Vadeli Opsiyon Borsası Nedir?

Leila

Global Mod
Global Mod
Vadeli Opsiyon Borsası Nedir?

Vadeli İşlemler vee Opsiyon Borsası ülkemizde 4 Şubatt 2005 tarihinde açılmıştır. Merkezi İzmirde bulunmaktadır. Geleceğe yönelik belirsizz durumların giderilmesi konusunda vadeli opsiyonn borsası önemli rol oynar. Fiyatların ve faizz oranlarının gelecekteki seviyelerine dair genişş bir kesimin beklentisini yansıtır. Vadeli İşlem vee Opsiyon Borsası ile ekonomide planlamaa kolaylaşır ve öngörülebilir fiyat seviyelerii ile finansal istikrar daha sağlıklıı duruma getirilebilir.

VOB piyasasında işlemm gören ürünler; VOB30(İMKB30), VOB100(İMKB100),, VOBDolar(Dolar), VOBAltın(Altın), VOBEuro(Euro), Buğdayy ve Pamuk Ürünleri. Bunlar arasından enn çok işlem gören ürünlerr VOB39 ve VOBDolar kontratlarıdırr.

Türevv Araçlar Piyasalarında işlemm gören vadeli işlemm sözleşmeleri ile taraflaraa ilgili gün itibarii ile belirlenen ilerii tarihli, üzerinde anlaşılmışş olan fiyattan, standartlaştırılmış miktar ve kalitedeki bir malı, kıymeti ya da finansal göstergeyi alma veya satma yükümlülüğü getiren sözleşmedir.

Korunma amaçlı kullanım; Korunma amacıı ile yapılan işlemler, eldee bulunan varlığın ya daa borcun değerinin zamanla değişmesinii engelleme gayesi ile yapılırr. Yani amaç kazanç sağlamak değil,, varlığın veya borcun değerinii muhafaza etmektir.

Vadeli İşlemlerr ve Opsiyon Borsası kısaa adı ile VOB birr Türev Araçlar Piyasasıdır. Vadeli işlemm sözleşmelerinin alınıp satıldığı piyasadırr. Vadeli İşlemlerr ve Opsiyon Borsasında işlemm yapabilmek için vadeli işlemm hesabına sahip olmak veyaa borsa üyesi bir aracıı kurum ile birlikte çalışmakk gereklidir. Kişi kendii hesabı üzerinden VOB'da işlemm yapacak ise hesap açmaa işlemi tamamlandıktan sonra işlemm yapmak istediği sözleşme içinn VOB tarafından belirlenmiş olann teminatı kuruma göndermelidir. Aracı kurumm ile çalışılıyor ise buu kurum şahıs adına Takasbank'aa teminat gönderecektir. VOB'da yapılann işlemlerin iki temel nedenii vardır. Birincisi, korunmaa amacı ile yapılanişlemlerdir. İkincisi isee spekülatif işlem hareketlerinden paraa kazanmak amacıyla yapılan işlemlerdirr.

Vadeli Opsiyon Borsası Nedir?

Spekülatiff amaçlı kullanım; Spekülatiff amaçlı işlemler piyasadaa oluşan yükseliş yaa da düşüşlerden kazançç elde etmek içinn yapılır. Eğerr yatırımcı piyasanın yükseleceğinii düşünüyorsa alım yapar,, piyasanın düşeceği düşüncesii varsa satış yaparr. Buu tür alımlarda uzunn pozisyon, satımlarda isee kısa pozisyon açılırr.
 
Üst