Cinsel terapi takviyesi almak hayatımızda niye kıymetlidir?

Survyy

Global Mod
Global Mod
Cinsel terapi takviyesi almak hayatımızda niye kıymetlidir? Evlilik ve Çift Terapisinde yakın bağlar ortasında bulunan çiftler içindeki cinsel ömürlerinin da kaçınılmaz derecede değerli olduğu bilinmektedir.

Cinsel Fonksiyon Bozuklukları ve Tedavisi konusunda yapılan çalışmalarda, “Cinsel Terapi” ve “Evlilik Terapisinin” bütünleştirilmesine yönelik kuramsal yollar danışanların yaşadıkları problemlerin tahlilinde yararlı olduğu görülmüştür.

“Cinsel Terapinin” temelinde ruhsal ve etkileşimsel çatışmaların bir arada ele alınmasının tahlile yönelik daha fazla etkisinin olduğu görülmektedir. kimi birtakım bu biçimde bir müdahale olmadan cinsel fonksiyonun düzeltilmesi çoklukla imkansızdır. Hedef, cinsel semptomun ortadan kaldırılmasına hizmet etmektir.

Masters ve Johnson’ın 1960’lı senelera nazaran ihtilal niteliği taşıyan öncü çalışmalarının epey kıymetli katkıları olmakla birlikte, günümüzde de ne yazık ki “tabu” olarak “mitlere” dayanan inançlar sebebi ile çiftler içinde meselelerin yaşandığı bilinmektedir.

Gaye; çiftlere dünyaya geliş sebebimizin “cinselliğin” , bir temel nitelik olduğunu, karşılıklı “haz alma” ve “haz verme” sürecinde evvela bireyin bir gaye belirlemeden bu süreci yaşamasının memnunluğunu keşfetmesini sağlayabilmektir.

Terapide çiftlere, erkek ve bayanın cinsel reaksiyonlarının fizyolojisi hakkında da bilgi verilmektedir.

Bu alanda çalışan otoriteler, çiftlerin birbirlerinin cinsel hisleri ve tecrübeleri hakkında konuşamamalarının da cinsel fonksiyon bozukluklarının görülmesinde bir etken olduğunu belirtmektedirler.

Bağlantı eksikliği, fonksiyon bozukluğunun bir sebebi değil, yaşanan cinsel sorunun artmasını sağlar.

Çiftlerin birbirlerinin cinselliklerinde tansiyonlarının altında yatan en kıymetli niçinler;

1. Partnere karşı hissedilen ısrarcı düşmanlık ve öfke,

2. Reddedilme ya da terk edilme korkusu.

Cinsel Terapist(Danışman)’ın bu cins patolojik etkileşimler hakkında bilgi sahibi olması; çiftlerin bu husustaki farkındalıklarını sağlayıp, evvela ortalarında mani teşkil eden yaşadıkları irtibat problemleri ve altında yatan olası niçinler üzerinde çalışılması evvela ehemmiyet taşımaktadır.
 
Üst