POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

Brown

Global Mod
Global Mod
POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Periyot 01.10.2020 – 31.03.2021 Evvelki Periyot 01.10.2019 – 31.03.2020 Cari Devir 3 Aylık 01.01.2021 – 31.03.2021 Evvelki Devir 3 Aylık 01.01.2020 – 31.03.2020
Kar yahut Ziyan Tablosu

KAR YAHUT ZİYAN KISMI

Hasılat
22 . 1 59.056.816 34.952.362
Satışların Maliyeti
22 . 2 -36.665.769 -22.732.118
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
22.391.047 12.220.244
BRÜT KAR (ZARAR)
22.391.047 12.220.244
Genel İdare Sarfiyatları
24 . 1 -3.927.074 -3.182.145
Pazarlama Masrafları
24 . 2 -2.017.861 -1.561.590
Araştırma ve Geliştirme Masrafları
24 . 3 -1.206.047 -809.573
Temel Faaliyetlerden Öbür Gelirler
25 2.189.710 1.636.190
Temel Faaliyetlerden Öbür Masraflar
25 -3.272.062 -878.551
TEMEL FAALİYET KARI (ZARARI)
14.157.713 7.424.575
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
14.157.713 7.424.575
Finansman Gelirleri
27 235.368 109.389
Finansman Masrafları
27 -338.646 -371.515
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
14.054.435 7.162.449
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.470.818 -1.518.708
Periyot Vergi (Gideri) Geliri
28 -3.671.911 -1.626.716
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 201.093 108.008
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DEVİR KARI (ZARARI)
10.583.617 5.643.741
PERİYOT KARI (ZARARI)
10.583.617 5.643.741
Devir Karının (Zararının) Dağılımı

Denetim Gücü Olmayan Hisseler
0 0
Ana İştirak Hisseleri
10.583.617 5.643.741
Hisse Başına Yarar

Hisse Başına Kar

Hisse Başına Kar (Zarar)

Sulandırılmış Hisse Başına Çıkar (Zarar)

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Periyot 01.10.2020 – 31.03.2021 Evvelki Periyot 01.10.2019 – 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.770.866 2.769.269
Devir Karı (Zararı)
10.583.617 5.643.741
Sürdürülen Faaliyetlerden Devir Karı (Zararı)
10.583.617 5.643.741
Devir Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
6.877.598 2.431.753
Amortisman ve İtfa Masrafı İle İlgili Düzeltmeler
15 – 16 1.591.097 1.681.747
Kıymet Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
502.332 375.882
Alacaklarda Kıymet Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 512.837 284.526
Stok Kıymet Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 -10.505 91.356
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.387.411 688.982
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
559.911 688.982
Öteki Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
18 827.500 0
Faiz (Gelirleri) ve Sarfiyatları İle İlgili Düzeltmeler
372.645 -75.074
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
27 -235.368 -109.389
Faiz Masrafları ile İlgili Düzeltmeler
27 328.991 354.314
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Masrafı
25 -38.833 -509.031
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
25 317.855 189.032
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-446.705 -1.758.492
Vergi (Geliri) Sarfiyatı İle İlgili Düzeltmeler
28 3.470.818 1.518.708
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-8.389.065 -4.392.498
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.389.884 -3.451.551
Alakalı Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.277.463 -429.176
Alakalı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.112.421 -3.022.375
Faaliyetlerle İlgili Başka Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-225.941 -73.463
Bağlı Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Başka Alacaklardaki Azalış (Artış)
-225.941 -73.463
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.177.941 -930.823
Peşin Ödenmiş Masraflardaki Azalış (Artış)
-1.878.819 -120.998
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.966.369 677.822
Bağlantılı Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
791.189 -110.424
Bağlantılı Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.175.180 788.246
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-451.963 91.458
Faaliyetler ile İlgili Öbür Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
360.431 -293.194
Alakalı Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Öbür Borçlardaki Artış (Azalış)
360.431 -293.194
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin haricinde Kalanlar) Artış (Azalış)
173.552 -236.419
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Başka Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
235.131 -55.330
Faaliyetlerle İlgili Öbür Varlıklardaki Azalış (Artış)
135.111 -150.021
Faaliyetlerle İlgili Öteki Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
100.020 94.691
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
9.072.150 3.682.996
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-207.934 -217.608
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
28 -4.093.350 -696.119
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-96.327 -292.328
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 297
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 297
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-331.695 -402.014
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -212.690 -397.964
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -119.005 -4.050
Alınan Faiz
27 235.368 109.389
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.433.086 -3.016.307
Borç Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
-896.925 -1.834
Kredi Geri Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
-106 -1.834
Başka Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-896.819 0
Ödenen Temettüler
-7.536.161 -3.014.473
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ TESİRİNDEN EVVEL NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.758.547 -539.366
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Tesiri
219.889 3.889
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.538.658 -535.477
PERİYOT BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 9.876.395 3.215.955
PERİYOT SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 6.337.737 2.680.478

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Devir 31.03.2021 Evvelki Devir 30.09.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 6.337.737 9.876.395
Ticari Alacaklar
10 34.658.411 29.099.219
Bağlı Taraflardan Ticari Alacaklar
6 2.728.549 1.451.086
Bağlı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
31.929.862 27.648.133
Öbür Alacaklar
11 179.409 31.268
Stoklar
13 9.001.665 6.813.219
Peşin Ödenmiş Masraflar
14 2.458.805 579.986
Öbür Dönen Varlıklar
20 0 140.511
ORTA TOPLAM
52.636.027 46.540.598
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
52.636.027 46.540.598
DURAN VARLIKLAR

Öbür Alacaklar
11 877.766 799.967
Bağlantılı Taraflardan Öbür Alacaklar
11 877.766 799.967
Maddi Duran Varlıklar
15 . 1 4.754.180 5.297.417
Kullanım Hakkı Varlıkları
15 . 2 4.307.700 4.634.552
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 1.216.154 1.254.069
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 867.742 659.330
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
12.023.542 12.645.335
TOPLAM VARLIKLAR
64.659.569 59.185.933
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 776.192 994.872
Ticari Borçlar
9.162.921 7.235.385
Alakalı Taraflara Ticari Borçlar
6 885.793 94.604
Bağlı Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8.277.128 7.140.781
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlar
12 881.171 1.333.134
Başka Borçlar
11 778.146 417.715
Alakalı Olmayan Taraflara Başka Borçlar
778.146 417.715
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin haricinde Kalanlar)
14 286.663 113.111
Periyot Karı Vergi Yükümlülüğü
28 1.418.299 1.839.738
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.369.748 1.281.224
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Kısa Vadeli Karşılıklar
19 897.588 636.564
Başka Kısa Vadeli Karşılıklar
18 1.472.160 644.660
Öteki Kısa Vadeli Yükümlülükler
221.862 121.842
ORTA TOPLAM
15.895.002 13.337.021
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
15.895.002 13.337.021
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 3.967.740 3.970.995
Uzun Vadeli Karşılıklar
19 1.429.970 1.302.423
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Uzun Vadeli Karşılıklar
1.429.970 1.302.423
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.397.710 5.273.418
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
21.292.712 18.610.439
ÖZKAYNAKLAR

Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar
43.366.857 40.575.494
Ödenmiş Sermaye
21 . 1 3.750.000 3.750.000
Hisselere Ait Primler (İskontolar)
21 . 3 5.111.552 5.111.552
Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılmayacak Birikmiş Başka Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-218.212 -188.937
bir daha Değerleme ve Ölçüm hasılatları (Kayıpları)
-218.212 -188.937
Tanımlanmış Yarar Planları bir daha Ölçüm hasılatları (Kayıpları)
21 . 4 -218.212 -188.937
Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-457.325 -230.507
Yabancı Para Çevrim Farkları
21 . 5 -457.325 -230.507
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 . 6 3.329.751 2.513.233
Geçmiş yıllar Karları yahut Ziyanları
21.267.474 16.009.049
Net Devir Karı yahut Ziyanı
10.583.617 13.611.104
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
43.366.857 40.575.494
TOPLAM KAYNAKLAR
64.659.569 59.185.933

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar Denetim Gücü Olmayan Hisseler
Ödenmiş Sermaye Hisse İhraç Primleri / İskontoları Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılmayacak Birikmiş Başka Kapsamlı Gelirler yahut Masraflar Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılacak Birikmiş Öbür Kapsamlı Gelirler yahut Masraflar Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
bir daha Değerleme ve Ölçüm Yarar / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Çıkar / Kayıpları bir daha Değerleme ve Sınıflandırma Yarar / Kayıpları Geçmiş yıllar Kar / Ziyanları Net Periyot Karı Ziyanı
Tanımlanmış Yarar Planları bir daha Ölçüm hasılatları/Kayıpları
Evvelki Devir 01.10.2019 – 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Devir Başı Bakiyeler
3.750.000 5.111.552 -88.983 955.764 2.217.534 15.315.543 4.003.678 31.265.088 31.265.088
Transferler
295.699 3.707.979 -4.003.678 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
29 -17.694 -953.803 5.643.741 4.672.244 4.672.244
Periyot Karı (Zararı)
5.643.741 5.643.741 5.643.741
Öteki Kapsamlı Gelir (Gider)
-17.694 -953.803 -971.497 -971.497
Kar Hisseleri
21 . 7 -3.014.473 -3.014.473 -3.014.473
Periyot Sonu Bakiyeler
3.750.000 5.111.552 -106.677 1.961 2.513.233 16.009.049 5.643.741 32.922.859 32.922.859
Cari Periyot 01.10.2020 – 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Devir Başı Bakiyeler
3.750.000 5.111.552 -188.937 -230.507 2.513.233 16.009.049 13.611.104 40.575.494 40.575.494
Transferler
816.518 12.794.586 -13.611.104 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
29 -29.275 -226.818 10.583.617 10.327.524 10.327.524
Periyot Karı (Zararı)
10.583.617 10.583.617 10.583.617
Başka Kapsamlı Gelir (Gider)
-29.275 -226.818 -256.093 -256.093
Kar Hisseleri
21 . 7 -7.536.161 -7.536.161 -7.536.161
Periyot Sonu Bakiyeler
3.750.000 5.111.552 -218.212 -457.325 3.329.751 21.267.474 10.583.617 43.366.857 43.366.857

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Periyot 01.10.2020 – 31.03.2021 Evvelki Devir 01.10.2019 – 31.03.2020 Cari Devir 3 Aylık 01.01.2021 – 31.03.2021 Evvelki Periyot 3 Aylık 01.01.2020 – 31.03.2020
Öteki Kapsamlı Gelir Tablosu

PERİYOT KARI (ZARARI)
10.583.617 5.643.741
ÖBÜR KAPSAMLI GELİRLER

Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılmayacaklar
-29.275 -17.694
Tanımlanmış Yarar Planları bir daha Ölçüm hasılatları (Kayıpları)
19 -36.594 -22.118
Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılmayacak Öteki Kapsamlı Gelire Ait Vergiler
7.319 4.424
Tanımlanmış Yarar Planları bir daha Ölçüm hasılatları (Kayıpları), Vergi Tesiri
28 7.319 4.424
Kar yahut Ziyan Olarak bir daha Sınıflandırılacaklar
-226.818 -953.803
Yabancı Para Çevrim Farkları
21.5 -226.818 -953.803
ÖBÜR KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-256.093 -971.497
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
10.327.524 4.672.244
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Denetim Gücü Olmayan Hisseler
0 0
Ana Paydaşlık Hisseleri
10.327.524 4.672.244


BIST
 
Üst