MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

Brown

Global Mod
Global Mod
MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bahse Ait Daha Evvel Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne Ait İdare Konseyi Karar Tarihi ve Sayısı

İdare Konseyi Karar Tarihi
09/06/2021
Karar Sayısı
2021-12
Sermaye Piyasası Şurası’nın “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya Ait Temeller Bildirisi’nin İkinci Kısmının 9. Hususu Mucibince Sorumluluk Beyanı

Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Sermaye Piyasasında Raporlamaya Ait Esaslar Tebliği” nin İkinci kısmının 9. Unsuru gereğince sorumluluk beyanı.

1-Şirketimiz 01.01.2021 ? 31.03.2021 dönemine ait finansal tablo ve faaliyet raporunun Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri XI. N29 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya Ait Temeller Bildirisi çerçevesinde tarafımızca incelendiği,

2-Şirketimizin vazife ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde raporun değerli konularda gerçeğe alışılmamış bir açıklama içermediği ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle aldatıcı olması kararınu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

3-Şirketimizin bakılırsav ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların işletmenin faalleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir halde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle bir arada, dürüstçe yansıttığını, beyan ederiz.
İdare Şurası Lideri
Eda ÖZHAN
İdare Konseyi Lider Vekili
Hakan ÖZHAN
İdare Şurası Üyesi
Duran ÖZHAN
İdare Şurası Üyesi
İrfan DEMİR


BIST
 
Üst