SENKRON GÜVENLİK VE BAĞLANTI SİSTEMLERİ A.Ş.( Sermaye Artırımı – Azaltımı Süreçlerine Ait Bildirim

Brown

Global Mod
Global Mod
SENKRON GÜVENLİK VE BAĞLANTI SİSTEMLERİ A.Ş.( Sermaye Artırımı – Azaltımı Süreçlerine Ait Bildirim SENKRON GÜVENLİK VE BAĞLANTI SİSTEMLERİ A.Ş.( Sermaye Artırımı – Azaltımı Süreçlerine Ait Bildirim )

Özet Bilgi Tahsisli Sermaye Artırımına Ait 27.04.2021 tarihindeki 2021/11 sayılı sonucun güncellenmesi ve de Müracaat Evraklarının Sermaye Piyasası Heyetine Teslim Edilmesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

İdare Heyeti Karar Tarihi 14.06.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 27.500.000
Mevcut Sermaye (TL) 7.849.206
Ulaşılacak Sermaye (TL) 7.946.206

Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)
Hisse Küme ayrıntıları Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Fiyatı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Değer Nevi İptal Edilen Hisse Meblağı (TL)
A Kümesi, Süreç Görmüyor, TRESNKR00015 750.000
B Kümesi, SNKRN, TRESNKR00023 7.099.206 97.000 1,36634 B Kümesi, SNKRN, TRESNKR00023 Nâma

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Fiyatı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Hisse Fiyatı (TL)
TOPLAM 7.849.206 97.000,000 1,23579

Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi Bülent Çobanoğlu

Ek Açıklamalar
27.04.2021 tarihindeki 2021/11 sayılı karar, ihraç edilecek hisse ve meblağlardan, Mahsup edilerek karşılanacak ve nakit karşılanacak fiyatların değişmesi sebebiyle aşağıdaki biçimde güncellenmiştir.
1 ) Şirketimizin 27.500.000-TL fiyatındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, her biri 1-TL nominal bedelli hisselerden oluşan toplam 7.849.206-TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların rüçhan hakları büsbütün kısıtlanarak, 300.000,00.- TL nakden,3.200.000,00.-TL Bülent Çobanoğlu’nun nakit karşılığı alacaklarından mahsup edilmek suretiyle toplam satış fiyatı 3.500.000.00.-TL karşılığındaki hisselerin, Borsa İstanbul A.Ş.’nin Toptan Alış Satış Süreçlerine Ait Prosedürü çerçevesinde belirlenecek baz fiyatın %20 fazlası olarak belirlenecek hisse satış fiyatı temel alınmak suretiyle, 3.500.000,00 TL satış bedeline denk gelecek adette ve nominal meblağda hissenin ihraç edilmek suretiyle ihraç edilecek hisse adedi ve meblağı kadar artırılmasına,
2) İhraç edilecek hisselerin tamamının Borsa’da süreç goren nitelikte (B) Kümesi imtiyazsız hisse olarak ihraç edilmesine ve tamamının Şirketin İdare Konseyi Lideri Bülent ÇOBANOĞLU’na tahsis edilmesine,
3) Artırılan sermaye meblağını temsil edecek hisselerin tamamının halka arz edilmeksizin, tahsisli satış usulü ile Bülent Çobanoğlu’na Borsa İstanbul A.Ş. düzenlemeleri çerçevesinde toptan satış süreci yolu ile satılmasına, bu hedefle düzenlenecek ihraç dokümanının onaylanması için Sermaye Piyasası Heyeti’ne (“SPK”) başvurulmasına,
4) Konsey fiyatı, aracılık komitesi ve hisse ihracına ait başka masrafların tahsisli sermaye artırımın nakden ödenecek 300.000.-Tl fiyatındaki nakit kısmı haricinde ayrıyeten ödenmesine,
5) Sermaye Piyasası Heyeti ve Borsa İstanbul A.Ş. düzenlemelerine uygun Sermaye artırımı süreçlerinin gerçekleştirilmesi gayesiyle gerekli müracaatların yapılması, müsaadelerin alınması ve süreçlerin ifa ve ikmali için Sermaye Piyasası Şurası, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Ticaret Bakanlığı ve ilgili öteki tüm resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli her türlü süreçlerin yapılması konusunda idareye yetki verilmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.


BIST
 
Üst