Resmi Gazete başlıkları

Nicea

New member
YASAMA KISMI

KANUN

7380 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti içinde Kültürel İş Birliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

–– Kimi Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Takım İhdas Edilmesine Ait Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 94)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Ekli I Sayılı Listede Belirtilen Enstitü, Fakülte ve Yüksekokulların Kurulması, Ekli II Sayılı Listede Belirtilen Enstitü, Fakülte ve Yüksekokulların Kapatılması ile Ekli III Sayılı Listede Belirtilen Fakültelerin İsimlerinin Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5252)

–– İthalat Rejimi sonucunda Değişiklik Yapılmasına Ait Karar (Karar Sayısı: 5253)

–– Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Asıllarda Değişiklik Yapılmasına Dair Temeller (Karar Sayısı: 5254)

ATAMA KARARI

–– Cumhurbaşkanlığı tarafınca Yapılan Atama Hakkında Karar (Karar: 2022/86)

YÖNETMELİKLER

–– Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Fırat Üniversitesi Lepra Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

BİLDİRİMLER

–– Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Bildirimi (Sıra No: 76) (Merkezi İdare Kapsamındaki Kamu Yönetimlerinin Kesin Hesaplarının Hazırlanması)

–– Kimi Tarım Eserlerinin İhracatına Ait Bildiri (İhracat: 2022/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Bildirim (İhracat: 2022/2)

–– Rekabet Heyetinden Müsaade Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Bildirim (Tebliğ No: 2010/4)’de Değişiklik Yapılması Hakkında Bildirim (No: 2022/2)

YARGI KISMI

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 15/12/2021 tarihindeki ve 2015/16451 Müracaat Numaralı sonucu

İLÂN KISMI

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Kıymetleri

Hibya Haber Ajansı
 
Üst