PENTA TEKNOLOJİ ESERLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

Brown

Global Mod
Global Mod
PENTA TEKNOLOJİ ESERLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) PENTA TEKNOLOJİ ESERLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Hususa Ait Daha Evvel Yapılan Açıklamanın Tarihi

Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne Ait İdare Konseyi Karar Tarihi ve Sayısı

İdare Şurası Karar Tarihi
08/06/2021
Karar Sayısı
2021/15
Sermaye Piyasası Şurası’nın “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya Ait Temeller Bildirisi’nin İkinci Kısmının 9. Hususu Yeterince Sorumluluk Beyanı

FİNANSAL TABLOLARIN VE FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE AİT İDARE KURULU’NUN
KARAR TARİHİ: 08 / 06 / 2021
KARAR SAYISI: 2021/15
SERMAYE PİYASASI KURULU’NUN “SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA AİT TEMELLER TEBLİĞİ”NİN İKİNCİ KISMININ 9. UNSURU GEREĞİ BEYANIMIZDIR
Şirketimizin 1 Ocak 2021 ? 31 Mart 2021 dönemine ait, Sermaye Piyasası Şurası’nın (SPK) Seri II.14.1. sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya Ait Asıllar Tebliği” (“Tebliğ”) uyarınca Türkiye Muhasabe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (“TMS/TFRS”), ve SPK tarafınca belirlenen formatlara uyumlu olarak hazırlanan dipnotları ile birlikte konsolide finansal tablolar ve orta devir Faaliyet Raporu’nun SPK mevzuatı düzenlemeleri doğrultusunda
a) Tarafımızca incelendiğini,
b) Şirketimizdeki misyon ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, konsolide finansal tablolar ve orta periyot faaliyet raporunun değerli konularda gerçeğe ters bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih prestijiyle aldatıcı olması kararınu doğurabilecek rastgele bir eksiklik içermediğini,
c) Şirketimizdeki bakılırsav ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına nazaran hazırlanmış finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle bir arada, Şirketimizin faalleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve ziyanı ile ilgili gerçeği dürüst bir halde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle beraber Şirketimizin finansal durumunu karşı karşıya olunan kıymetli riskler ve belirsizliklerle bir arada, dürüst bir halde yansıttığını,
detaylarınize sunar, yapılan açıklamadan ötürü sorumlu olduğumuzu beyan ederiz,
Hürmetlerimizle,


Gülay Çuğu Bal Mürsel Özçelik
CFO Genel MüdürBIST
 
Üst