PAMUKOVA YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Kar Hissesi Dağıtım Süreçlerine Ait Bildirim

Brown

Global Mod
Global Mod
PAMUKOVA YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Kar Hissesi Dağıtım Süreçlerine Ait Bildirim PAMUKOVA YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Kar Hissesi Dağıtım Süreçlerine Ait Bildirim )

Özet Bilgi 2020 Yılı Kar Dağıtım Önerisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 18.06.2021
Nakit Kar Hissesi Ödeme Biçimi Ödenmeyecek
Para Ünitesi TRY
Hisse Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Hissesi Ödeme Meblağ ve Oranları
Hisse Küme ayrıntıları Ödeme 1 TL Nominal Bedelli Hisseye Ödenecek Nakit Kar Hissesi – Brüt(TL) 1 TL Nominal Pahalı Hisseye Ödenecek Nakit Kar Hissesi – Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Kıymetli Hisseye Ödenecek Nakit Kar Hissesi – Net(TL) 1 TL Nominal Kıymetli Hisseye Ödenecek Nakit Kar Hissesi – Net(%)
A Kümesi, Süreç Görmüyor, TREBOMO00020 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Kümesi, PAMEL, TREBOMO00012 0,0000000 0 0 0,0000000 0

Hisse Olarak Kar Hissesi Ödeme Meblağ ve Oranları
Hisse Küme ayrıntıları Hisse Biçiminde Dağıtılacak Kar Hissesi Tutarı(TL) Hisse Biçiminde Dağıtılacak Kar Hissesi Oranı(%)
A Kümesi, Süreç Görmüyor, TREBOMO00020 0 0
B Kümesi, PAMEL, TREBOMO00012 0 0

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 18.06.2021 tarihindeki (bugün) idare şurası toplantısında,
Şirketimizin sermaye piyasası mevzuatına göre hazırlanan 01.01.2020-31.12.2020 hesap periyoduna ilişkin mali tablolarında 3.576.307 TL net devir karı, yasal kayıtlara bakılırsa hazırlanan mali tablolarında 8.058.632,02 TL net periyot karı oluşmasına rağmen, şirketimizin mali tablolarında geçmiş yıllar ziyanlarının olması niçiniyle elde edilen net devir karlarının geçmiş yıllar ziyanına mahsup edilmesine, 2020 hesap devrine ait olarak kar dağıtımı yapılmaması konusunun Genel Şura onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Pamel Kar Dağıtım Tablosu.pdf

KAR HİSSESİ DAĞITIM TABLOSU
PAMUKOVA YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Periyodu Kâr Hissesi Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 31.095.331
2. Genel Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara gore) 0
Temel mukavele uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz varsa kelam konusu imtiyaza ait bilgi YOKTUR

* SPK’ya göre Yasal Kayıtlara (YK) bakılırsa
3. Periyot Kârı 3.576.307 8.058.632,02
4. Vergiler ( – ) 0 0
5. Net Devir Kârı 3.576.307 8.058.632,02
6. Geçmiş yıllar Ziyanları ( – ) 28.464.802 27.176.010,54
7. Genel Yasal Yedek Akçe ( – ) 0 0
8. Net Dağıtılabilir Periyot Karı -24.888.495 -19.117.378,52
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Hissesi Avansı (-) 0
Kar Hissesi Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Periyot Karı/Zararı -24.888.495
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 4.408,48
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Periyot Karı -24.884.086,52
11. Ortaklara Birinci Kâr Hissesi 0 0
* Nakit 0 0
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Hisse Sahiplerine Dağıtılan Kâr Hissesi 0 0
13. Dağıtılan Öteki Kâr Hissesi 0 0
* Çalışanlara 0 0
* İdare Konseyi Üyelerine 0 0
* Hisse Sahibi haricindeki Şahıslara 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Hissesi 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Hissesi 0 0
16. Genel Yasal Yedek Akçe 0 0
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. olağanüstü Yedek -24.888.495 -19.117.378,52
20. Dağıtılması Öngörülen Öteki Kaynaklar 0 0


BIST
 
Üst