TURKCELL İRTİBAT HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

Brown

Global Mod
Global Mod
TURKCELL İRTİBAT HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi TURKCELL İRTİBAT HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bahse Ait Daha Evvel Yapılan Açıklamanın Tarihi

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Edinime Ait İdare Şurası Karar Tarihi
24/03/2020
Alıma Ait İdare Konseyi sonucunda Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
CJSC Belarusian Telecommunications Network (“CJSC BeST”)
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Telekomünikasyon hizmetleri
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
95.000 BYN
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
Sürecin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
Hisse dönem süreçlerinin gerçekleşmesi ile tamamlanacaktır.
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları

Edinilen Hisselerin Nominal Tutarı
19.000 BYN
Beher Hissenin Alış Fiyatı
58,28 ABD Doları
Toplam Tutar
1.165,66 ABD Doları
Edinilen Hisselerin Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%20
Edinim daha sonrasında Sahip Olunan Hisselerin Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
%100
Edinimden daha sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
%100
Edinilen Finansal Duran Varlığın İştirakin Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Etkin Toplamına Oranı (%)
%0,02
Süreç Bedelinin Paydaşlığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara nazaran Oluşan Hasılat Fiyatına Oranı (%)
%0,0
İştirakin Faaliyetlerine Etkisi
Belarus telekomünikasyon pazarında operasyonumuzun daha aktif idaresi, yatırım kararlarının alınmasında daha esnek olunması ve uzun devirde CJSC BeST’in pazarda daha kuvvetli bir oyuncu olarak Turkcell Grubu’na olan katkısını artırması hedeflenmektedir.
Hisse Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Hisse Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Belarus Cumhuriyeti Devlet Varlık Komitesi
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine nazaran Bağlantılı Taraf mıdır?
Hayır (No)
Paydaşlığın Satan/Devreden Tarafla Münasebetin Niteliği
CJSC BeST’in öteki ortağı olup, bağlantılı taraf alakası bulunmamaktadır.
var ise Sürece Ait Kontrat Tarihi
30/11/2022
Finansal Duran Varlığın Bedelinin Belirlenme Yöntemi
Düzeltilmiş yasal net varlık pahası dikkate alınarak belirlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse sebebi
Mevzuat ile öngörülmemiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası

Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı

Değerleme Raporu kararı Bulunan Tutar

Süreç Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse öne sürülen sebebi

Açıklamalar

Şirketimiz %100 bağlı paydaşlığı Beltel Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş. tarafınca sermayesinin %80’ine sahip olunan Belarus’ta şurası CJSC Belarusian Telecommunications Network’ün (“CJSC BeST”), Belarus Cumhuriyeti’ne ilişkin olan %20 payının satın alınmasına ait olarak Hisse Evre Kontratı imzalanmıştır. Şirketimiz CJSC BeST’in %20 payını Belarus Cumhuriyeti Devlet Varlık Komitesi’nden 1.165,66 ABD Doları peşin ödeme karşılığında satın almıştır. tıpkı vakitte, Turkcell ve CJSC BeST ile Belarus resmi makamları içinde Şirketimiz yatırımlarının bir daha yapılandırılması, rekabet şartlarının güzelleştirilmesi ve birtakım vergi avantajlarına yönelik görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda
CJSC BeST’in hisse sahiplerinden bağlı iştirakimiz pozisyonunda olan Beltel Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş., Belarus Cumhuriyeti ve Şirketimiz içinde imzalanan 29 Temmuz 2008 tarihindeki Pay Alım Satım Mukavelesinin bitmiş oldurilmesine yönelik mukavele imzalanmıştır. Kelam konusu kontratta yer alan ve mali tablolarımızda CJSC BeST iktisabına ait ertelenmiş ödemeler olarak itfa edilmiş maliyet kıymetinden taşınan, CSJC BeST’in finansal performansına bağlı olarak gelecek periyotlarda yapılacak olan 100 milyon ABD Doları ödemeye dair yükümlülük bitmiş oldurilmiştir. Şirketimiz, CSJC BeST ve Belarus Cumhuriyeti içinde telekomünikasyon altyapısının geliştirilmesine yönelik 2022-2032 yıllarını kapsayan, toplam yatırım meblağı 100 milyon ABD Doları fiyatından az olmayacak biçimde bir yatırım mutabakatı imzalanmıştır. Ek olarak, Yatırım Mutabakatı çerçevesinde 100 milyon ABD Doları fiyatında ek bir meblağın yıllık bazda CSJC BeST’in ilgili senede elde ettiği net kârın asgarî %50’sinin ödenmesi suretiyle 10 yıllık bir müddetde ödenmesi, 10 yıl sonunda kelam konusu fiyata ulaşılamaması durumunda bakiye fiyatın tek seferde Şirketimiz tarafınca Belarus Cumhuriyeti’ne ödenmesini önbakılırsan düzenlemeler bulunmaktadır. Belarus Cumhuriyeti’nin ilgili kurumları tarafınca ülkedeki operatörler ortası taşınabilir irtibat orta temas fiyatlarını Yatırım Muahedesi kararlarını de dikkate alarak bir daha düzenlemiş ve CSJC BeST için taşınabilir davet sonlandırma fiyatını 5 yıl mühletle 0,001 BYN olarak belirlemiştir. Bu sayede orta temas giderlerimizdeki düşüş operasyonel karlılığımızı olumlu tarafta etkileyecektir.
Kelam konusu müzakerelere dair bilgi, süreçlerin çabucak hemen katılık kazanmadığı kademede yatırımcıların yanıltılmasını önlemek maksadıyla, Sermaye Piyasası Şurası’nın Özel Durumlar Bildirimi’nin 6’ncı unsuru kapsamında ilgili İdare Konseyi sonucuyla ertelenmiştir. Bu açıklama Sermaye Piyasası Kanunu ve II-15.1 nolu Özel Durumlar Bildirimi uyarınca yapılmaktadır.


BIST
 
Üst