Suna’nın Kızları: Suna Kıraç’ın kızı İpek Kıraç’tan kız çocukları için eğitim projesi

Sinsinati

New member
Suna’nın Kızları: Suna Kıraç’ın kızı İpek Kıraç’tan kız çocukları için eğitim projesi T24 Ömür

15 Eylül 2020 tarihinde 79 yaşındayken ömrünü kaybeden Suna Kıraç‘ın vefatının birinci yıl dönümünde kızı İpek Kıraç, ‘Suna’nın Kızları‘ ismini taşıyan yeni bir eğitim seferberliği için yola çıktığını söylemiş oldu.

Suna Kıraç’ın eğitim alanındaki uğraşlarını, bedellerini, maksatlarını ve vizyonunu yaşatacağı söylenen ‘Suna’nın Kızları’ projesi, Suna ve İnan Kıraç Vakfı çatısı altında yürütülecek.

Proje Türkiye’nin dört bir köşesinde eğitime erişemeyen, erişen fakat eğitim sürecini tamamlayamayan, tamamlayan lakin gerçek manada nitelikli eğitim alamayan kız çocuklarına ulaşmayı planlıyor.


İpek Kıraç yaklaşık 30 yıl evvel annesi Suna Kıraç’la bir arada


Annesi Suna Kıraç’ın bir eğitim gönüllüsü olarak hayatını eğitimde fırsat eşitliği çalışmalarına adadığını hatırlatan Koç Holding İdare Heyeti üyesi İpek Kıraç kelamlarına şu biçimde devam etti:

“Eğitime erişimin yanı sıra ders içerikleri, öğretim programları ve sınıf içi uygulamalar, okul ortamları, öğretmenlerin ve idarecilerin tavırları ve yetkinlikleri gibi eğitimin niteliğinde belirleyici rol oynayan fazlaca farklı boyutlar var.

Mesleksel ve teknik ortaöğretimden mezun olanların mezuniyet alanları incelendiğinde cinsiyete bakılırsa besbelli bir farklılaşma olduğu görülüyor. Örneğin, çocuk gelişimi ve eğitimi, el sanatları teknolojisi, aile ve tüketici hizmetleri, hasta ve yaşlı hizmetleri alanlarından mezun olanların yüzde 95’ten çoksı kız çocuklar.

Lakin metal teknolojisi, metalürji teknolojisi, tesisat teknolojisi ve iklimlendirme ve motorlu araçlar teknolojisi alanlarındaki mezunlar ortasında kız çocukların oranı yüzdde 1’in altında. Milletlerarası Öğrenci Kıymetlendirme Programı (PISA) ve Milletlerarası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS) üzere değerlendirmelere göre, Türkiye’de kız çocukları ‘özgüven, okula aidiyet hissi, motivasyon, öğrenmeyi sevmek’ üzere avantajlı özellikleri muvaffakiyete dönüştürmekte adamların büyük oranda gerisinde.

PISA bulguları, kız ve erkek çocukların fen muvaffakiyetleri içinde manalı bir fark olmamasına rağmen kız çocukların bilim ve mühendislik odaklı mesleklerdeki kariyer beklentilerinin erkeklerden düşük olduğunu gösteriyor.

Kız çocukların okulda ve okul daha sonrasında manalı ve üretken ömürler sürmelerini istiyorsak mevcut tablo değişmek zorunda.”


TIKLAYIN – Doğan Akın’ın yazısı: ‘En varlıklı Türk’ olarak İpek Kıraç’ın kıssası
 
Üst