Aile danışmanlığı nedir? Hedefleri nelerdir? Neye odaklanır?

Survyy

Global Mod
Global Mod
Aile danışmanlığı nedir? Hedefleri nelerdir? Neye odaklanır? İnsan toplumsal bir varlıktır. Asırlardır bu varlığını topluluklar halinde yaşayarak sürdürmüştür. Bunun için de bağlantıya gereksinim duymuştur. Geçmişten günümüze beşerler irtibat kurmak için farklı araç ve teknikler kullanmışlardır. Dumanla haberleşmeden başlayıp günümüz teknolojisine gelinceye kadar birfazlaca bağlantı yolu bulunmuştur.

İrtibat nedir pekala?

Yalnızca karşımızdaki bireye bir şeyler aktarmaktır mıdır irtibat dediğimiz şey?

Bu kadar kolay olsaydı şayet çok uyuşmazlıklar, kutuplaşmalar olmazdı deyişinizi duyar üzereyim. Bağlantı, karşımızdakine bilgi aktarmanın yanında his ve niyetlerimizi de her türlü yolla iletmektir.

Aile ise toplumun en küçük kesimidir. Toplumu lezzetli bir pasta olarak düşünürsek; pastanın içine konulan her bir gereç ailelerdir. Materyaller ne kadar taze, bozulmamış olursa pasta o kadar lezzetli olur. Aile danışmanlığı, bütünsel olarak pastanın daima lezzetli kalmasını hedefler. Özel de ise materyallerin tazeliğini müdafaasını yıpranmamasını emeller. Özetle aile danışmanlığı, ailedeki tüm bireylerin katılacağı üzere birkaçının da iştirakiyle ailedeki; problemlerin tahlilinde şahısların daha kaliteli ve sağlıklı bağlantı kurmalarını sağlamak; rollerini, hudutlarını belirlemek; istikrara ulaşmasına yardımcı olmak; sorun çözme hünerleri kazandırmak üzere hedeflerle bütünleşen bir terapi halidir.

Ferdi terapiden farklı olarak odak noktası aileyi oluşturan bireylerin içsel meselelerini irdelemek değil, bireyler içindeki münasebettir. Aile danışmanlığı ailenin tüm üyelerine otantik bir formda birebir bildirisi verir. Terapi aile ortasında bireyin değişimi değil, ailenin yapısı ve aile ortasındaki bireylerin birbirleriyle olan bağlantı biçimlerini değiştirmektir. Terapi müddetince aile üyelerinin bir ekip ödevleri olacaktır. Bunlar danışman tarafınca rastgele bir seans sonunda belirlenip, üyelerden bir daha sonraki seansa kadar yapmalarını istediği süreç için gerekenlerdir.

AİLE DANIŞMANLIĞINA HANGİ DURUMLARDA BAŞVURULUR?

İrtibat problemleri

Aile ortamında yaşanan huzursuzluk ve tansiyonlar

Çocuk, anne- baba ilgisindeki sorunlar

Çocuk ya da ergende görülen ahenk meseleleri

Alkol- madde- internet vb. bağımlılıklar

Depresyon

Boşanma süreci (boşanma öncesi-boşanma daha sonrası)

Cinsel problemler

Aile içi şiddet

Evlilikte sadakatsizlik (aldatma) olması

Ailede sorumluluk almayan bireylerin varlığı

Ailede gerilim faktörlerinin varlığı (Aile bireylerindeki önemli sıhhat sorunları, iflas, şehir/ ülke değiştirme, mevt, ayrılık, gurbet problemleri vs.)

Evlilikte kıskançlık

Ailede sık küsme ve aşağılamaya başvurma

Aile bireylerinin birbirini suçlama alışkanlığı

Ekonomik kriz

Annenin gebeliği ya da doğum yapması ile başlayan süreçler
 
Üst