Aile danışmanı vazife ve sorumlukları

Survyy

Global Mod
Global Mod
Aile danışmanı vazife ve sorumlukları Yönetmeliğe bakılırsa; “Sosyal hizmet, psikoloji, sosyoloji, ruhsal danışmanlık ve rehberlik, tıp, hemşirelik ve çocuk gelişimi alanlarından birinde en az dört yıllık lisans programlarından mezun olanlar, Ulusal Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Heyeti yahut üniversitelerden, biri tarafınca uygun görülen en az üç yüz saati teorik ve en az otuz saati süpervizyon eşliğinde olmak üzere yüz elli saati uygulamalı toplam dört yüz elli saatlik aile danışmanlığı alanında bir eğitim programını muvaffakiyetle tamamladıktan daha sonra sertifika alanlar, aile danışmanı unvanı alabilir.

Aile danışmanının bakılırsav ve yetkileri ise şu biçimde tanımlanmış:

a) Aile sistemi içerisinde fonksiyon bozulmalarına niye olan, aile ve bireylerin, ferdî gelişimlerini ve yetiştirilmelerini olumsuz tarafta etkileyen, aile hayat döngüsü ve gelişimsel farklılıklar ile eşler içinde alaka ve irtibat problemlerine yol açan, anne baba olarak rol ve sorumluluklarını sağlıklı bir formda yerine getirmelerini güçleştiren ve aile üyelerinin psiko-sosyal ve ekonomik yapılarını tehdit eden meselelerin oluşmadan evvel engellenmesi ve ortaya çıkan problemlerin çözümlenmesinde birey ve aile ile çalışmak,

b) Şahısların ortasında geliştikleri yahut fonksiyonlarını yerine getirdikleri aile sistemini yahut münasebette bulundukları başka toplumsal çevreyi değerlendirmeye dayanan ve bu anlayıştan yola çıkarak bireylere, çiftlere yahut ailelere problemlerinin tahliline dönük değişim ve gelişime yönelik hizmetler sunmak,

c) Aile üyelerinin oturumlardaki etkileşim sürecinin içeriğini raporlaştırmak,

ç) Aile kurma niyetinde olan bireylere rehberlik ve müşavere hizmetleri vermek,

d) Anne ve babaların çocuk eğitiminde daha bilgili olması, bu ayrıntılarını hayata geçirmesi, çocuğuyla ve eşiyle münasebetini geliştirmesi için anne ve babalara yönelik çalışmalar gerçekleştirmek,

e) Boşanma öncesinde ailelere psiko-sosyal süreç ve dinamikleri de dahil ederek arabuluculuk hizmetleri planlamak ve uygulamak,

f) Boşanmış bireylere ve çocuklarına bu durumdan olumsuz etkilenmemeleri için boşanma daha sonrası ahenk programları planlamak ve uygulamak,

g) Tek ebeveynli ailelere danışmanlık ve dayanak hizmeti vermek,

ğ) Aile içi şiddetin önlenmesine yönelik rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini vermek,

h) Gerektiğinde aile üyelerini gereksinimlerine yönelik olarak ruh sıhhati ve hastalıkları hizmeti veren kurum ve kuruluşlara yönlendirmek.”

özetlemek gerekirse; aile danışmanı, birey ve aile ile “aile odaklı” çalışır. Eğitim ve rehberlik hizmetleri, seminerler; toplumsal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler ile aile ortasındaki bireylerin bağlantı ve sorun çözme hünerlerine, değişim ve gelişmenine dayanak olan kişidir.
 
Üst