ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına Ait Bildirim

Brown

Active member
ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına Ait Bildirim ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına Ait Bildirim )

Özet Bilgi İhraç Tavan Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme sebebi Müracaat tarihi prestijiyle vadesine iki aydan daha kısa mühlet kalan borçlanma araçlarının limit hesabında artırım kalemi olarak dikkate alınması suretiyle, Sermaye Piyasası Konseyi tarafınca 270.000.000 TL ihraç tavanı verilmesine karar verilmiştir.

Yetkili Organ Karar Tarihi 03.10.2022
İhraç Tavanı Meblağı 270.000.000
Para Ünitesi TRY
İhraç Tavanı Değer Çeşidi Borçlanma Aracı
Satış Çeşidi Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Müracaat Tarihi 04.10.2022
SPK Müracaat kararı ONAY
SPK Onay Tarihi 17.11.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 17.11.2023

Ek Açıklamalar
Şirketimizin yurt ortasında ve toplam 400.000.000 TL fiyatındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, Şirketimizce bir yıllık devir içerisinde bir yahut daha fazla seferde gerçekleştirilmek üzere ve halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak emeliyle ihraç edilecek borçlanma araçlarına ait ihraç evrakının onaylanması talebine istinaden, Sermaye Piyasası Heyeti’nin 17.11.2022 tarih ve 68/1656 sayılı toplantısında – Müracaatımız tarihi prestijiyle itfasına 2 aydan az müddet kalan borçlanma araçlarının limit hesabına eklenmesi tarafındaki Şirketimiz talebinin olumlu karşılanması suretiyle, yurt ortasında ihraç edilmek üzere müracaat tarihi prestijiyle hesaplanan ihraç limiti meblağı olan 274.250.000 TL dikkate alınarak Şirketimize 270.000.000 TL ihraç tavanı verilmesine ve buna nazaran 270.000.000 TL ihraç tavanı içeren ihraç evraklarının onaylanmasına, – 230.000.000 TL ihraç tavanı içeren onaylı ihraç evrakının Şirketimize teslim edilmesine, 40.000.000 TL’lik kısma ait onaylı ihraç belgesinin/belgelerinin ise ilgili kısmın itfasına ait tevsik edici bilgi ve evrakların Şuraya iletilmesi şartıyla verilmesine karar verilmiştir. Şirketimiz tarafınca 230.000.000 TL nominal fiyata kadar yurt ortasında halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ait ihraç dokümanı ve eki açıklamamız ekinde yer almaktadır. Hürmetlerimizle,
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Dokümanı.pdf
EK: 2 Müracaat Formu.pdf


BIST
 
Üst