Kar Hissesi – Brüt(TL) 1 TL Nominal Pahalı Hisseye Ödenecek Nakit Kar Hissesi – Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Kıymetli Hisseye Ödenecek Nakit Kar Hissesi – Net(TL) 1 TL Nominal Pahalı Hisseye Ödenecek Nakit Kar Hissesi – Net(%)
A Kümesi, Süreç Görmüyor, TREMEGA00029 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Kümesi, MEGAP, TREMEGA00011 0,0000000 0 0 0,0000000 0

Hisse Olarak Kar Hissesi Ödeme Meblağ ve Oranları
Hisse Küme ayrıntıları Hisse Biçiminde Dağıtılacak Kar Hissesi Tutarı(TL) Hisse Biçiminde Dağıtılacak Kar Hissesi Oranı(%)
A Kümesi, Süreç Görmüyor, TREMEGA00029 0 0
B Kümesi, MEGAP, TREMEGA00011 0 0

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 2020 Kar Dağıtım Tablosu.pdf

KAR HİSSESİ DAĞITIM TABLOSU
MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Periyodu Kâr Hissesi Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 38.000.000
2. Genel Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara nazaran) 2.012.674,73
Temel mukavele uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz varsa kelam konusu imtiyaza ait bilgi Yoktur

* SPK’ya göre Yasal Kayıtlara (YK) bakılırsa
3. Devir Kârı 20.044.914 23.525.557,93
4. Vergiler ( – ) -1.749.486,38 -1.749.486,38
5. Net Devir Kârı 18.295.427,62 21.776.081,55
6. Geçmiş yıllar Ziyanları ( – ) 0 0
7. Genel Yasal Yedek Akçe ( – ) 1.088.804,08 1.088.804,08
8. Net Dağıtılabilir Periyot Karı 17.206.623,54 20.687.277,47
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Hissesi Avansı (-) 0 0
Kar Hissesi Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Periyot Karı/Zararı 0 0 0
12. İmtiyazlı Hisse Sahiplerine Dağıtılan Kâr Hissesi 0 0
13. Dağıtılan Öteki Kâr Hissesi 0 0
* Çalışanlara 0 0
* İdare Şurası Üyelerine 0 0
* Hisse Sahibi haricindeki Şahıslara 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Hissesi 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Hissesi 0 0
16. Genel Yasal Yedek Akçe 0 0
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. olağanüstü Yedek 0 0
20. Dağıtılması Öngörülen Başka Kaynaklar 0 0

Kar Hissesi Oranları Tablosu
Hisse Kümesi TOPLAM DAĞITILAN KAR HİSSESİ – NAKİT (TL) – NET TOPLAM DAĞITILAN KAR HİSSESİ – BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR HİSSESİ / NET DAĞITILABİLİR PERİYOT KARI (%) 1 TL NOMİNAL PAHALI HİSSEYE İSABET EDEN KAR HİSSESİ – TUTARI(TL) – NET 1 TL NOMİNAL BEDELLİ HİSSEYE İSABET EDEN KAR HİSSESİ – ORANI(%) – NET
A Kümesi 0 0 0 0 0
B Kümesi 0 0 0 0 0
TOPLAM 0 0 0 0 0

Kar Hissesi Dağıtım Tablosu Açıklamaları
Şirketimizin 2020 yılı hesap periyodu sonunda
Sermaye Piyasası Heyeti’nin Seri II-14.1 sayılı Bildirisi mucibince Milletlerarası Muhasebe/ Finansal Raporlama Standartları’na nazaran hazırlanan bilançomuzda 20.044.914 TL net periyot karı mevcuttur.
V.U.K. kararlarına bakılırsa düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda da 23.525.557,93 TL net periyot karı mevcuttur.
2020 yılı devir kararı ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Heyeti’nin Seri II-14.1 sayılı Bildirimi yeterince Milletlerarası Muhasebe/ Finansal Raporlama Standartları’na ve yasal kayıtlara bakılırsa düzenlenmiş finansal tablolarımızda yer alan kar’la ilgili olarak, kar dağıtımı yapılmaması konusunda, Genel Kurul’a teklifte bulunulmasına,
Oy birliği ile karar verilmiştir.


BIST
 
Üst